Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Συνάντηση με το Δ/ντή του Αλουμινίου

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑ 27 Μαρτίου 2008
«Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αθανασίου Διάκου 06
32012 ΑΝΤΙΚΥΡΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., το συμβούλιο της Οικολογικής Κίνησης Αντίκυρας «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» είχε συνάντηση ενημέρωσης με το Διευθυντή του εργοστασίου την Τρίτη 25 Μαρτίου 2008 και ενημερώθηκε για τις ενεργειακές επενδύσεις που σχεδιάζουν στην περιοχή μας ο Όμιλος Μυτιληναίος, η ENDESA και κατ΄ επέκταση η ENEL. Ως γνωστόν, η Ιταλική ENEL έχει εξαγοράσει την Ισπανική ENDESA.
Η Διεύθυνση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. γνωστοποίησε ότι η βιωσιμότητα της ΑτΕ δεν εξαρτάται από τις επενδύσεις στην ενέργεια τουλάχιστον στην παρούσα παγκόσμια οικονομική συγκυρία. Έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα των ενεργειακών επενδύσεων (από επιχειρηματική σκοπιά) και στη διαρκή προσπάθεια της εταιρείας για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις παραγωγικές δραστηριότητες του εργοστασίου.
Η «ΑΡΤΕΜΙΣ» δήλωσε κατηγορηματικά την αντίθεσή της στην κατασκευή τόσο της 2ης ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας φυσικού αερίου ισχύος 412MW για τους λόγους που ήδη έχει γνωστοποιήσει όσο και της ανθρακικής μονάδας.
Εκφράστηκε η διάθεση για συνεργασία σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του περιβάλλοντος (θαλασσινό νερό ψύξης 1ης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 334MW, χερσαία απόθεση και διαχείριση της κόκκινης λάσπης, χρήση μαζούτ, ηλεκτρόφιλτρα κλπ…..) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: