Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

Για τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ακόλουθο έγγραφο με τις προτάσεις/ αιτήματα της Πρωτοβουλίας Βαγαίων Πολιτών για το Περιβάλλον κατατέθηκε στο Δήμο στις 5/11/08 με αριθ. Πρωτ.3604. Σύμφωνα με το άρθρο 215, παρ.3, Ν.3463/06, οι προτάσεις των πολιτών που αφορούν στην επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητιούνται υποχρεωτικά στο οικείο Δημοτικό συμβούλιο, εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστο 25 άτομα ενυπόγραφα, και ενημερώνονται οι πολίτες για τη σχετική απόφαση που λαμβάνεται.
Οι συγκεκριμένες προτάσεις συνοδεύονται από 157 υπογραφές που συγκεντρώθηκαν ενδεικτικά από Βαγαίους πολίτες διαφόρων κοινωνικών-επαγγελματικών χώρων και πολιτικών πεποιθήσεων.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΑΓΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣ: κ. Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βαγίων
Η Πρωτοβουλία Βαγαιών Πολιτών για το Περιβάλλον μετά την τελευταία συνεδρίαση των μελών της και τις προτάσεις που κατατέθηκαν σχετικά με το θέμα της μόλυνσης του νερού ζητάει από το Δήμο τα εξής:
Να κινήσει διαδικασίες για άλλη πηγή ύδρευσης (Μόρνος) ή εγκατάσταση διυλιστηρίου απομάκρυνσης του εξασθενούς χρωμίου.
Να γίνει έρευνα, ώστε να εντοπιστεί η εστία της μόλυνσης και να βρεθούν τρόποι απορρύπανσης της περιοχής το κόστος των οποίων να βαρύνει τους υπεύθυνους.
Να συγκληθεί άμεσα ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τα παραπάνω και να ενημερωθούν οι κάτοικοι για τις μέχρι τώρα εξελίξεις στο θέμα του νερού.
Τέλος, θεωρούμε αναγκαία τη συνεργασία με τους όμορους Δήμους, τους φορείς και τις κινήσεις πολιτών του Νομού - ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη χωματερή Λεονταρίου με την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων από τη Σωληνουργεία Κορίνθου- και την άσκηση πίεσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (Νομαρχία, Υπουργεία) για την εξεύρεση λύσης στο σοβαρό αυτό θέμα της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: