Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

ΔΕΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ Χ

Συνυποσχετικό για την παραπομπή σε Διαιτησία της μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Αλουμίνιον Α.Ε. διαφοράς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, Τρίτη 7 Ιουλίου 2009, ενέκρινε Συνυποσχετικό για την παραπομπή σε Διαιτησία της μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και της Αλουμίνιον ΑΕ διαφοράς, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης του Δεκεμβρίου 2007, που αφορούσε τη διαμόρφωση του τιμολογίου Πελατών Υψηλής Τάσης.Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος εξουσιοδοτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ να υπογράψει εκ μέρους της εταιρείας το σχετικό Συνυποσχετικό, εφόσον η Αλουμίνιον ΑΕ καταβάλει τη ληξιπρόθεσμη οφειλή της προς τη ΔΕΗ για καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μηνός Μαΐου 2009, κατά τον τρόπο που εξόφλησε τις αντίστοιχες οφειλές της των προηγουμένων μηνών.

Αθήνα, 7.7.2009

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: