Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2008

Γράμμα για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας

Απο το πανελλαδικό δίκτυο "Πολίτες κατά του λιθάνθρακα" - ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι η Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον

Προς
το Συμβούλιο εθνικής ενεργειακής στρατηγικής
Αθήνα 31 Ιουλίου 2008

Αξιότιμα μέλη του ΣΕΕΣ,

ακούσαμε από τα χείλη του υπουργού ανάπτυξης κ. Φώλια, όταν του παραδώσατε την έκθεσή σας, να διαβεβαιώνει ότι:“Παίρνουμε επίσης μια καινοτόμα πρωτοβουλία: Να τεθεί η έκθεση του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής σε ευρεία διαβούλευση με φορείς, πολιτικά κόμματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε με υπευθυνότητα να διαμορφώσουμε μια ενεργειακή πολιτική που να απολαμβάνει της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης.”

Διαβάσαμε στο κείμενο της έκθεσής σας ότι: “Το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής πιστεύει ότι οι διατάξεις των παραπάνω νόμων καθώς και η νηφάλια και αντικειμενική αξιολόγηση όλων των παραμέτρων του ενεργειακού σχεδιασμού, χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις, μπορεί να ενισχύσει τη χώρα μας υιοθετώντας μια ενεργειακή στρατηγική που θα ανταποκρίνεται πλήρως στη λογική του πράσινου ενεργειακού σχεδιασμού”.

Με βάση τα παραπάνω, είχαμε μια μικρή ελπίδα ότι, αυτή τη φορά και για ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας, όπως ο ενεργειακός σχεδιασμός, θα γίνονταν ένας ουσιαστικός και απροκατάληπτος δημόσιος διάλογος. Από τα όσα γνωρίζουμε και, δυστυχώς, όχι από επίσημη πληροφόρηση δική σας, η δημόσια διαβούλευση, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει περιοριστεί στην αποστολή ενός ερωτηματολογίου σε επιλεγμένους φορείς. Με ημερομηνία αποστολής την 12η Ιουνίου (ημέρα δημοσιοποίησης της έκθεσής σας) και χρονικό όριο για την υποβολή απαντήσεων την 30ή Ιουνίου 2008.

Θα θέλαμε, λοιπόν, να σας ρωτήσουμε:
· Η αναμενόμενη δημόσια διαβούλευση εξαντλείται στην παραπάνω διαδικασία;
· Αν όχι, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και ποιος ο χρονικός ορίζοντας της δημόσιας διαβούλευσης;
· Ποιοι είναι οι αποδέκτες του ερωτηματολογίου σας και με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή τους (δεν υπονοούμε, φυσικά, ότι κακώς ρωτήθηκαν οι συγκεκριμένοι φορείς, αναρωτιόμαστε, απλά, γιατί περιορίστηκε ο κατάλογος των παραληπτών);
· Σκέφτεστε να εντάξετε στο διάλογο τους πολίτες και τους φορείς τους, ιδιαίτερα των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας;
· Αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο να διοργανώσετε διαδικασίες δημόσιου διαλόγου, με αντιπαράθεση επιχειρημάτων και απόψεων όσων υποστηρίζουν διαφορετικά μοντέλα και λογικές για τον ενεργειακό σχεδιασμό;
· Ισχύει η προφορική απάντηση που λάβαμε, όταν ζητήσαμε το κείμενο του ερωτηματολογίου, ότι υπάρχει μια άτυπη συμφωνία εχεμύθειας ανάμεσα στο ΣΕΕΣ και τους παραλήπτες του ερωτηματολογίου;
· Γιατί δεν δημοσιοποιείτε το ερωτηματολόγιο, που διανείματε, και τις απαντήσεις που έχετε λάβει από τους συνομιλητές σας;
· Σκέφτεστε να αξιοποιήσετε την ιστοσελίδα σας (ξεκινώντας από τη λειτουργία του e-mail) για την υποστήριξη της δημόσιας διαβούλευσης;
Ελπίζοντας ότι η επιστολή μας αυτή δεν θα θεωρηθεί αταίριαστη με το μέχρι τώρα, τουλάχιστον, κλίμα μυστικοπάθειας που επικρατεί, αναμένουμε την απάντησή σας. Και, κυρίως, αναμένουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή ενός πλατιού, ουσιαστικού, χωρίς προαπαιτούμενα και προειλημμένες αποφάσεις διαλόγου. Ο ενεργειακός σχεδιασμός δεν είναι υπόθεση μόνο των τεχνοκρατών ή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας, την οποία, υποτίθεται ότι, πρέπει να εξυπηρετεί και η οποία, επίσης, βιώνει και θα βιώσει τις συνέπειες (θετικές ή αρνητικές) του όποιου σχεδιασμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: