Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

ΕΒΡΕΞΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ

Το 2010 έκλεισε με την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 770.000 ευρώ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ομίλου Μυτιληναίου για υπόθεση της περιόδου 2006-2007.
Ο όμιλος δεν ενημέρωσε εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για προνομιακές πληροφορίες σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη συνεργασία με την Endesa και τη συνακόλουθη τροποποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων με τη Δέλτα Project, παρ' όλο που οι πληροφορίες αυτές διέρρευσαν στον τύπο.
Επίσης δεν προέβη σε άμεση επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιλαμβάνονταν σε δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με την απορρόφηση της εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος από τον όμιλο Μυτιληναίου.
Θυμίζουμε πως η Μυτιληναίος και ο βασικός της μέτοχος είχαν εξαγοράσει την εταιρεία Δέλτα Project και είχε ανακοινωθεί ότι θα μεταβιβάζονταν όλες οι δραστηριότητες του ομίλου στον τομέα της αιολικής ενέργειας (εξ ου και έγινε «πύραυλος» η μετοχή της Δέλτα Project). Ομως το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε, καθώς ο όμιλος συνήψε καλύτερη συμφωνία με την ισπανική Endesa, για συνεργασία συνολικά στον κλάδο της ενέργειας. Ετσι, η Δέλτα Project, αντί να «μεγαλουργήσει» στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), «εξαφανίστηκε» διά της απορρόφησής της από τον όμιλο.

Enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: