Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Στη Χαλκίδα αύριο, το συντονιστικό κατά του λιθάνθρακα

Στη Χαλκίδα η αυριανή συνάντηση Κυριακή 2/3, της πρωτοβουλίας “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”, στην οποία συμμετέχουμε ενεργά μαζί και με άλλες ομάδες υποψήφιων περιοχών για εγκατάσταση μονάδων λιθάνθρακα. Θέμα, τι άλλο; προγραμματισμός δράσης.

Εντωμεταξύ η Ένωση Ελληνικών Χημικών σε επίκαιρη έκθεσή της επισημαίνει την αναπόφευκτη επιβάρυνση στο περιβάλλον των μονάδων λιθάνθρακα λόγω:
- των εκλυόμενων αέριων ρύπων (κυρίως διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου),
των αιωρούμενων σωματιδίων,
της διαφυγής μέσω της ιπτάμενης τέφρας τοξικών βαρέων μετάλλων (υδράργυρος, αρσενικό, μόλυβδος, κάδμιο κλπ) και ραδιενεργών στοιχείων (ουράνιο, θόριο, κλπ),
της διάθεσης σε χώρους ταφής των στερεών αποβλήτων η οποία φέρει τον κίνδυνο ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα με ρυπαντές που βρίσκονται στην τέφρα όπως αναφέρθηκαν παραπάνω,
της θερμικής ρύπανσης από τα αποβαλλόμενα νερά ψύξης και
της μεγάλης αύξησης της ναυσιπλοΐας για την τροφοδοσία των μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: