Δευτέρα, 5 Μαΐου 2008

Για τον ΧΥΤΑ Θήβας

ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - Χ.Υ.Τ.Υ. και όχι Χ.Υ.Τ.Α., πλέον

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ - Ι.Τ.Α.Π.

Το 2008 δεν μπορεί να φτιάχνουν οι δήμοι Χ.Υ.Τ.Α (χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων). Αυτές οι λογικές έχουν πλέον αποδειχθεί ότι είναι παράλογες, καταστροφικές για τους τόπους, απευκταίες και μάλιστα μη χρηματοδοτούμενες. Ήταν λογικές του 1990-2000 που πλέον δεν πρέπει να εφαρμόζονται.
Μάλιστα στην παρούσα συγκυρία, στην Βοιωτία, 12 δήμοι και κοινότητες, να διακυρήτουν κιόλας πως θα λύσουν το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων στο νομό, φτιάχνοντας ΧΥΤΑ στην Θήβα, και δουλεύοντας όπως περιγράφει ο αρμόδιος διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΑΘ, είναι σοβαρότατο πισωγύρισμα.
Διότι επιτέλους, οι 12 Δήμοι και κοινότητες της Βοιωτίας θα πρέπει να αποδεχτούν το γεγονός ότι είναι ο κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα της όδευσης και της μεθόδευσης, για την νόμιμη και σωστή διαχείριση των στερεών αποβλήτων στον νομό τους και να συμβάλουν ενεργά στο να λυθεί πραγματικά το πρόβλημα και όχι πάλι να εκκολάπτουν λύσεις μαϊμού, κάνοντας δήθεν πως δεν ξέρουν τίποτα!!!
Μας έχει δοθεί η δυνατότητα, να συζητηθούν αναλυτικότατα αυτά τα θέματα, από την εποχή που σχεδιάζονταν η πρόταση του ΧΥΤΑ Θήβας κάπου το 1998, σε δημόσιες συγκεντρώσεις στην Θήβα, αλλά και εντελώς πρόσφατα, τους πρώτους μήνες του 2007, πριν γιγαντωθεί το πρόβλημα στον Δήμο Οινοφύτων.
Προσωπικά το έχω αναπτύξει γραπτά(*) αλλά και σε ομιλίες μου στην Θήβα, στην Θίσβη και στα Βάγια τον τελευταίο καιρό. Πολλές ήταν οι υποσχέσεις και δήθεν θα φρόντιζαν να πλαισιώσουν την όλη προσπάθεια του κόσμου της Βοιωτίας για να μπει μια τάξη και νοικοκυριό στο μεγάλο πρόβλημα των τόπων μας με τα στερεά απόβλητα.
Ένα πρόβλημα που ξεκινά από τις δικές τους ενέργειες, στις δικές τους περιοχές, και είναι αποκλειστική δική τους ευθύνη, των δημάρχων και των κοινοταρχών, για την σωστή συλλογή στερεών αποβλήτων.
Δυστυχώς οι τελευταίες δηλώσεις της διοίκησης της ΔΕΠΟΑΘ Θήβας, αλλά και η πρακτική τους μέχρι σήμερα, δείχνει πως τίποτα δεν άλλαξε.
Το 2008,λιγους μήνες πριν και την επίσημη έναρξη της Χ.Υ.Τ.Α. τους, έπρεπε οι Δήμοι να χαλούν τα δημόσια λεφτά για να οργανώνονται και να μαθαίνουν να λειτουργούν έναν Χ.Υ.Τ.Υ.. (Χώρος Υγειονομικής Ταφής ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ)και τούτο διαφέρει, σαν την μέρα με την νύχτα, από τις λογικές των Χ.Υ.Τ.Α. τους.
Διαφέρουν στον τρόπο συλλογής, τοπικής διαχείρισης, μεταφοράς και τελικής εναπόθεσης, των στερεών αποβλήτων στον νομό. Και οι 12 αυτοδιοικήσεις έχουν καθοριστικό ρόλο να επιτελέσουν σε αυτό.
Το μόνο κοινό που υπάρχει είναι το Χ (χώρος), δηλαδή ο δημόσιος χώρος. Παραχωρείται ουσιαστικά από τον κόσμο για να εξυπηρετηθεί μια δημόσια ανάγκη για την προστασία ενός δημόσιου αγαθού (της δημόσιας υγείας). Ο χώρος δεν πρέπει να σπαταληθεί με το να γεμίζει με το οτιδήποτε δημιουργείται και συλλέγεται ανεξέλεγκτα, προκειμένου να εισπράττονται τέλη. Το προηγούμενο των Λιοσίων και της Φυλής πρέπει να διδάσκει.
Πολύ περισσότερο που στους δήμους της Βοιωτίας αντιμετωπίζεται η αυθαίρετη άφθονη παραγωγή ειδικών και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, που οι βιομηχανικοί δημιουργοί τους, παράνομα και αυθαίρετα, τα αναμειγνύουν μέσα στην πηγή δημιουργίας τους με τα άλλα τα «προσομοιάζοντα», και βάζουν την δημόσια υγεία σε διαρκή κίνδυνο όταν καταφέρνουν να τα περνάνε στην δημοτική συλλογή και μετά να τα εναποθέτουν στις δημόσιες χωματερές, με τα σημερινά δεδομένα.
Δεν υπάρχει τεχνική. Δεν υπάρχει μέθοδος διάκρισης μικτού επιμολυσμένου φορτίου και διαχωρισμού του. Δεν γίνεται στην πράξη να μαζεύεις το οτιδήποτε, να το ανακατέψεις στα αυτοκίνητα συλλογής, υποστηρίζοντας πως θα τα ξεχωρίζεις και θα εμποδίζεις να θαφτεί μαζί με τα κανονικά απόβλητα, όταν τα φέρεις στην πόρτα του Χ.Υ.Τ.Υ.
Ο διαχωρισμός των στερεών αποβλήτων ΠΡΕΠΕΙ να ξεκινά, από την διαχείριση της συλλογής με αυστηρότητα και αξιοπιστία, με προασφάλιση του αποτελέσματος του διαχωρισμού των συλεγομένων και αποτελεσματικότητα στην δουλειά αυτή, για να αρχίσουμε να συζητάμε για τα «υπόλοιπα είτε τα υπολείμματα».
Αφού με σιγουριά αποκλειστούν, τα ειδικά- επικίνδυνα στερεά απόβλητα, από τα συλλεγόμενα, σε καθημερινή βάση, μετά μιλάμε για διαλογή φορτίων σε αξιοποιήσιμα και μη. Για να υπάρξει οικονομική διαχείριση, συμφέρουσα για τον πολίτη, τα αξιοποιήσιμα με κάθε τρόπο και προοπτική ανακύκλωσης υλικών και αντικειμένων, διαχωρίζονται στους τόπους.
Τότε έχουν «ελαχιστοποιηθεί» τα συλλεχθέντα. Τα υπολείμματα προς μεταφορά πλέον, που η τοπική συλλογή δεν ξέρει, δεν μπορεί, είτε δεν βολεύεται να διαχωρίσει παραπέρα, οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Υ., με ταυτότητα φορτιού, με στοιχεία απόλυτης αναγνωρισιμότητας, (για να γίνονται οι ανάλογες, ως προς το περιεχόμενο τους, χρεώσεις ανά Δήμο Αποστολέα) προκειμένου να υποστούν παραπέρα επεξεργασίες διαχωρισμού και αξιοποίησης.
Μετά ταύτα και αφού έχει αντληθεί από τα στερεά απόβλητα κάθε αξία και επαναχρησιμοποιήσιμο υλικό, τότε τα υπολείμματα των υπολειμμάτων, οι αρμόδιοι των Χ.Υ.Τ.Υ., τα θάβουν, με ασφαλή και υγειονομικό τρόπο. Υπάρχει βέβαια και το μεγάλο κεφάλαιο της επιβολής «της ελαχιστοποίησης» στην πηγή της δημιουργίας των στερεών αποβλήτων, Αλλά είμαστε ακόμα πολύ μακριά από μια τέτοια στοχοθέτηση. Θαρθεί βέβαια και αυτή, λίαν συντόμως και στα καθ’ υμάς.
Είμαστε λοιπόν, μερικούς μήνες πριν την έναρξη της νέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στους Δήμους και τις κοινότητες των τόπων αυτών.
Υπάρχει άραγε ένας απλός πολίτης που θα μπορούσε να βεβαιώσει ότι «ετοιμάζονται», «οργανώνονται» και «δοκιμάζουν» οι «συναρμόδιοι» την αξιοπιστία και ποιότητα λειτουργίας τους, για τα νέα καθήκοντα τους με τα προβληματικότατα στερεά απόβλητα που μαζεύουν στους τόπους τους;;;
Υπάρχει επιτέλους;; (δηλαδή φτιάχτηκε-συμπληρώθηκε;) το πλαίσιο περιφερειακού, νομαρχιακού, είτε ετέρου προγράμματος διαχείρισης βιομηχανικών και ειδικών–επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην Στερεά Ελλάδα και στην Βοιωτία, που να ορίζει το τι θα τα κάνουν; ή θα αυτοσχεδιάζουν με αυτά, κάνοντας δήθεν πως δεν ξέρουν τίποτα; Και στο τέλος να φθάσουμε να τα κυνηγάμε από πίσω και να τα μετράμε και αυτά στο ποτήρι μας; και μάλιστα μετά και αφού, τόσα δημόσια λεφτά θα έχουν σπαταληθεί για «καινούργιο Χ.Υ.Τ.Α. στην Θήβα»!
Αυτά είναι που δεν μας λένε, καθώς και πολλές άλλες τεχνικές λεπτομέρειες, οι 12 δήμαρχοι της Δ.Ε.Π.Ο.Α.Θ, και οι διευθυντές διαχείρισης, του παλαιολιθικού Χ.Υ.Τ.Α. που δέχονται και προσπαθούν με το ζόρι να μας περάσουν,ξοδεύοντας τα πολύτιμα δημόσια λεφτά των πολιτών τους για μια από τα ίδια!!!!
Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι και ως θέλουν.

(*) Δες ειδική έκδοση για τα «ειδικά βιομηχανικά στερεά απόβλητα» Έκδοση του Ι.Τ.Α.Π. σειρά «Περιβάλλον» Οκτώβριος 2003.

7 σχόλια:

Sarangi είπε...

Με λίγα λόγια:
Τα περί ελέγχου στην είσοδο του ΧΥΤΑ από χημικούς ώστε να μην ...εισέλθουν μέσα τοξικά απόβλητα ανακατεμένα μέσα στην βαρέλα συλλογής με άλλα σκουπίδια, αποτελούν ΚΟΡΟΪΔΙΑ των πολιτών.
Ότι ακριβώς συνέβαινε και συμβαίνει στα Οινόφυτα, αυτό ακριβώς μεθοδεύεται και για την Θήβα. Εμείς στα Οινόφυτα θα κάνουμε εξαγωγή τοξικών (καμουφλαρισμένων μέσα στα αστικά ή προσομοιάζοντα) και εσείς στην Θήβα θα τα κάνετε εισαγωγή...
Καλώς να τα δεχτείτε...

Δέσποινα Σπανούδη είπε...

Η τεχνική του απλού ΧΥΤΑ είναι πράγματικά παρωχημένη και δημιουργεί όλους τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο. Το πρόβλημα είναι πολλαπλό και κρίσιμο:
- απο τη μιά έχουμε ανεξέλεγκτη απόρριψη τοξικών σε παράνομους χώρους χωρίς κανένα περιορισμό
- απο την άλλη δεν έχουμε ούτε έλεγχο των βιομηχανιών ούτε οργανωμένους χώρους για την διαχείριση βιομηχανικών επικύνδινων κλπ αποβλήτων ενώ
- οι οργανωμένοι νέοι δύο ΧΥΤΑ στη Λιβαδειά και τη Θήβα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν όπως πρέπει το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά μπορεί να μετατραπούν σε τοξικές βόμβες όπως έχει ήδη γίνει λόγω κακής λειτουργίας ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ ΛΙβαδειάς, που έχει επιβαρύνει με τοξικά τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.
Η πρωτοβουλία πολιτών Λιβαδειάς -Χαιρωνειας έχει κάνει επανηλλειμένα έγγραφη καταγγελία προς τη Ν.Α.Β , το Δήμο Λιβαδειάς και τους Ράμπο του ΥΠΕΧΩΔΕ για την μόλυνση των νερών με εξασθενές χρώμιο στην περιοχή του κάμπου Αγ.Βλασίου, Χαιρώνειας, Θουρίου χωρίς αποτέλεσμα.

Ντάντος Απόστολος είπε...

Παρότι δεν είμαι ειδικός για την λειτουργία των ΧΥΤΑ και των ΧΥΤΥ θεωρώ ότι οι επισημάνσεις του κ. Παντελόγλου είναι λογικές και εκφράζουν τη σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης αστικών απορημάτων, βιομηχανικών αποβλήτων αλλά και στερεών επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Επειδή συμμετείχα στην αντιπροσωπεία των "Θηβαίων Πολιτών για το Περιβάλλον" που επισκέφθηκε το Δ/ντή της ΔΕΠΟΔΑΘ, θέλω να μεταφέρω την αγωνία του κυρίως για δύο θέματα.
1. Τι θα επακολουθήσει μετά την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Θήβας με τα βιομηχανικά απόβλητα, αφού ήδη υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επιχείρησης να μην δεχτεί σε καμιά περίπτωση τέτοια. Μάλιστα σε αυτή την κατεύθυνση η επιχείρηση σχεδιάζει την πραγματοποίηση χημικών ελέγχων στα φορτία που θα εισάγονται στο χώρο. Βέβαια κανένας χημικός έλεγχος δεν μπορεί να διασφαλίσει την εισαγωγή στο χώρο μόνο αστικών αποβλήτων όπως επιθυμεί η Δ/νση της επιχείρησης.
Ο ίδιος τόνισε την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης για τα βιομηχανικά απόβλητα από τα αρμόδια πολιτικά όργανα για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους όχι μόνο στις χωματερές που ισχύει μέχρι σήμερα αλλά σε κάθε ρεματιά, φαράγγι και γεώτρηση του Νομού.
2.Όσο για τη λειτουργία του χώρου ως ΧΥΤΑ συμμερίζεται και ο Δ/ντής της ΔΕΠΟΔΑΘ την άποψη ότι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης αστικών απορημάτων είναι μέσω ενός σύγχρονου ΧΥΤΥ.Άλλωστε ο ίδιος εξέφρασε τις ανησυχίες του για τον σύντομο χρόνο ζωής ενός ΧΥΤΑ όπως σχεδιάζεται να λειτουργήσει.
Εδώ βέβαια χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι τουλάχιστον ο Δήμαρχος Θήβας (δεν γνωρίζω για τους υπόλοιπους Δημάρχους)προεκλογικά υπόσχονταν ότι ο ΧΥΤΑ θα γίνει ΧΥΤΥ.Ευχόμαστε να μην ξέχασε την εξαγγελία του αυτή και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.
Αναφέρθηκα στο όλο θέμα γιατί μάλλον δεν αποδόθηκαν επακριβώς από την ανακοίνωση των "ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" όσα ενημερωτικά συζητήθηκαν με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν λάθος εντυπώσεις.

Συμπαράταξη Bοιωτών για το Περιβάλλον είπε...

Είναι αλήθεια ότι στη Θήβα προγραμματίζουν συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα το απόγευμα, προκειμένου να αποφύγουν τη συνέλευση των φορέων της Βοιωτίας που γίνεται την ίδια ώρα στη Λιβαδειά;
Ενδεχομένως δεν διαφωνούν με την μετατροπή της Βοιωτίας σε ενεργειακό κέντρο, αφού επέτρεψαν 3εργοστάσια φυσικού αερίου στην περιοχή τους!

Ανώνυμος είπε...

ΝΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

no name είπε...

atimouli!

Χαρ.Τσοκανής είπε...

Με αφορμή άρθρο του κ. Αθανάσιου Παντέλογλου στις 5 Μαϊου 2008 με τίτλο Για τον ΧΥΤΑ Θήβας και για αποκατάσταση της αλήθειας παραθέτουμε τα εξής :

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Ανώνυμη εταιρεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε ) , είναι μια επιχείρηση, η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων . Στην Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε συμμετέχουν οι παρακάτω 11 Δήμοι .
- Δήμος Θήβας
- Δήμος Ακραιφνίας
- Δήμος Αλιάρτου
- Δήμος Πλαταιών
- Δήμος Τανάγρας
- Δήμος Οινοφύτων
- Δήμος Σχηματαρίου
- Δήμος Θίσβης
- Δήμος Θεσπιέων
- Δήμος Δερβενοχωρίων
- Δήμος Βαγίων
Στους παραπάνω Δήμους υπάγονται και 34 Δημοτικά Διαμερίσματα με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των πόλεων και κοινοτήτων να ανέρχεται σε 45 και ο συνολικός αριθμός των κατοίκων σε 76.500 .
Στα πλαίσια της εφαρμογής του Νόμου, για το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χωματερών στην χώρα μας και την κατασκευή σύγχρονων ΧΥΤΑ ( χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων ), υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2003 πρόταση προς το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση του έργου .
Στις 21/12/2004 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου για τη κατασκευή ΧΥΤΑ Θήβας – 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας και έργα αποκατάστασης υφιστάμενου ΧΑΔΑ ( χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ) με το ποσό των 7.483.162 ευρώ .
Το έργο, όπως προαναφέραμε αφορά τους 11 Δήμους και έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται το τρέχον έτος από τον φορέα υλοποίησης, που είναι ο Δήμος της Θήβας .
Η διαχείριση του όλου έργου, μετά την ολοκλήρωσή του η οποία αναμένεται στις αρχές του 2009 , θα γίνεται από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε ( τους 11 δηλαδή Δήμους ), η έδρα της οποίας είναι στην πόλη της Θήβας .
Αμέσως με την έγκριση του έργου του ΧΥΤΑ ξεκίνησε από 01/01/2005 και η λειτουργία της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ .
Η επιχείρηση στεγάζεται σε γραφεία στην πόλη της Θήβας , έχει στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό και λειτουργεί πλήρως .
Το επιχειρησιακό σχέδιο του Φορέα περιλαμβάνει την έναρξη και λειτουργία του συνόλου των δράσεων ανακύκλωσης και αυτών των υποστηρικτικών ενεργειών , έτσι ώστε με την ολοκλήρωση της κατασκευής του ΧΥΤΑ , αυτός να λειτουργεί ως ΧΥΤΥ ( Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ) .
1) Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου η επιχείρηση έχει υπογράψει συμβάσεις με το σύνολο σχεδόν των εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης της χώρας μας , τα οποία και λειτουργεί . 2) Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δράσεων ανακύκλωσης η επιχείρηση έχει προμηθευτεί φορτηγό & ημιφορτηγό ανακύκλωσης , τα οποία πραγματοποιούν αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων από τους Δήμους ( όπως παλαιά έπιπλα , στρώματα κ.α ) . Παράλληλά βρίσκεται σε εξέλιξη το Business Plan της επιχείρησης που θα προβλέπει τον τρόπο διαχείρισης των αγροτικών οργανικών υπολειμμάτων , κανονισμό λειτουργίας του ΧΥΤΑ , την τιμολογιακή πολιτική καθώς και τους απαιτούμενους σταθμούς μεταφόρτωσης .
3) Η επιχείρηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Δήμους – Μέλη της για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ . Ήδη οι Δήμοι , με ανάλογες αποφάσεις έχουν κλείσει το σύνολο των ΧΑΔΑ της περιοχής ευθύνης τους πλην ενός , ο οποίος και αυτός θα κλείσει με την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ .
4) Σχετικά με τις ενέργειες και δράσεις για την ενημέρωση των πολιτών , από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι σήμερα , έχουν γίνει τα παρακάτω :
- Έχουν πραγματοποιηθεί 2 ημερίδες για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων με συμμετοχή του συνόλου των εγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης καθώς και των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας .
- Έχουν εκτυπωθεί 4 συνολικά φυλλάδια ( 2 για το έργο του ΧΥΤΑ και 2 για τις δράσεις ανακύκλωσης ) , τα οποία μέσω των Δήμων έχουν διανεμηθεί στο σύνολο των κατοίκων .
- Έχουν διανεμηθεί τσάντες ανακύκλωσης και ενημερωτικό υλικό στο σύνολο των νοικοκυριών της περιοχής ευθύνης μας ( 25.000 συνολικά ) για το πρόγραμμα ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας . Ήδη για το 2ο εξάμηνο του 2007 το καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό όπως χαρτί , γυαλί , αλουμίνιο & πλαστικό ανήλθε σε 1.100.000 Kgr.
- Έχουν πραγματοποιηθεί ενημερώσεις πολιτών σε ανοιχτές συγκεντρώσεις στους Δήμους .
- Πραγματοποιούνται ενημερώσεις μαθητών σε συνεργασία με τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης και των περιβαλλοντικών τμημάτων αυτών .
- Πραγματοποιούνται κάθε χρόνο , με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος – τον Ιούνιο αλλά και άλλες εκδηλώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα ( όπως το συνέδριο βιολογικής γεωργίας ) εκδηλώσεις με ομιλίες , διανομή φυλλαδίων και έκθεση ζωγραφικής με συμμετοχή των μαθητών , με θέμα το περιβάλλον και τις δράσεις ανακύκλωσης .
- Έχει πραγματοποιηθεί 2 φορές ενημέρωση των Δημοτικών Συμβουλίων των 11 Δήμων – Μελών της επιχείρησης .
- Έχουν πραγματοποιηθεί 2 επισκέψεις ( Λάρισα & Κοζάνη ) σε ανάλογα λειτουργούντα έργα ΧΥΤΑ με συμμετοχή των μελών της επιχείρησης (των αιρετών μελών του Δ.Σ & υπηρεσιακών ) προκειμένου να αντλήσουν εμπειρία και τεχνογνωσία .
Οι δράσεις ενημέρωσης των πολιτών , πραγματοποιούνται τόσο στα πλαίσια της υλοποίησης των μέτρων δημοσιότητας του εγκεκριμένου έργου όσο και στην υλοποίηση του σχεδιασμού της επιχείρησης για αυτόν τον σκοπό .
Στις 29 Νοεμβρίου 2007 , με πρωτοβουλία της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ πραγματοποιήθηκε στην Θήβα Πανελλήνια συνάντηση των Φο.Δ.Σ.Α ( Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ) με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων , την μεταφορά τεχνογνωσίας και την δημιουργία Ένωσης των Φο.Δ.Σ.Α . Για τον σκοπό αυτόν εκλέχθηκε 6μελές συντονιστικό όργανο το οποίο θα συντονίσει τις ενέργειες δημιουργίας της ένωσης .
Όλες οι παραπάνω ενέργειες και δράσεις έχουν ως στόχο την μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών με την εφαρμογή της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή ( δηλαδή στα νοικοκυριά )

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ
Οι ενέργειες της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε και των 11 Δήμων που συμμετέχουν σε αυτήν εντάσσονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , όπως εγκρίθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 12/12/2005 . Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός αποτελεί τμήμα του Εθνικού Σχεδιασμού, αφού έχει ενταχθεί σε αυτόν και αποτελεί Νομική δέσμευση προς όλους τους φορείς .
Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Στερεά Ελλάδα περιλαμβάνει μια σειρά δεσμεύσεων για το κλείσιμο των ΧΑΔΑ , την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων , την έναρξη των δράσεων ανακύκλωσης καθώς και την μείωση των βιοαποδομήσιμων .
Να σημειωθεί ότι στον ΧΥΤΑ Θήβας θα οδηγούνται μόνο τα Αστικά απορρίμματα και όχι τα βιομηχανικά ( προσομοιάζοντα , τοξικά , επικίνδυνα κ.λ.π ) .
Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε ενόψει της παραλαβής και λειτουργίας του έργου του ΧΥΤΑ προχωρά στην σύνταξη Μητρώου πελατών , από τους οποίους θα δέχεται απορρίμματα προς υγειονομική ταφή . Να σημειώσουμε ότι ταυτόχρονα με την λειτουργία του ΧΥΤΑ κλείνει το σύνολο των 11 ενεργών ΧΑΔΑ ( Χωματερές ) των 11 Δήμων και θα γίνονται δεκτά Αστικά απορρίμματα προς υγειονομική ταφή μόνο όσων είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο πελατών της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε .
Ειδικότερα για τις χωματερές , από το σύνολο των 34 που υπάρχουν στην 2η διαχειριστική ενότητα , έχουν κλείσει με αποφάσεις των Δήμων οι 23 και έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης με διασφαλισμένη χρηματοδότηση τόσο από το Π.Ε.Π όσο και το Ε.Π.Ε.Ρ . Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης σε πολλές από αυτές . Με την λειτουργία του ΧΥΤΑ θα κλείσουν και θα αποκατασταθούν οι τελευταίοι 11 ΧΑΔΑ .
Για την κατάρτιση Μητρώου πελατών η επιχείρηση στέλνει επιστολές προς το σύνολο των βιομηχανικών επιχειρήσεων της περιοχής ευθύνης της , προκειμένου να τις ενημερώσει για το κλείσιμο των Χωματερών και την λειτουργία του ΧΥΤΑ . Με την επιστολή ζητούνται τα πλήρη στοιχεία της βιομηχανίας , οι σχετικές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις καθώς και η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων . Εφόσον τα παραπάνω στοιχεία δεν δοθούν στην Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε , τότε δεν θα γίνονται δεκτά τα αστικά απορρίμματα της συγκεκριμένης βιομηχανίας .
Η λειτουργία του ΧΥΤΑ περιλαμβάνει την υγειονομική ταφή με πλήρη ασφάλεια για το περιβάλλον αφού πραγματοποιείται πλήρης στεγανοποίηση του χώρου , λειτουργία σύγχρονου βιολογικού καθαρισμού για τα στραγγίσματα και καύση του παραγόμενου βιοαερίου .
Ο κανονισμός λειτουργίας του ΧΥΤΑ εκτός της 24ωρης φύλαξης θα περιλαμβάνει συνεχείς ελέγχους από εργαστήριο που θα βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων , προκειμένου να προσδιορίζεται η σύνθεση των απορριμμάτων .
Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων και με απόφαση του Δ.Σ της 16/04/2008 αποφάσισε την διερεύνηση κατασκευής μονάδας μηχανικής διαλογής των απορριμμάτων με στόχο την ελαχιστοποίηση των προς υγειονομική ταφή απορριμμάτων . Η δημιουργία και λειτουργία της μονάδας μηχανικής διαλογής συμπληρωματικά με την διαλογή στην πηγή ( νοικοκυριά ) θα μετατρέψει και λειτουργήσει ουσιαστικά τον ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ ( Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ) . Παράλληλα η επιχείρηση βρίσκεται στην διαδικασία χωροθέτησης για την κατασκευή ΚΔΑΥ ( Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ) . Να σημειωθεί ότι σήμερα τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται σε αδειοδοτημένο ΚΔΑΥ στον Ασπρόπυργο , αφού ο Νομός Βοιωτίας δεν διαθέτει αντίστοιχη μονάδα .
Σχετικά με την χρηματοδότηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τονίσουμε ότι το σύνολο σχεδόν των συγχρηματοδοτούμενων έργων αφορά κατασκευή ΧΥΤΑ , οι οποίοι σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς για την διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων θα μετατραπούν σε ΧΥΤΥ .
Οι 11 Δήμοι της 2ης διαχειριστικής ενότητας του Νομού Βοιωτίας μέσα από συναίνεση και με ομόφωνες αποφάσεις προχώρησαν στην χωροθέτηση , χρηματοδότηση και κατασκευή ενός σύγχρονου έργου που έχει ως στόχο το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χωματερών , την βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών .
Ο στόχος αυτός είναι ζητούμενο τόσο για πολλούς Νομούς της Περιφέρειάς μας όσο και για το σύνολο της χώρας , όπου ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας της 31/12/2008 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας για το κλείσιμο του συνόλου των ΧΑΔΑ της Ελλάδας , δεν έχουν δρομολογήσει λύση για την επόμενη ημέρα .
Εξάλλου στις τακτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται στην Περιφέρειά μας για το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων και ειδικότερα στις τελευταίες ( συνάντηση στις 09/01/2008 με συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα κ. Αθανάσιου Σκορδά με θέμα την δημιουργία και λειτουργία των φορέων διαχείρισης και την συνάντηση στις 24/04/2008 όπου παρέστη ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Αθανάσιος Νάκος με αντικείμενο την πορεία των έργων ΧΥΤΑ και το κλείσιμο των ΧΑΔΑ ) διαπιστώθηκε η πολύ καλή πορεία της περιοχής μας στον σχεδιασμό για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων .
Αυτός είναι ο σχεδιασμός και οι ενέργειες για την Διαχείριση των στερεών Αστικών Απορριμμάτων στην 2η διαχειριστική ενότητα του Νομού μας ( πρώην επαρχία Θήβας ) . Ένας σχεδιασμός που στηρίζεται στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το περιβάλλον μα πάνω απ΄ όλα στην συναίνεση και την ενιαία στάση του συνόλου των Δήμων που συμμετέχουν στην επιχείρηση για την ουσιαστική επίλυση ενός μεγάλου προβλήματος .
Σε αυτήν την πορεία καλούμε τον κάθε καλόπιστο και ενεργό πολίτη να τον ενημερώσουμε και να τον έχουμε σύμμαχο σε αυτήν την κοινή προσπάθεια .

Τσοκανής Χαράλαμπος
Γενικός Διευθυντής
Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε

Θήβα : 09/05/08