Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ΚΑΙ ΟΜΩΣ: Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η επιτροπή ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών που ένα μέλος της είναι υπερασπιστής του περιβάλλοντος αλλά ταυτόχρονα  μέλος του  Δ. Σ.  ομίλου μεγάλου ρυπαντή της περιοχής  μας βραβευμένος μάλιστα και με  με nobel,  ουσιαστικά "λέει ναί" στη χρήση πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τα παρακάτω δημοσιοποιημένα συμπεράσματα :

● Επιβάλλεται ρεαλιστική αξιολόγηση των ενεργειακών αναγκών και στόχων της Ελλάδος και πλήρης ανάλυση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων όλων των πηγών ενέργειας: ορυκτών καυσίμων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, και πυρηνικής ενέργειας.

● Σε ότι αφορά την πυρηνική ενέργεια, ενδείκνυται:

- Να κριθεί κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει μία συνιστώσα του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδος και κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αντικαταστήσει ένα σημαντικό μέρος των ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται.

- Να αρχίσει μια οργανωμένη, εκτεταμένη, αντικειμενική και υπεύθυνη ενημέρωση των Ελλήνων (!!!)πολιτών και πολιτικών επί των ενεργειακών αναγκών και προβλημάτων της χώρας, ώστε να κριθεί κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της Ελλάδος.

- Να ληφθούν άμεσα μέτρα ενημέρωσης σχετικά με την τεχνογνωσία και την αποκτηθείσα εμπειρία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, και, επιπροσθέτως, μέτρα δημιουργίας ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού με μακροπρόθεσμη εθνική επένδυση  στον τομέα της εκπαίδευσης.

- Να αρχίσει η προετοιμασία των αναγκαίων μελετών,(!!!) νομοθεσιών και υποδομών, ώστε η χώρα να είναι, ‘εν δυνάμει’, έτοιμη για την όποια επιλογή.

Περισσότερα για το σκεπτικό:  εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: