Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

Σπατάλη φυσικού αερίου και ρύπανση περιβάλλοντος για την εμπορία ηλεκτρισμού

Με μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση, καθηγητές απο το Πανεπιστήμιο Πατρών, ξεκαθαρίζουν ότι ενώ το φυσικό αέριο είναι άριστο καύσιμο όταν χρησιμοποιείται απευθείας σε χρήσεις οικιακές, βιομηχανικές κλπ, υποβαθμίζεται και ρυπαίνει όταν χρησιμοποιείται για να παραχθεί ρεύμα σε εργοστάσια . Διαβάστε εδώ
Έτσι όταν στόχος είναι η εμπορία ηλεκτρισμού, προκειμένου να ωφεληθούν οι "έμποροι" (Μυτιληναίος, Κοπελούζος, ΗΡΩΝ-ΤΕΡΝΑ κλπ), το αποτέλεσμα είναι ασύμφορη οικονομικά χρήση του φυσικού αερίου και σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος απο αέριους ρύπους. Ιδιαίτερα εαν όπως στην περίπτωση της Βοιωτίας, 9 εργοστάσια φυσικού αερίου και ένα λιθάνθρακα προγραμματίζονται σε ένα νομό ήδη επιβαρυμένο βιομηχανικά. Στην δημοσίευση χρησιμοποιείται και το παράδειγμα της Αντίκυρας , προς αποφυγή φυσικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: