Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Η ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ, Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης που για τους περισσότερους πολίτες το πρόβλημα της επιβίωσης αποτελεί μοναδική προτεραιότητα, για άλλους, τους λίγους η κρίση δημιουργεί ¨ευκαιρίες¨ και κέρδη από την ελλιπή λειτουργία του κράτους.
Συγκεκριμένα η προστασία του περιβάλλοντος και οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς διοίκησης, φαντάζουν ουτοπιστικές πολυτέλειες!
Όμως και μέχρι την οριστική κατάρρευση ή ανασυγκρότηση του κράτους, οι έχοντες την ευθύνη διοίκησης πρέπει να ανταποκρίνονται στον ρόλο τους.
Αναφερόμαστε στην απόφαση του τμήματος Περιβάλλοντος της ΝΑΒ , με αρ. πρωτ. 433/13-07-2009, σχετικά με την διάθεση καταλοίπων βωξίτη ( ερυθράς ιλύος) της βιομηχανίας παραγωγής αλουμινίου & αλουμίνας, της Εταιρείας ¨ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.¨ που εδρεύει στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Διστόμου Ν. Βοιωτίας.
Η σχετική απόφαση ρυθμίζει την σταδιακή μείωση των ποσοτήτων της λάσπης στον Κορινθιακό κόλπο και μηδενισμό τους στην καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2011 .
Από τις δικές μας έρευνες προκύπτει ότι δεν έχει τροποποιηθεί η σχετική απόφαση και δεν έχει ζητηθεί καμία νόμιμη παράταση από την Εταιρεία.
Απευθυνόμαστε στον κ. αντιπεριφερειάρχη και ρωτάμε αν έχουν γίνει οι επιβαλλόμενοι από την σχετική απόφαση έλεγχοι και αν σήμερα απορρίπτεται κόκκινη λάσπη στον Κορινθιακό.
Πιστεύουμε ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι χειρότερη από την καταστροφή της οικονομίας γιατί δεν είναι εύκολα αναστρέψιμη.
Καλούμαστε πλέον ως πολίτες να προστατεύσουμε όχι μόνο την ποιότητα της ζωής μας, την εργασία και το εισόδημά μας, αλλά και την διάσωση του περιβάλλοντος, σημαντικού παράγοντα του εθνικού μας πλούτου που έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Λιβαδειά 16/01/2012

Πούλου Γιώτα -Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων

Δεν υπάρχουν σχόλια: