Πέμπτη, 1 Μαΐου 2008

1η Μαΐου 2008

40 χρόνια μετά την παγκόσμια έκρηξη του 68 και τον Γαλλικό Μάη, ζούμε μια νέα παγκόσμια κρίση: Την έλλειψη τροφίμων, την εκρηκτική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τις κλιματικές αλλαγές, την αλματώδη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Ταυτόχρονα, μαζί με την αντίθεση κεφαλαίου - εργασίας, αναδύεται με οξύ τρόπο η αντίθεση ανάμεσα στην κερδοσκοπία και το περιβάλλον. Ο νεοφιλελεύθερος μύθος καταρρέει, αλλά οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές καταστρέφουν τον πλανήτη.
Οι εργαζόμενοι του νομού ζουν, ήδη, τα αποτελέσματα αυτής της ασυδοσίας. Άθλιες συνθήκες στα περισσότερα εργοστάσια της Βοιωτίας, βάζουν σε καθημερινό κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ίδιων των εργαζόμενων αλλά και της γύρω περιοχής. Στο μισό περίπου νομό, το νερό έχει μολυνθεί. Αντί να εκμεταλλευτούμε θετικά τη γειτονική Αττική, υποδεχόμαστε όλες τις βρώμικες και επιβαρυντικές δραστηριότητές της. Κάθε προσπάθεια ήπιας, βιώσιμης ανάπτυξης υπονομεύεται. Ολόκληρη η περιοχή μας, προορίζεται να αποτελέσει ένα τεράστιο ενεργειακό κέντρο ιδιωτικών και, κυρίως, πολυεθνικών συμφερόντων. Απέναντι σε αυτές τις καταστροφικές επιλογές, οι πολίτες της Βοιωτίας αντιστέκονται.
Στη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, είμαστε εργαζόμενοι και πολίτες του νομού, που αγωνιζόμαστε να διασφαλίσουμε την υγεία, την ποιότητα της ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Στις 16 Μαΐου, προγραμματίζουμε παμβοιωτικό συλλαλητήριο για να αποτρέψουμε τις μονάδες λιθάνθρακα και την συνολική υποβάθμιση του νομού. Συμμετέχουμε ενεργά στους αγώνες των εργαζομένων και καλούμε όλους τους πολίτες του νομού να αγωνιστούμε μαζί, για να περιφρουρήσουμε το κοινό μας μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: