Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008

Εξελίξεις για το εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Χαιρώνεια

Νέα απόπειρα απο την Enelco (συμμετοχή ομίλου Κοπελούζου και ιταλικής ENEL) για το εργοστάσιο στον Αγ.Βλάση στη Χαιρώνεια, με αλλαγή της τεχνολογίας ώστε να μην χρησιμοποιεί (τόσο) μεγάλες ποσότητες νερού. Μέχρι σήμερα, αν και το Δημοτικό Συμβούλιο Χαιρώνειας έχει κατ΄επανάληψη (2003 και 2007) γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη μονάδα, ο Κοπελούζος κατάφερε να πάρει όλες τις απαιτούμενες άδειες απο το Υπ.Ανάπτυξης και το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ωστόσο η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας προκάλεσε εμπόδια στην μονάδα τόσο για την άδεια χρήσης νερού όσο και απο την αρχαιολογία, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να επανέλθει με νέα τεχνολογία για το νερό και νέα μορφή ώστε να υποστηρίξει ότι δεν θίγονται οι αρχαιότητες και το τοπίο που αποτελεί και το πεδίο της ιστορικής μάχης της Χαιρώνειας. Όλο το ιστορικό για το εργοστάσιο εδώ.

Να θυμίσουμε ότι η εν λόγω μονάδα είναι μόνο μια απο τις 9 που έχουν ξεκινήσει στο νομό Βοιωτίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: