Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012

Η ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ, Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης που για τους περισσότερους πολίτες το πρόβλημα της επιβίωσης αποτελεί μοναδική προτεραιότητα, για άλλους, τους λίγους η κρίση δημιουργεί ¨ευκαιρίες¨ και κέρδη από την ελλιπή λειτουργία του κράτους.
Συγκεκριμένα η προστασία του περιβάλλοντος και οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς διοίκησης, φαντάζουν ουτοπιστικές πολυτέλειες!
Όμως και μέχρι την οριστική κατάρρευση ή ανασυγκρότηση του κράτους, οι έχοντες την ευθύνη διοίκησης πρέπει να ανταποκρίνονται στον ρόλο τους.
Αναφερόμαστε στην απόφαση του τμήματος Περιβάλλοντος της ΝΑΒ , με αρ. πρωτ. 433/13-07-2009, σχετικά με την διάθεση καταλοίπων βωξίτη ( ερυθράς ιλύος) της βιομηχανίας παραγωγής αλουμινίου & αλουμίνας, της Εταιρείας ¨ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.¨ που εδρεύει στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Διστόμου Ν. Βοιωτίας.
Η σχετική απόφαση ρυθμίζει την σταδιακή μείωση των ποσοτήτων της λάσπης στον Κορινθιακό κόλπο και μηδενισμό τους στην καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2011 .
Από τις δικές μας έρευνες προκύπτει ότι δεν έχει τροποποιηθεί η σχετική απόφαση και δεν έχει ζητηθεί καμία νόμιμη παράταση από την Εταιρεία.
Απευθυνόμαστε στον κ. αντιπεριφερειάρχη και ρωτάμε αν έχουν γίνει οι επιβαλλόμενοι από την σχετική απόφαση έλεγχοι και αν σήμερα απορρίπτεται κόκκινη λάσπη στον Κορινθιακό.
Πιστεύουμε ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι χειρότερη από την καταστροφή της οικονομίας γιατί δεν είναι εύκολα αναστρέψιμη.
Καλούμαστε πλέον ως πολίτες να προστατεύσουμε όχι μόνο την ποιότητα της ζωής μας, την εργασία και το εισόδημά μας, αλλά και την διάσωση του περιβάλλοντος, σημαντικού παράγοντα του εθνικού μας πλούτου που έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Λιβαδειά 16/01/2012

Πούλου Γιώτα -Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012

Κόλαφος στο ΥΠΕΚΑ και τον περιφερειάρχη από το συνήγορο του πολίτη

(αναδημοσίευση από το blog "Στη σκιά του Ελικώνα")


Είναι γνωστή η περίπτωση της επέκτασης (διπλασιασμού) της υφιστάμενης αιολικής εγκατάστασης στο «Περδικοβούνι» (Αγία Άννα και Κορώνεια). Η προσπάθεια έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2009. Εκτός των ουσιαστικών ζητημάτων του περιεχομένου της ΜΠΕ, η διαδικασία δημοσιοποίησης και αξιολόγησης της ΜΠΕ υπήρξε διάτρητη και παράνομη, γεγονός που καταγγέλθηκε και με αναφορά στο συνήγορο του πολίτη, στις 10/12/2009. Φτάσαμε δύο χρόνια μετά, για να εγκριθεί η ΜΠΕ, στις 6/9/2011, και αμέσως μετά, στις 16/12/2011, να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης. Πάλι κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αφού η απόφαση εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αντί του ΥΠΕΚΑ, όπως προβλέπεται.

Στο διάστημα αυτό των δύο χρόνων, ο συνήγορος του πολίτη συνεχίζει να διερευνά, παρά τα προσκόμματα και παρά την έκδοση των παραπάνω διοικητικών αποφάσεων, την αναφορά των επιτροπών των πολιτών. Το τελευταίο έγγραφο του συνηγόρου, προς την ΕΥΠΕ και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αποτελεί κόλαφο γι αυτές. Επισημαίνεται χαρακτηριστικά:

«H μη απάντηση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν. Βοιωτίας και ακολούθως από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας συνιστά άρνηση σύμπραξης στην επίλυση του προβλήματος και θέτει σε αμφισβήτηση την νομιμότητα της διαδικασίας δημοσιοποίησης.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής μας παρέμβασης επιθυμούμε να επισημάνουμε προς την ΕΥΠΕ και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ότι οφείλουν να αποφεύγουν ενέργειες που επιφέρουν καταστάσεις οι οποίες αντίκεινται στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων προς τη Διοίκηση.»

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο Λιβαδειάς, ορισμένοι από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, αγνόησαν την τεκμηριωμένη παρέμβαση των πολιτών και δικαιολόγησαν τη στάση ανοχής που κράτησαν μιλώντας για «την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξουμε στους λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι έδωσαν τις εγκρίσεις». Τώρα που ο ίδιος ο συνήγορος του πολίτη θέτει ευθέως θέμα νομιμότητας των ενεργειών τους, τι έχουν, άραγε, να αντιτάξουν; Θα αποφασίσουν κάποια στιγμή να τοποθετηθούν επί της ουσίας (της καταστροφής του ορεινού όγκου του Ελικώνα) ή θα συνεχίσουν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους;

Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι και κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και κατά της απόφασης έκδοσης άδειας εγκατάστασης εκκρεμούν προσφυγές στο ΥΠΕΚΑ, από τις επιτροπές πολιτών.

Ακολουθεί η τελευταία επιστολή του συνηγόρου του πολίτη:

2011_11_15_συνήγορος του πολίτη