Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2008

Ερήμην των πολιτών, το Δημοτικό Συμβούλιο Βαγίων

απο vagia.blogspot.com
Πρωτοβουλία Βαγαίων Πολιτών για το Περιβάλλον: Ανακοίνωση

Ερήμην της Πρωτοβουλίας συζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 24/11/08 το αίτημα που είχε υποβάλλει για ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τη ρύπανση του νερού καθώς και τις προτάσεις που είχε καταθέσει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το παραπάνω αίτημα είχε κατατεθεί στις 5/11/08 και μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία ενημέρωση.Ύστερα από τα παραπάνω η Πρωτοβουλία:
-Θεωρεί απαράδεκτη και αντιδημοκρατική την συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής να συμπεριλάβει το σοβαρότατο αυτό θέμα στις λοιπές αιτήσεις, χωρίς να ειδοποιήσει κανένα μέλος της Πρωτοβουλίας, τη στιγμή μάλιστα που το παραπάνω αίτημα συνοδευόταν από 157 υπογραφές Βαγαίων πολιτών που συγκεντρώθηκαν ενδεικτικά.
-Θεωρεί απαράδεκτη την επιπολαιότητα και την ανευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή το θέμα της ενημέρωσης των κατοίκων των Βαγίων για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις στην υγεία τους από την κατανάλωση νερού από το δίκτυο ύδρευσης και τη βρύση του Κασνεσίου.
-Θεωρεί τέλος απαράδεκτη την κωλυσιεργία της δημοτικής αρχής όσον αφορά τη λήψη μέτρων τόσο για τον εντοπισμό των αιτιών όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης του νερού και
δηλώνει ότι:
-Θα κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις της εξαντλώντας κάθε μέσο για τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των κατοίκων για καθαρό νερό.
-Θα συνεχίσει τον αγώνα της ενάντια σε κάθε απειλή για το περιβάλλον και την υγεία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: