Κυριακή, 2 Αυγούστου 2009

Οι μεγάλες προσδοκίες στην παραγωγή ενέργειας

(με κλικ, μεγαλώνει)
Το συνολικό πακέτο των ενεργειακών επενδύσεων αυτής της κατηγορίας πλησιάζει τα 20 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται σημαντικά, εφόσον ληφθούν οριστικές αποφάσεις για μεγάλα έργα υποδομής, όπως οι αγωγοί αερίου ITGI (ΔΕΠΑ-Edison), South Stream (Gazprom-ΕΝΙ), Trans Adriatic (Statoilhydro-EGL) και συνεχιστούν οι επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή. Επιπλέον ώθηση στις ενεργειακές επενδύσεις αναμένεται να δώσει η εντεινόμενη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές.
Στην Ελλάδα, οι μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές μεταφοράς ενεργειακών πρώτων υλών (αγωγοί φυσικού αερίου και πετρελαίου) και παραγωγής κινητοποιούν ευρύ φάσμα εμπλεκομένων αλλά και εξειδικευμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι τελευταίοι, διαθέτοντας την κατασκευαστική τεχνογνωσία, όλο και περισσότερο εμπλέκονται και στην παραγωγή ενέργειας, πολλαπλασιάζοντας έτσι τα οφέλη.
Ετσι, τα κατασκευαστικά έργα της Endesa Ελλάς (Endesa -Μυτιληναίος) εκτελεί η ειδικευμένη θυγατρική του δεύτερου ΜΕΤΚΑ, αυξάνοντας σημαντικά το ανεκτέλεστο έργων, από τις παραγγελίες του ομίλου στο εσωτερικό της χώρας. Το ίδιο ισχύει και στην ΤΕΡΝΑ (όμιλος Γ. Περιστέρη-Ν. Κάμπα), η οποία κατασκευάζει τη μονάδα ηλεκτροπαργωγής στη Βοιωτία, για λογαριασμό της ενεργειακής θυγατρικής του ομίλου «Ηρων».
Στην περίπτωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (όμιλος Μπόμπολα), ο όμιλος μέσω θυγατρικών συμμετέχει στο σχήμα της ELPEDISON, της μεικτής εταιρείας ΕΛΛ.ΠΕ. (όμιλος Λάτση) και Edison, η οποία αποτελεί τον επιχειρηματικό βραχίονα των δύο ομίλων για την ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα. Ακόμη. τα ΕΛΛ.ΠΕ. μέσω της θυγατρικής μελετητικής εταιρείας «Ασπροφός» συμμετέχουν στο σχεδιασμό των μεγάλων επενδύσεων εκσυγχρονισμού στα διυλιστήρια του ομίλου. Όλο το άρθρο στην Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια: