Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008

Εκδήλωση στην Ιτέα για τον Κορινθιακό

Την Κυριακή 7 Δεκέμβρη 2008, στις 11:00π.μ. στο Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιτέας θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης με θέμα«ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ SOS!!».Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλαμβάνει εισηγήσεις πανεπιστημιακών, φορέων και εκπροσώπων οικολογικών οργανώσεων σχετικά με τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα του Κορινθιακού Κόλπου καθώς και τους κινδύνους που διατρέχει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Συμμετέχουν: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας, Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας «Άρτεμις», Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η Αλκυών», Πολίτες της Φωκίδας για τον Κορινθιακό, Πρωτοβουλία για τη σωτηρία του Κορινθιακού, Συμπαράταξη Βοιωτών για το περιβάλλον

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008

Για τη Συμπαράταξη, την πολιτική και την αριστερά

Είναι γνωστό ότι ένα σημαντικό τμήμα ενεργών πολιτών αντιμετωπίζει πρόβλημα ουσιαστικής πολιτικής εκπροσώπησης, και συνολικά και σε τοπικό επίπεδο. Το πρόβλημα εμφανίζεται ιδιαίτερα οξύ στις τοπικές κοινωνίες (και στη Βοιωτία), όπου το τοπικό πολιτικό προσωπικό εμφανίζεται από ανεπαρκές έως ανίκανο να υποστηρίξει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των πολιτών και να συμβαδίσει με τις διαθέσεις του. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, εμφανίζεται διαβρωμένο και υποτακτικό, απέναντι στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που δρουν στο νομό μας.

Από την άλλη πλευρά, πρωτοβουλίες – “κινήματα πολιτών” (με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της “Συμπαράταξης Βοιωτών για το περιβάλλον”) καταφέρνουν, σε πολλές περιπτώσεις και για συγκεκριμένα ζητήματα, να προβάλλουν σαν η μοναδική δύναμη ουσιαστικής πολιτικής παρέμβασης και υπεράσπισης των πολιτών. Το γεγονός αυτό, φοβάμαι ότι, μερικές φορές, δημιουργεί τη λαθεμένη εντύπωση ότι οι κοινωνικές πρωτοβουλίες μπορούν να υποκαταστήσουν το κενό της πολιτικής εκπροσώπησης, με αποτέλεσμα να φορτώνονται ένα βάρος που, σε “κανονικές” συνθήκες, δεν τους ανήκει. Και που αν επιχειρήσουν να το αναλάβουν, υπό πίεση, θα χάσουν πολλά πράγματα από τη δυναμική, την πολυχρωμία, τον αυθορμητισμό και την αυθεντικότητά τους.

Η λογική αυτή εκφράστηκε και σε πρόσφατη παρέμβαση συναγωνιστή μας, στην οποία επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί, και σωστά, από την αντίληψη των απολίτικων κινημάτων. Στην παρέμβαση αυτή, γίνεται λόγος για “ανάγκη για σαφέστερη διατύπωση της πολιτικής πρότασής της. Ότι, δηλαδή, το κίνημα που εκπροσωπεί η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ είναι πολιτικό και όχι «απολίτικο», οικολογικό κίνημα και έχει πανδημοκρατικό χαρακτήρα και αριστερή ενωτική πρόταση”. Με αφορμή αυτήν την παρέμβαση, θα ήθελα να καταθέσω τις δικές μου σκέψεις:

1. Όταν αναφερόμαστε σε κοινωνικά κινήματα δεν εννοούμε ασφαλώς τα υποκατάστατα - παρατάξεις των πολιτικών κομμάτων στις επιμέρους δράσεις (περιβάλλον, συνδικαλισμός, ενέργεια κλπ.). Αναφερόμαστε σε πρωτοβουλίες που ξεκινούν από τα κάτω, από πραγματικό ενδιαφέρον των πολιτών για την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων, εξασφαλίζουν πλατιά συμμετοχή, αποκτούν συνεκτικούς στόχους και, κυρίως, έχουν αντοχή στο χρόνο. Η αναζήτηση και ο προσδιορισμός των βαθύτερων αιτιών των προβλημάτων είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το βαθμό, αλλά και το εύρος της πολιτικοποίησης των επιμέρους κινημάτων. Είναι αυτονόητο, ότι η φυσική πολιτικοποίηση των κινημάτων, μέσα από τις ίδιες τις εμπειρίες και την πολιτική ωρίμανση αυτών που συμμετέχουν, είναι κάτι που πρέπει και να προβληματίζει και να επιδιώκεται.

2. Στην περίπτωση της Συμπαράταξης, αν τα παραπάνω είναι σωστά, οι πρωτοβουλίες που εκφράζει απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν κίνημα. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, σε βάθος χρόνου, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το γεγονός ότι η Συμπαράταξη έχει την πρωτοβουλία σε μια σειρά ζητήματα, είναι προϊόν της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του πολιτικού δυναμικού του νομού, κυρίως των κομμάτων εξουσίας, αλλά όχι μόνο, και όχι του δεδομένου πολιτικού ρόλου που παίζει ή μπορεί να παίξει η ίδια. Και δεν είναι αλήθεια, φυσικά, πως υφίσταται πολιτική πρόταση της Συμπαράταξης. Ας είμαστε πιο προσγειωμένοι και ας μην κοιτάμε τον ίσκιο μας και νομίζουμε ότι γίναμε γίγαντες.

3. Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων και αυτών των κοινωνικών κινημάτων, αν και δεν χωρίζονται με σινικά τείχη, είναι απολύτως διακριτός. Και σε ότι αφορά το περιεχόμενο και σε ότι αφορά τη διαδικασία.
· Τα πολιτικά κόμματα ξεκινούν από μια ενιαία πολιτική αντίληψη, που, συνήθως, έχει αναφορά και σε κάποιο κλειστό ιδεολογικό σχήμα. Με βάση αυτήν την αντίληψη προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα επιμέρους φαινόμενα και να προτείνουν λύσεις. Ιδιαίτερα τα κόμματα που εμπλέκονται ή προσβλέπουν στην εμπλοκή τους με τη διαχείριση της εξουσίας είναι αναγκασμένα να κάνουν συμβιβαστικές επιλογές, καθώς πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στα συμφέροντα της πλειοψηφίας της κοινωνίας και των διαφόρων μορφών του κεφαλαίου.
· Τα κοινωνικά κινήματα, αντίθετα, ξεκινούν από επιμέρους ζητήματα, επικεντρώνουν, σε πρώτη φάση, στο άμεσο αποτέλεσμα, και γι αυτό έχουν πολιτική ποικιλομορφία, προσεγγίζουν τις αιτίες των προβλημάτων μέσα από την ίδια τους την εμπειρία, εκφράζουν πιο αυθεντικά το συμφέρον τους, χωρίς μεσολαβήσεις, δίνουν το δικό τους πολιτικό στίγμα στις διεκδικήσεις τους, που, πάλι όμως, κινείται στο πλαίσιο της ιδιαίτερης θεματικής τους.

4. Τα κινήματα των πολιτών, κατά συνέπεια, αν θέλουν να αποτελέσουν πλειοψηφικά ρεύματα στις τοπικές κοινωνίες, και όχι μικρές ομάδες πρωτοπόρων πολιτικών ακτιβιστών, δύσκολα θα φτάσουν στη διατύπωση συνολικής πολιτικής πρότασης. Τουλάχιστον, σαν μεμονωμένες συλλογικότητες. Το αντίθετο θα μπορούσε να συμβεί, μόνο μέσα από την ουσιαστική συνάντηση με άλλα κοινωνικά κινήματα και μια βασανιστική προσπάθεια σύγκλισης στόχων και επιδιώξεων. Μιλάμε για μια συνάντηση στην οποία δεν θα προσέλθει η κάθε πλευρά με μια συνολική πολιτική πρόταση για διαπραγμάτευση, αλλά με την ιδιαιτερότητα των επιμέρους επεξεργασιών σε μια προσπάθεια σύνθεσης.

5. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, θα μπορούσε να ανοίξει ένας δρόμος συμπόρευσης κοινωνικών κινημάτων και εκείνων ή εκείνης της πολιτικής δύναμης που θα αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να εκφράσει πολιτικά τα κοινωνικά κινήματα. Αναφέρομαι σε συμπόρευση και όχι σε εκχώρηση της πολιτικής εκπροσώπησης ή εξάρτηση από κανένα κόμμα. Τα κοινωνικά κινήματα πρέπει να έχουν την ελευθερία της κριτικής, απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής εξουσία. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για νέες ήττες και οπισθοχωρήσεις (μια αναφορά στον υπαρκτό σοσιαλισμό, αλλά και στην πρόσφατη δική μας εμπειρία της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, αρκεί)

6. Την αναφορά στα αριστερά χαρακτηριστικά, που πρέπει να αποκτήσει η Συμπαράταξη, για τους παραπάνω λόγους τη βρίσκω ατυχή. Πρώτο, γιατί τα αριστερά χαρακτηριστικά προϋποθέτουν συμφωνία σε μια γενικότερη κοσμοαντίληψη, πράγμα που δεν το θεωρώ εφικτό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Δεύτερο, γιατί παραπέμπει στην υπαρκτή πραγματικότητα της αριστεράς στη χώρα μας και στο νομό μας (σε όλες τις εκδοχές της), που δεν έχει δείξει ικανή να εκπροσωπήσει πολιτικά, αυτές, έστω, τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει μέχρι τώρα. Τρίτο, γιατί ένα καθόλου ευκαταφρόνητο κομμάτι της Συμπαράταξης είναι έξω από τη λογική “αριστεράς” - “δεξιάς” κλπ. Και δεν είναι το πιο συντηρητικό κομμάτι της, ούτε μπορεί να χρεωθεί σε μια κατηγοριοποίηση που ούτε την επέλεξε, ούτε την υιοθετεί.

7. Η Συμπαράταξη, όπως και οι άλλες κοινωνικές πρωτοβουλίες, δεν πάσχουν, κυρίως, από πολιτικούς προσδιορισμούς, αλλά από το βάθος της δράσης τους, τη συστηματική ενασχόληση με τα κοινά και την καθημερινή επαφή με τους συμπολίτες μας. Και τα πολιτικά χαρακτηριστικά θα τα αποκτήσει, όχι με ατέρμονες συζητήσεις ιδεολογικού χαρακτήρα, αλλά μέσα από την καθημερινή πολιτική και δημοκρατική εκπαίδευση του καθενός μας στους αγώνες. Και ούτε υπάρχει ανάγκη να τα προδιαγράψουμε. Πρώτιστη προτεραιότητα θεωρώ την καλλιέργεια δεσμών αλληλέγγυας δράσης με κάθε ενεργό πολίτη του νομού και πρωταρχικής σημασίας στοιχείο το να καταφέρνουμε να πετυχαίνουμε μικρές ή μεγαλύτερες καθημερινές νίκες στα ζητήματα που μας απασχολούν. Το βλέμμα στην κοινωνία, λοιπόν, και όχι στον αφαλό μας.

8. Σε κάθε περίπτωση, για τους ανυπόμονους υπάρχει και το πεδίο της “καθαρόαιμης” πολιτικής. Το γεγονός ότι, σε αυτή τη συγκυρία, η Συμπαράταξη έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για διάλογο και δράση δεν δικαιολογεί, νομίζω, το γεγονός να της φορτώνουμε όλες μας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς. Από τα κτήματα που διεκδικεί η εκκλησία, μέχρι την ανατροπή του καπιταλισμού. Ας την αφήσουμε να αναπνεύσει ελεύθερα και να δείξει, στην πράξη, μέχρι που μπορεί να φτάσει. Στο κάτω – κάτω, όπως λέει και ένα τραγούδι του Κηλαηδόνη: “εμείς αντέξαμε τόσα και τόσα, δεν θα μας τρομάξει τώρα ο καπιταλισμός”.

29/11/2008
Τάσος Κεφαλάς

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008

Συνέλευση Συμπαράταξης

Την Κυριακή 30/11 και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Θεσπιών. Η συνέλευση είναι ανοιχτή σε όλους με περιεχόμενο :

- την αλληλοενημέρωση για τα θέματα που απασχολούν τις κινήσεις πολιτών

- τη στάση της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τα περιβαλλοντικά προβλήματα

- τις επόμενες δράσεις όπως
  • συνέντευξη τύπου Συμπαράταξης
  • συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα κατά της κλιματικής αλλάγής
  • συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις εκτός νομού (Ιτέα, Δομοκός) κλπ

- την αποτίμηση του τριήμερου διαλόγου για την ενέργεια και των επόμενων δράσεων των πολιτών κατά του λιθάνθρακα

και ότι άλλο προκύψει από τη συζήτηση.

O SIR NICHOLAS STERN ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Sir Nicholas Stern, για όσους δε γνωρίζουν, είναι ο πρώην επικεφαλής των οικονομολόγων της Παγκόσμιας Τράπεζας - το ευαγές αυτό ίδρυμα έχει αναλάβει μεταπολεμικά μέχρι και σήμερα τη χρηματοδότηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης στις χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα, η περιβαλλοντική διάσταση των οποίων δεν είναι καθόλου αμελητέα.
Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τη δημοσίευση της γνωστής του Έκθεσης για τις οικονομικές επιπτώσεις της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής, αποτελούσε συχνό σημείο αναφοράς περιβαλλοντικών οργανώσεων, γιατί υποτίθεται έκρουε των κώδωνα του κινδύνου για τη «σωτηρία του πλανήτη». Στην ουσία, βέβαια, αυτό που κάνει δεν είναι παρά να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την τάξη του. Για μια ευμεγέθη μερίδα του κεφαλαίου το περιβάλλον δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως πεδίο πλιάτσικου, αλλά ως ορθολογικά διαχειρίσιμη επιχείρηση, έτσι ώστε να αποκομιστεί μεγαλύτερο κέρδος πριν ... καταποντιστεί ολόκληρος ο πλανήτης.
Προσκεκλημένος του ΣΕΒ και του συλλόγου «Φίλοι της Μουσικής» - δηλ. των ελλήνων βιομηχάνων και του Λαμπράκη, γνωστών ... οικολόγων ακτιβιστών - μπροστά σε ένα ακροατήριο που κυριαρχούσαν οι επιχειρηματίες και οι τεχνοκράτες, υπενθύμισε το κόστος που «θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αν αδρανήσουμε». Αφού δήλωσε αισιόδοξος σχετικά με τη συμφωνία που θα επιτευχθεί στη σύνοδο του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη το 2009 για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% ως το 2050, μπήκε στο ζουμί. Πρέπει να ενισχυθούν οι νέες πράσινες τεχνολογίες, δηλ. ο πράσινος καπιταλισμός, και, το κερασάκι στην «πράσινη» τούρτα, να γίνει στροφή στις «καθαρές πηγές» ενέργειας, δηλ. την ηλιακή, την αιολική και την...πυρηνική!
ΟΚ, Sir Stern, το πιάσαμε το υπονοούμενο: όλα θα πάνε καλά στον καπιταλιστικό μας πλανήτη, αφού μέσα στα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές θα περνάμε δίπλα από τα αιολικά πάρκα (αλλά, προσοχή, χωρίς να έχουμε καταστρέψει τα δάση, όπως λέει ο ίδιος) και τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και σε αγαστή συνεργασία με τους ευαίσθητους τεχνοκράτες και επιχειρηματίες θα προσπαθούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τα κέρδη των τελευταίων!
Ο δε πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δασκαλόπουλος, προλογίζοντάς τον, υπερθεμάτισε σε φιλοπεριβαλλοντισμό ζητώντας τη δημιουργία ισχυρού υπουργείου Ανάπτυξης (μην ξεχνιόμαστε!) και Περιβάλλοντος και από τους ελάχιστους παρευρισκόμενους πολιτικούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που το εποφθαλμιά, σίγουρα θα ένιωσε πολύ ικανοποιημένος.
Με τόσους «συμμάχους», όσοι αγωνιζόμαστε στις κατά τόπους Επιτροπές, θα πρέπει να αισθανόμαστε ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία!
(Τα στοιχεία προέρχονται από χθεσινό δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας)

Κατερίνα Μαστροδήμου

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2008

Εργοδότες, εργατοπατέρες και παράγοντες, δουλεύουν με την ανασφάλεια, τη σπέκουλα και το φόβο

Το ζούμε διαρκώς. Κάθε φορά που βάζουμε θέμα περιορισμού της βιομηχανικής ασυδοσίας για το περιβάλλον, την υγεία μας και το μέλλον του κάθε τόπου, αρχίζει το γνωστό παραμύθι: θέλετε να κλείσετε το Αλουμίνιο, τη Σωληνουργεία, τις βιομηχανίες των Οινοφύτων και πάει λέγοντας.

Μονότονα και επαναλαμβανόμενα σε όλους τους τόνους, δημιουργούν τελικά ασφυκτικό κλίμα στην τοπική κοινωνία. Για τους πολίτες που αγωνίζονται οι πιέσεις είναι μεγάλες: στη δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους, στις κοινωνικές τους σχέσεις, στις ανάγκες τους. Το ίδιο για τους εργαζόμενους που εκβιάζονται και εκφοβίζονται ώστε να ανέχονται εργασιακές συνθήκες που βλάπτουν πρώτα απ' όλα τους ίδιους. Αλλά και για όλους εκείνους που τελικά υποκύπτουν και δέχονται να τους κοροϊδεύουν, ακόμη και αν στο βάθος γνωρίζουν πως διακυβεύεται η ζωή τους.

Τι λένε στην πραγματικότητα οι (μεγαλο)επιχειρηματίες; αφήστε να καταστρέφουμε τον Κορινθιακό, τον Ευβοϊκό, τον Ασωπό, να δηλητηριάζουμε το νερό και τον αέρα, να σας γεμίζουμε απόβλητα και σκόνη, να χαλάμε τα δάση, να ανεβάζουμε τη θερμοκρασία και την υγρασία, να καταστρέφουμε αρχαία, να αποκλείουμε παραλίες, να καταπατάμε, να υποθηκεύουμε κάθε εναλλακτική δυνατότητα τοπικής ανάπτυξης, γιατί αλλιώς θα χάσετε τις δουλειές σας.

Τι λένε οι εργατοπατέρες και οι κάθε λογής παράγοντες; Αυτοί που διαμαρτύρονται, αδιαφορούν για τις δουλειές σας, γιατί αυτοί είναι βολεμένοι, χωρίς ανάγκες, μένουν στην Αθήνα, είναι γραφικοί, λένε όχι σε όλα, έχουν πολιτικές σκοπιμότητες, τους έχουν βάλει οι ανταγωνιστές του δικού μας επιχειρηματία.

Τι λένε οι αρμόδιοι, όταν τους ζητάμε να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους; Περίπου ότι μας κάνουν χάρη για την παραμικρή κίνηση που γίνεται ασφαλώς μετά απο αποκάλυψεις, καταγγελίες, διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις και προσφυγές. Αλλά κυρίως ότι λυπούνται που δεν θα αντιδράσουν στις παρανομίες και την περιβαλλοντική βλάβη γιατί πρέπει να σκεφτούν τους εργαζόμενους !

Και οι τρεις κατηγορίες κινούνται αποκλειστικά και μόνο για το στενό προσωπικό τους συμφέρον. Εξάλλου, όταν θα πρέπει να πληρωθεί ο λογαριασμός, οι περισσότεροι σκέφτονται ότι δεν θα είναι εδώ. Αλλά και όσοι θα είναι, κάποιο ψέμα θα σκεφτούν πάλι για τα μπαλώσουν. Όπως κάνουν πάντα. Παλιά συνταγή μόνο που στο τέλος κάποιοι τους πέρνουνε χαμπάρι:

"Ξέρεις τι σκέφτονται αυτοί; θα βγάλω ένα λόγο, θα πω δυο ψέματα, θα τους τουμπάρω τους χωριάτες. Μαύρο στον Μαυρογυαλούρο".

Δέσποινα Σπανούδη

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008

Ουσιαστικός διάλογος για τα θέματα της ενέργειας, στο τριήμερο

Ολοκληρώθηκε, το βράδυ της Κυριακής 23/11, το τριήμερο διαλόγου για την ενέργεια, που διοργάνωσαν οι “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα” με την παρουσία του κινήματος των πολιτών του Ένσντορφ της Γερμανίας, που εκπροσωπήθηκε με τον κ. Karl Heinz Winkler.
Κατά τη διάρκεια του τριήμερου επιχειρήθηκε η διασύνδεση όλων των μορφών της ενεργειακής δραστηριότητας της χώρας και η ανάδειξη της σχέσης τους με το νέο ενεργειακό σχεδιασμό. Από αυτή την άποψη, έντονο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι παρεμβάσεις για την πυρηνική ενέργεια, τη χρήση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα, αλλά και ο τρόπος ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συζήτηση, που κινήθηκε σε ψηλό επίπεδο, έδωσε, επίσης, τη δυνατότητα να διερευνηθούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών πρωτοβουλιών για τα ζητήματα της ενέργειας, καθώς και οι προϋποθέσεις για την εξέλιξή τους σε ένα συνεκτικό, περισσότερο πολιτικοποιημένο και ριζοσπαστικό κίνημα ενέργειας. Ένα κίνημα που θα επιχειρήσει να συνδεθεί πιο στενά με άλλα κοινωνικά κινήματα, σε επίπεδο δράσης, αλλά και στο επίπεδο της αναζήτησης κοινών στόχων. Εδώ περισσότερα

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008

Ημερίδες για «πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν»

Η Διοργάνωση και Διεξαγωγή Ημερίδων για το Περιβάλλον στην Βοιωτία

Οι ημερίδες για το περιβάλλον τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της τοξινωμένης καθημερινότητάς μας και γι΄ αυτό το λόγο αξίζει να ρίξουμε μια ματιά πίσω απ’ τις κουρτίνες του θεάτρου του παραλόγου.

Ποιοι διοργανώνουν ημερίδες για το Περιβάλλον; Οι πλέον αναρμόδιοι! Οι κάθε βαθμού τοπικές αυτοδιοικήσεις, Νομαρχία, Δήμοι ή οι σχετιζόμενοι με αυτούς θεσμοί όπως η ΤΥΔΚ, ΤΕΔΚ κλπ. Αν και οι εκ του νόμου αρμοδιότητες αυτών των εξουσιών είναι συγκεκριμένες δυστυχώς δεν ασκούνται(!) και αντί αυτών προτιμώνται διεξαγωγές ενημερωτικών ημερίδων για τις οποίες δεν έχουν καμία εκ του νόμου υποχρέωση.

Γιατί διοργανώνονται αυτές οι ημερίδες;
Το πολιτικό κόστος είναι πλέον βαρύ για τις καρεκλοκένταυρες εξουσίες μας. Κάτι πρέπει να κάνουν. Κάτι πρέπει να πουν στον τοξινωμένο, θυμωμένο και εγκλωβισμένο πολίτη. Αφού δεν εφαρμόζουν τους νόμους που θα τον προστάτευαν απ’ τους αδηφάγους βιομηχάνους, διοργανώνουν ημερίδες για να τον παραμυθιάσουν! Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος αρκετά σοβαρότερος. Όταν θέλουν να περάσουν σιγά-σιγά στον κοσμάκη τα σχέδιά τους για την καταστροφή της περιοχής, μια ημερίδα που θα ωραιοποιεί και θα ψεύδεται με αληθοφάνεια και επιστημονικοφάνεια είναι αυτό που χρειάζεται για την παραπλάνηση των ανενημέρωτων και ανεξόπλιστων πολιτών! Για παράδειγμα, με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να κουμαντάρουν την κοινή γνώμη ώστε να γίνει δυνατή η δημιουργία εργοστασίου καύσης των αποβλήτων της Αττικής και των βιομηχανικών εδώ στην πολύπαθη Βοιωτία. (Ημερίδα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» στις 01-10-2008 από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. στην Θήβα). Ήδη ο Δήμαρχος Οινοφύτων μετά την επίσκεψη σε αντίστοιχη(;) μονάδα στην Γαλλία έσπευσε να εκφράσει την χαρά του για ένα τέτοιο ενδεχόμενο! (Δημοτικό Συμβούλιο Οινοφύτων 11-11-2008)

Με πoια αφορμή διοργανώνονται αυτές οι ημερίδες;
Συνήθως κάποια έξαρση μιας πτυχής του πολυσύνθετου περιβαλλοντικού προβλήματος ή η οργανωμένη αντίδραση πολιτών που «κραυγάζουν» είναι αρκετά για να ξεφυτρώσει κάποια ημεριδούλα. Στην περίπτωση που η ημερίδα ξεφυτρώνει απ’ το πουθενά τότε κάποιο σχέδιο κρύβεται πίσω της και μένει σ’ εμάς τους τοξινωμένους να το ανακαλύψουμε. Γίνεται έτσι η καθημερινότητά μας πιο ενδιαφέρουσα (με σασπένς).

Ποιοι συμμετέχουν στο πάνελ;
Ο Διοργανωτής Νομάρχης, Δήμαρχος κλπ, ο επικοινωνιολόγος (όπου χρειάζεται για να καλύψει την ανεπάρκεια του αιρετού), οι φιλοξενούμενοι συνάδελφοι συν-εξουσιαστές (συμπαρίσταται ο ένας τον άλλο όταν χρειάζεται επικοινωνιακά) και ο/οι ειδικοί και «ειδικοί» επιστήμονες. Στην πρώτη γραμμή στους παρακολουθούντες η αφρόκρεμα της εξουσίας που δεν χωράει στο πάνελ, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι (πχ εκπρόσωπος των βιομηχάνων) και πίσω όσοι πολίτες ενδιαφέρονται (για το καλό ή και το κακό) συνήθως ελάχιστοι, αφού η ενασχόληση με τα κοινά για την γενιά των 700€ θεωρείται κακόγουστο αστείο. Οπωσδήποτε υπάρχουν και δημοσιογράφοι τοπικών κυρίως ΜΜΕ.

Πως διεξάγεται η ημερίδα;
Ξεκινά με το καλωσορίσατε του προέδρου στον «αιδεσιμότατο», τους άρχοντες, τους υψηλά ιστάμενους και τελευταία στους πολίτες-θύματα, που αποφάσισαν να ξοδέψουν τον πολύτιμο χρόνο τους έστω και αν γνωρίζουν κατά βάθος πως στο τέλος μια απ’ τα ίδια θα είναι πάλι.
Στην συνέχεια κάθε ένας επίσημος απευθύνει έναν χαιρετισμό (σύμφωνα με το πρόγραμμα) δεν είναι λίγοι όμως αυτοί που αντί για χαιρετισμό μας βομβαρδίζουν με μια ακατάσχετη φλυαρία επικοινωνιακών στερεοτύπων που έχουμε ήδη μάθει απ’ έξω απ’ την συχνή επανάληψή τους. Οι αναφορές τους στο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι γενικές, αόριστες και παραπλανητικές. Συνήθως πετούν το μπαλάκι των ευθυνών σε άλλους της εξουσίας που ΔΕΝ παρευρίσκονται. Οπωσδήποτε θα επικαλεστούν την δικαιολογία πως δεν έχουν προσωπικό οι υπηρεσίες τους, πως ο λαός τους κρίνει με την ψήφο και πως κάνουν ότι μπορούν και πως θα είναι πάντα δίπλα μας.

Μετά παίρνει τον λόγο ο ειδικός επιστήμονας. Αν ανήκει στους έντιμους υπηρέτες της επιστημονικής αλήθειας και δεν προσδοκά κάποιο κονδύλι για το τμήμα του απ΄ την κυβέρνηση τότε θα πει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, με προσοχή όμως και όσο το δυνατόν με διπλωματική γλώσσα. Δεν είναι εύκολο να τα βάλεις με την εξουσία ανοιχτά και ξεκάθαρα. Ίσως μάλιστα δεν είναι αυτός ο ρόλος του επιστήμονα αλλά η διατύπωση της επιστημονικής αλήθειας και μόνον αυτή, μακριά απ’ την πολιτική διάσταση των ανθρωπίνων καθημερινών πραγμάτων. Τα υπόλοιπα αποτελούν χρέος των πολιτών και των εξουσιών!

Υπάρχουν και οι «επιστήμονες» που δεν υπηρετούν την επιστήμη αλλά δια της «επιστήμης τους» την εξουσία που τους χρηματοδοτεί. Πλέον είναι γνωστά παγκοσμίως τέτοια παραδείγματα. Η περίπτωση του εξασθενούς χρωμίου είναι τέτοια και σε άλλο σημείωμα θα δώσω τα στοιχεία που έχω στην διάθεσή μου.

Μόλις τελειώσουν οι ειδικοί ξεκινά η συζήτηση. Κάποιοι πολίτες (συνήθως οι ίδιοι κάθε φορά) θέτουν απολύτως συγκεκριμένα ερωτήματα περιμένοντας μάταια να πάρουν συγκεκριμένες απαντήσεις απ’ τους άρχοντες. Δεν παίρνουν παρά μια επανάληψη της ακατάσχετης φλυαρίας. Αν τολμήσουν να διακόψουν - διαμαρτυρόμενοι - τον ψευδόμενο άρχοντα θα δεχτούν συστάσεις δημοκρατικής λειτουργίας και σεβασμού των αξιών και των ανθρώπων από αυτούς που υπονομεύουν χρόνια τώρα την πολύτιμη υγεία και το περιβάλλον. Όσο διαρκεί η συζήτηση μεταξύ πολιτών και εξουσιών ο επιστήμονας παρακολουθεί αμίλητος. Το πρόβλημα είναι τεχνικά λυμένο! Πολιτική βούληση δεν υπάρχει!

Πως τελειώνουν οι ημερίδες αυτές;
Τελικά εξαρτάται απ’ τις ικανότητες του επικοινωνιολόγου το πώς θα τελειώσει επικοινωνιακά η ημερίδα. Έχουμε δει όλες τις παραλλαγές. Από Βατερλώ και επεισόδια μέχρι και «καθώς πρέπει» και πολιτισμένη διεξαγωγή σύμφωνη με τα «χρηστά ήθη», την δημοκρατία και το σαβουάρ βιβ. Υπάρχει και η περίπτωση δημοσιευθεί μια έκθεση ιδεών-συμπέρασμα από τους διοργανωτές, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των επιδιώξεών τους και οπωσδήποτε απαλλαγμένη από δυσάρεστες παρεμβάσεις δυσάρεστων πολιτών.

Εξαίρεση στους παραπάνω κανόνες αποτελούν οι ημερίδες που διοργανώνονται από τους οργανωμένους πολίτες οι οποίοι αφού δεν έχουν εξουσία το μόνο που τους μένει είναι η …ημερίδα. Σε αυτές τις ημερίδες ΔΕΝ συμμετέχουν οι επίσημοι αν και έχουν προσκληθεί. Δεν υπάρχουν πολυτελή προσκλητήρια και αφίσες. Δεν υπάρχει πολύς κόσμος (γενιά 700€ γαρ). Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι. Υπάρχουν όμως λίγοι άνθρωποι «συνηγμένοι επί το αυτό».

Αφορμή για το σημείωμα αυτό στάλθηκε τι άλλο;
Μια ημερίδα(!) που διοργάνωσε ο Δήμος Οινοφύτων. Ο Δήμος που δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ένα ταχυδιυλιστήριο και ένα βιολογικό καθαρισμό και εν τω μέσω γενικής απραξίας και αναποτελεσματικών ψευδοδράσεων, κάλεσε τους πολίτες στις 19 Νοεμβρίου 2008 να συζητήσουν για το θέμα «Ασωπός Ποταμός. Μέτρα αποκατάστασης» με ομιλήτρια την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου κ. Μαρία Λοϊζίδου. Η κυρία καθηγήτρια έχει προτείνει την περίφημη μελέτη της για τον Ασωπό από το 1996(!) και αυτή η μελέτη έχει γίνει αντικείμενο δεκάδων ημερίδων όλα αυτά τα χρόνια όπως ήταν αναμενόμενο. Δεν έχει γίνει όμως ποτέ αντικείμενο υλοποίησης, όπως επίσης ήταν αναμενόμενο. Άραγε πόσες ακόμη ημερίδες θα γίνουν με αφορμή αυτή την μελέτη;

Οινόφυτα Βοιωτίας, 24-11-2008
π. Ιωάννης Οικονομίδης

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2008

ΠΑΝΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ»

ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ

«Είναι οικολόγος», «αυτοί αμολάνε λύκους, φίδια και σκορπιούς», «θέλουνε να κλείσουνε τα εργοστάσια», «θέλουν να γκρεμίσουν τα κιόσκια», «θέλουν να εκθέσουνε τον Δήμο», «είναι αντιπρόσωπος καμμιάς εταιρίας εμφυαλώσεως νερού», «είναι αντίθετοι με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας» και άλλα πολλά φαιδρά και μη ακούγονται αντί επιχειρημάτων για να αντικρουσθούν οι απόψεις που τα μέλη της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ προβάλλουν στους πολίτες. Η απάντηση «μας πήρανε χαμπάρι, τώρα…. που μας κατάλαβαν πως θα κάνουμε τη δουλειά μας;» δεν ικανοποιεί από πλευράς πληρότητας και ουσίας. Κάποτε οι μηχανισμοί του κατεστημένου στη χώρα μας, για να «χαρακτηρίσουν» τους προοδευτικούς ανθρώπους και τους αγωνιστές, τους λέγανε άθεους, αναρχικούς, κομμουνιστές που θέλανε να τους πάρουνε τα σπίτια, που θέλουνε να γκρεμίσουν τις εκκλησίες, να διαλύσουν την οικογένεια, ότι είναι πράκτορες ξένων χωρών. Τουλάχιστον αυτοί οι χαρακτηρισμοί, όσο χοντροκομμένοι και να ήσαν, είχαν κάποιο πολιτικό νόημα και περιεχόμενο, ενώ οι σημερινοί, που εκτοξεύονται με κουτοπόνηρο-αθώο τρόπο κατά των μελών του κινήματος που εκπροσωπεί η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, είναι απολίτικοι και για να γελάμε μόνο. Όμως είναι έτσι; Φαίνεται να είναι αντιφατικό.

Σήμερα, που υποτίθεται ότι η οικονομία, η κοινωνία, το μορφωτικό επίπεδο του κόσμου και η πολιτική έχουν αναπτυχθεί και έχουν εξελιχθεί, να χρησιμοποιούνται τόσο πισωδρομικοί χαρακτηρισμοί. Σε επίσημες εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί από Επιτροπές Πρωτοβουλίας Πολιτών, κάποιοι ομιλητές, παριστάνοντας τους αφελείς, αποκαλούν δημόσια, δήθεν κολακευτικά, «οικολόγους», τους ενεργούς πολίτες. Στις ιδιωτικές συζητήσεις τους με τους «φίλους» τους, ο χαρακτηρισμός αυτός χρησιμοποιείται από τους ίδιους σαν ύβρις. Το ίδιο τροπάριο προσπαθούν να ψάλλουν και ορισμένα τοπικά μέσα. Με τον τρόπο αυτό αφενός θέλουν να αποκοιμίσουν τα πολιτικά ανακλαστικά, αφετέρου να δυσφημήσουν στον κόσμο, ιδιαίτερα στους ανθρώπους με χαμηλό μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο και να παρουσιάζουν σαν ίδια με όλους τους άλλους την ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ. Υπάρχουν και κάποιοι που θαυμάζουν τους αγώνες της αλλά δεν είναι ενημερωμένοι και δεν διακρίνουν το ενωτικό, αγωνιστικό και ανατρεπτικό μήνυμα της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και πράγματι, για να κάνουν το χατίρι των μελών της ….εκτιμούν τους οικολόγους. Με όλα τα παραπάνω και με άλλες παρόμοιες συμπεριφορές άσπονδων φίλων και αντιπάλων, αποκαλύπτεται η αδυναμία τους να αντιπαραθέσουν επιχειρήματα αλλά ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια για να συσκοτίζεται η ουσία της πολιτικής της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ. Να διαστρεβλώνεται το πολύχρωμο, πανδημοκρατικό, ενωτικό, αποτελεσματικό, ελπιδοφόρο και ανατρεπτικό μήνυμα των αγώνων στους οποίους πρωτοστατεί η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ. Να υποβαθμίζεται ο καταλυτικός της ρόλος στην λειτουργία των θεσμικών οργάνων και κυρίως στην ανάπτυξη μιας πρωτοφανούς για τα Βοιωτικά δεδομένα αμεσοδημοκρατικής δράσης δικτύου των πολιτών.

Το αναμφισβήτητο γεγονός ότι η διέξοδος από την κρίση που περνάει ο τόπος μας, η Βοιωτία, εξ αιτίας της ασύδοτης επιθετικής και βίαιης εκβιομηχάνισης που επιχειρείται, θα είναι, τελικά, η καταδίκη του δικομματισμού και η αποφασιστική ενίσχυση της Αριστεράς και σε τοπικό επίπεδο. Ενίσχυση, που όπως φαίνεται, πρέπει πρώτα και κύρια να συντελεστεί με την ανάπτυξη των κινημάτων, όπως το κίνημα που ενσαρκώνει η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αλλά και των άλλων κινημάτων που αναπτύσσονται στη Βοιωτία, το εργατικό, το αγροτικό, γιατί αλλιώς δεν θα είναι δυνατή ούτε θα έχει νόημα ούτε προοπτική αυτή η ενίσχυση.

Το προφίλ της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ είναι φανερό από τα κείμενα και την δράση της και είναι γνωστό και αποδεκτό από πολύ μεγάλη μερίδα των πολιτών της Βοιωτίας. Μετά από ενάμισυ χρόνο λειτουργίας και αγωνιστικής παρουσίας, προκύπτει ανάγκη για σαφέστερη διατύπωση της πολιτικής πρότασής της. Ότι, δηλαδή, το κίνημα που εκπροσωπεί η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ είναι πολιτικό και όχι «απολίτικο», οικολογικό κίνημα και έχει πανδημοκρατικό χαρακτήρα και αριστερή ενωτική πρόταση. Αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να προβληθεί περισσότερο για να μην αφήνονται περιθώρια για «παρανοήσεις». Άλλωστε «απολίτικα» οικολογικά κινήματα δεν υπάρχουν παρά μόνο όταν θέλουν να συγκαλύψουν τις συντηρητικές επιλογές τους και την συντηρητική προέλευση και προοπτική τους.

Πάνος Λάμπρου

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008

WWF και GREENPEACE για το Πόζναν

Στις 1-12 Δεκεμβρίου 2008 θα συναντηθούν στο Πόζναν της Πολωνίας οι ηγέτες των κρατών-μελών του ΟΗΕ προκειμένου να προχωρήσουν σε μια παγκόσμια συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Στόχος είναι μέχρι το 2050 να επιτευχθεί παγκοσμίως μια μείωση των εκπομπών CO2 κατά 60-80%.
Με αφορμή αυτό η WWF καλεί όλους να στείλουν κάρτα στον Πρωθυπουργό προκειμένου " ΟΛΟΙ οι ηγέτες να υποστηρίξουν τον δεσμευτικό αυτό στόχο, και φυσικά ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής." Πατήστε εδώ για να στείλετε την κάρτα
Παράλληλα η Greenpeace "απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Σουφλιά σχετικά με το επικείμενο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της 4ης Δεκεμβρίου. Το Συμβούλιο αυτό θεωρείται μείζονος σημασίας, καθώς οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αναμένεται να συμφωνήσουν στην τελική μορφή του ‘Πακέτου για την Ενέργεια’ το οποίο θα αντικατοπτρίζει εν πολλοίς τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ στο Πόζναν." H επιστολή εδώ
Η οργάνωση εκφράζει την ανησυχία της για την αλλαγή της στάσης της Ε.Ε. σε 3 ζητήματα που απειλούν να αποδυναμώσουν σημαντικά την τελική μορφή του ‘Πακέτου’ αν τελικά ενσωματωθούν σε αυτό: η τελική συμφωνία για την κατανομή των βαρών μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (burden sharing), η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων ρύπανσης σε ορισμένα κράτη μετά το 2013 και η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.

Έλληνες και Γερμανοί πολίτες ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους

Με συνάντηση ανταλλαγής εμπειριών ανοίγει, ανεπίσημα, το τριήμερο διαλόγου για τα ζητήματα της ενέργειας, που οργανώνει το πανελλαδικό δίκτυο κινήσεων πολιτών “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”, στις 21 – 23 Νοεμβρίου, στο Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθήνας (Πατησίων 76, πρώην ΑΣΟΕΕ). Εκπρόσωποι των κινήσεων πολιτών κατά του λιθάνθρακα, από διάφορες περιοχές της χώρας, θα συναντηθούν με τον κ. Karl Heinz Winkler, εκπρόσωπο του δικτύου κινήσεων πολιτών της περιοχής του Ensdorf της Γερμανίας, προσκεκλημένο στο τριήμερο, σε μια πρωτοβουλία ανταλλαγής εμπειριών από τις παράλληλες κοινωνικές δράσεις κατά της εγκατάστασης μονάδων λιθάνθρακα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21/11, στις 11 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ (Καραγεώργη Σερβίας 2, 5ος όροφος) και θα είναι ανοιχτή στα ΜΜΕ και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις μονάδες λιθάνθρακα, που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα (από ΔΕΗ – RWE, στην Καβάλα ή τον Αλμυρό Μαγνησίας), ήταν αυτή της οποίας την εγκατάσταση (από τη RWE) απέτρεψαν, μετά από σκληρό αγώνα, οι πολίτες της περιοχής του Ensdorf. Μια εγκατάσταση που, επίσης, ματαιώθηκε, μετά τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των πολιτών στην Καβάλα και τον Αλμυρό, στις αρχές του 2008.

Το απόγευμα της Παρασκευής 21/11 (7.30 μ.μ.) αρχίζουν οι κυρίως εργασίες του τριημέρου, που θα ολοκληρωθούν το βράδυ της Κυριακής 23/11, αγγίζοντας μια θεματολογία που θα περιστραφεί γύρω από τις εξής βασικές ενότητες:

· Παραγωγή ενέργειας και επιπτώσεις στο περιβάλλον – ΑΠΕ – η εμπειρία του Ensdorf
· Το κυρίαρχο μοντέλο – κριτική στον υφιστάμενο και το νέο ενεργειακό σχεδιασμό
· Ενέργεια και κοινωνία των πολιτών

ενώ θα υπάρξουν και άλλες, παράλληλες, παρεμβάσεις με θεματολογία που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με τα ζητήματα της ενέργειας.

Στις εργασίες του τριήμερου έχουν κληθεί να λάβουν μέρος και να παρέμβουν πλήθος κοινωνικών συλλογικοτήτων. Προσκλήσεις να παρακολουθήσουν το τριήμερο έχουν, επίσης, αποσταλεί σε: πολιτικά κόμματα, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΗ, ΡΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ, ΣΕΕΣ, ΤΕΕ, ΚΑΠΕ, ΓΣΕΕ, συνδικάτα του χώρου της ενέργειας και άλλους φορείς.

Με αυτή τους την πρωτοβουλία, οι “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα” επιχειρούν να καταθέσουν και τη δική τους συμβολή στον, έτσι κι αλλιώς, περιορισμένο δημόσιο διάλογο για τα ζητήματα της ενέργειας και του νέου μακροχρόνιου σχεδιασμού. Ενός σχεδιασμού που υπήρξε η αφορμή για την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης και ο οποίος οδεύει προς την τελική έγκριση, μέσα σε συνθήκες παντελούς έλλειψης της οποιασδήποτε δημόσιας διαβούλευσης και, συνειδητά, μακριά από την κοινωνία των πολιτών.

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008

Τριήμερο διαλόγου για την ενέργεια

21-23 Νοεμβρίου, Αθήνα, Οικονομικό πανεπιστήμιο (ΑΣΟΕΕ)
από το πανελλαδικό δίκτυο κινήσεων πολιτών “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”

To πρόγραμμα του τριημέρου είναι:
Τριήμερο διαλόγου για την ενέργεια
21-23 Νοεμβρίου, Αθήνα, Οικονομικό πανεπιστήμιο (ΑΣΟΕΕ)
από το πανελλαδικό δίκτυο κινήσεων πολιτών “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”

Παρασκευή 21/11, 7.30 μ.μ

Παραγωγή ενέργειας και επιπτώσεις στο περιβάλλον – ΑΠΕ – η εμπειρία του Ensdorf

· Άνοιγμα εργασιών – εισαγωγική ομιλία Επιδίωξη του τριημέρου - τι σημαίνει η εισαγωγή του λιθάνθρακα στο ενεργειακό μείγμα (Κ. Χαϊνάς, “Ενεργοί πολίτες Εύβοιας”)
· Κλιματική αλλαγή και ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρισμού: κίνδυνοι και προκλήσεις (Σεβ. Μoιρασγεντής, ερευνητής Εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών)
· Αιολική ενέργεια, εναλλακτική ή συμπληρωματική ενέργεια; (Αλ. Μαβής, Δίκτυο οικολογικών οργανώσεων Αιγαίου)
· Η εμπειρία των πολιτών του Ensdorf κατά της μονάδας λιθάνθρακα της RWE (Karl Heinz Winkler, Δίκτυο κινήσεων πολιτών περιοχής Ensdorf)

Σάββατο 22/11, 7.30 μ.μ.

Το κυρίαρχο μοντέλο – κριτική στον υφιστάμενο και το νέο ενεργειακό σχεδιασμό

· Εξόρυξη λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα – Μύθοι και πραγματικότητες (Λ. Ιωαννίδης, μέλος Δ.Σ. Οικολογικής κίνησης Κοζάνης)
· Φυσικό αέριο: Ανθρωποκεντρική ορθολογική χρήση κατά της σπατάλης στην ηλεκτροπαραγωγή και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος (Δ. Παπανίκας, τ. καθ. Παν. Πάτρας – Δ. Μάργαρης, αν. καθ. Παν. Πάτρας)
· Η πρόκληση της πυρηνικής ενέργειας (Όλγα Αθανίτου, Αντιπυρηνικό παρατηρητήριο Μεσογείου)
· Μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα και η περίπτωση της εκτροπής του Αχελώου (Γ. Χονδρός – Πανελλαδική κίνηση κατά της εκτροπής του Αχελώου)

Κυριακή 23/11, 7.30 μ.μ.

Ενέργεια και κοινωνία των πολιτών

· Μια διαφορετική προσέγγιση: το ζήτημα της ενέργειας και της ηλεκτροπαραγωγής από τη σκοπιά των πολιτών (Τ. Κεφαλάς, “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”)
· Κίνημα για την ενέργεια: Αναγκαιότητα, εφικτότητα και η εμπειρία των πρώτων πρωτοβουλιών (Δ. Σπανούδη, “Συμπαράταξη Βοιωτών για το περιβάλλον”) – Προοπτικές, στόχοι, στρατηγική (Ηλ. Γεωργαλής, “Παναιτωλοακαρνανικό μέτωπο” )
· Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή ως η χαρακτηριστικότερη έκφανση σε παγκόσμιο επίπεδο του δυτικού "υποδείγματος" οργάνωσης του κοινωνικού βίου. Αναζήτηση προοπτικών (Γ. Σακελλάρης, διδάσκων στο Heriot Watt University - Edinburg, United Kingdom)


Παράλληλες συζητήσεις (Σάββατο 22/11 και Κυριακή 23/11, 11.00 π.μ.)

· Καμπάνια για την κλιματική δράση - 2009 (F.A.R.M.A.)
· Εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Υμηττό και κοινωνικές διεκδικήσεις 2002 – 2008 (Π. Τότσικας, “Πρωτοβουλία πολιτών για την προστασία του Υμηττού”)
· Από το ατομικό στο συλλογικό: εναλλακτικά μοντέλα κοινωνικής συμπεριφοράς (Αντ. Μπρούμας, ομάδα Urbi et Orbi)
· Ο άγνωστος πόλεμος της εναλλακτικής ενέργειας (Θ. Ράπτης, ομάδα έρευνας εναλλακτικών τεχνολογιών)


Στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται έχει δημιουργηθεί από επιστήμονες – ενεργούς πολίτες “ομάδα έρευνας εναλλακτικών τεχνολογιών”. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Θ. Ράπτη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t_raptis2005@yahoo.gr

Επιστροφή στο Κιότο

Μετά απο το διεθνές ρεζίλεμα και τη διπλή αποπομπή της χώρας, αίρονται οι σε βάρος μας περιορισμοί με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής, στις 13-11-2008. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι με βάση την τελευταία έκθεση, που παρέδωσε του ΥΠΕΧΩΔΕ η εξέλιξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα τελευταία έτη και η ποσοστιαία αύξησή τους, σε σχέση με το έτος βάσης, βρίσκεται σε οριακό σημείο, αφού το 2006 το ποσοστό αύξησης των εκπομπών ανήλθε σε 24,5% ενω η χώρα δεσμεύεται η αύξηση να μην ξεπεράσει το 25 %, μέχρι το 2012. Περισσότερα

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2008

Για τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ακόλουθο έγγραφο με τις προτάσεις/ αιτήματα της Πρωτοβουλίας Βαγαίων Πολιτών για το Περιβάλλον κατατέθηκε στο Δήμο στις 5/11/08 με αριθ. Πρωτ.3604. Σύμφωνα με το άρθρο 215, παρ.3, Ν.3463/06, οι προτάσεις των πολιτών που αφορούν στην επίλυση διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητιούνται υποχρεωτικά στο οικείο Δημοτικό συμβούλιο, εφόσον έχουν κατατεθεί από τουλάχιστο 25 άτομα ενυπόγραφα, και ενημερώνονται οι πολίτες για τη σχετική απόφαση που λαμβάνεται.
Οι συγκεκριμένες προτάσεις συνοδεύονται από 157 υπογραφές που συγκεντρώθηκαν ενδεικτικά από Βαγαίους πολίτες διαφόρων κοινωνικών-επαγγελματικών χώρων και πολιτικών πεποιθήσεων.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΑΓΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣ: κ. Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βαγίων
Η Πρωτοβουλία Βαγαιών Πολιτών για το Περιβάλλον μετά την τελευταία συνεδρίαση των μελών της και τις προτάσεις που κατατέθηκαν σχετικά με το θέμα της μόλυνσης του νερού ζητάει από το Δήμο τα εξής:
Να κινήσει διαδικασίες για άλλη πηγή ύδρευσης (Μόρνος) ή εγκατάσταση διυλιστηρίου απομάκρυνσης του εξασθενούς χρωμίου.
Να γίνει έρευνα, ώστε να εντοπιστεί η εστία της μόλυνσης και να βρεθούν τρόποι απορρύπανσης της περιοχής το κόστος των οποίων να βαρύνει τους υπεύθυνους.
Να συγκληθεί άμεσα ανοικτό Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τα παραπάνω και να ενημερωθούν οι κάτοικοι για τις μέχρι τώρα εξελίξεις στο θέμα του νερού.
Τέλος, θεωρούμε αναγκαία τη συνεργασία με τους όμορους Δήμους, τους φορείς και τις κινήσεις πολιτών του Νομού - ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη χωματερή Λεονταρίου με την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων από τη Σωληνουργεία Κορίνθου- και την άσκηση πίεσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (Νομαρχία, Υπουργεία) για την εξεύρεση λύσης στο σοβαρό αυτό θέμα της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008

Το ενεργειακό ζήτημα από τη σκοπιά της κοινωνίας των πολιτών

Τριήμερο ανοιχτού διαλόγου, 21 – 23 Νοεμβρίου 2008

Τριήμερο διαλόγου για τα ζητήματα της ενέργειας οργανώνει το πανελλαδικό δίκτυο κινήσεων πολιτών “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”, στις 21 – 23 Νοεμβρίου, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (Πατησίων 76, πρώην ΑΣΟΕΕ). Οι “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”, μεταφέροντας την εμπειρία ενός αξιοπρόσεκτου κινήματος πολιτών για την ενέργεια, που γεννήθηκε μέσα από τις σκληρές μάχες κατά της εγκατάστασης μονάδων λιθάνθρακα σε διάφορες περιοχές της χώρας, θα προσπαθήσουν να αναδείξουν τις βαθύτερες αιτίες του ενεργειακού προβλήματος και να ανιχνεύσουν τις δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων.

Στις συζητήσεις, που έχουν προγραμματιστεί, θα επιχειρηθεί να φωτιστούν οι λιγότερο προβεβλημένες απόψεις, αυτές που δεν συμβαδίζουν με τις κυρίαρχες αντιλήψεις, αλλά, ωστόσο, αντιπροσωπεύουν μια νέα λογική για τον τρόπο διαχείρισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, για την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων και για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα ζητήματα που τους αφορούν. Σε αυτήν την προσπάθεια θα συμβάλλουν καταξιωμένοι επιστήμονες, αλλά και συλλογικότητες, που πρωτοστατούν στην αντιμετώπιση μιας σειράς βίαιων επεμβάσεων σε πολλές περιοχές της χώρας για την εγκατάσταση ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και, ιδιαίτερα, λιθανθρακικών.

Με αυτήν την πρωτοβουλία, οι “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα” επιχειρούν να καταθέσουν και τη δική τους συμβολή στον, έτσι κι αλλιώς, περιορισμένο δημόσιο διάλογο για τα ζητήματα της ενέργειας και του νέου μακροχρόνιου σχεδιασμού. Ενός σχεδιασμού που υπήρξε η αφορμή για την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης και ο οποίος οδεύει προς την τελική έγκριση, μέσα σε συνθήκες παντελούς έλλειψης της οποιασδήποτε δημόσιας διαβούλευσης και, συνειδητά, μακριά από την κοινωνία των πολιτών.

Μια ιδιαίτερη στιγμή στο τριήμερο θα είναι η παρουσία εκπροσώπου του δικτύου κινήσεων πολιτών του Ensdorf της Γερμανίας, ο οποίος θα μεταφέρει την εμπειρία του κινήματος κατά της εγκατάστασης μονάδας λιθάνθρακα από την εταιρεία RWE. Μιας μονάδας που επιχειρήθηκε, στη συνέχεια και σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, να εγκατασταθεί στην Ελλάδα (Καβάλα ή Αλμυρό), κάτι που, επίσης, αποτράπηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου και στις απογευματινές συναντήσεις (ώρα έναρξης 7.30 μ.μ.), θα γίνει ένας σημαντικός αριθμός παρουσιάσεων, κατανεμημένων σε τρεις βασικές ενότητες:

· Παραγωγή ενέργειας και επιπτώσεις στο περιβάλλον – ΑΠΕ – η εμπειρία του Ensdorf
· Το κυρίαρχο μοντέλο – κριτική στον υφιστάμενο και το νέο ενεργειακό σχεδιασμό
· Ενέργεια και κοινωνία των πολιτών


Τα πρωινά, επίσης, του Σαββάτου 22/11 και της Κυριακής 23/11 (ώρα έναρξης 11.00 π.μ.), θα γίνουν παράλληλες ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις με θεματολογία που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με τα ζητήματα της ενέργειας.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008

Ανοίγει πάλι το θέμα της μονάδας στη Χαιρώνεια;

Επιστολή στον ΥΠΠΟ έστειλε ο Δήμος Χαιρώνειας επειδή ο υπουργός καθυστερεί να προσυπογράψει την αρνητική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για τη Χαιρώνεια:

"ΠΡΟΣ: Υπουργό Πολιτισμού, κ. Mιχάλη Λιάπη.
Θέμα: Έκδοση απόφασης για την εγκατάσταση Θερμοηλεκτρικού σταθμού στη Χαιρώνεια Βοιωτίας.

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των δύο συνεδριάσεων του Κεντρικού Αρχ. Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο (9 και 29/7/2008) σε σχέση με την αδειοδότηση θερμοηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Enelco στη Χαιρώνεια και της απορριπτικής γνωμοδότησης του Κ.Α.Σ., εκφράζουμε την ανησυχία ολόκληρης της περιοχής για την πρωτοφανή καθυστέρηση έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης που θα επιβεβαίωνε την ακύρωση της μονάδας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ολόκληρη η τοπική κοινωνία έχει εκφράσει την ισχυρή αντίθεσή της στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μονάδας που θα προκαλέσει σημαντική βλάβη στο περιβάλλον, την τοπική οικονομία και την ιστορικότητα της περιοχής.

Σας υπενθυμίζουμε την απόλυτη αντίθεση της Θ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Θήβας και της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ όπως εκφράστηκε σε διαδοχικές γνωμοδοτήσεις τους, δεδομένου ότι το έργο αλλοιώνει μη αντιστρέψιμα σημαντικότατους αρχαιολογικούς χώρους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε περιβαλλοντικούς όρους στη μονάδα χωρίς να ζητήσει την γνωμοδότηση του ΥΠΠΟ, κατά παράβαση του νόμου και η υπόθεση αυτή έφθασε στο ΚΑΣ λόγω των τοπικών αντιδράσεων.

Σας καλούμε να διασώσετε το πεδίο της μάχης της Χαιρώνειας, ιστορικού γεγονότος που άλλαξε τον ρου της ιστορίας, σήμανε το τέλος της πόλης-κράτους και την επικράτηση των Μακεδόνων, της πρώτης μάχης στην οποία συμμετείχε ο Μέγας Αλέξανδρος. Θεωρούμε ότι μετά και τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, δεν είναι δυνατό να συναινέσετε να καταστραφεί ένας χώρος με ιστορικότητα 2500 χρόνων για την πραγματοποίηση μιας ιδιωτικής επένδυσης.

Ελπίζουμε σε άμεση ανταπόκριση σας. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ , ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ"


Οι μέρες είναι πονηρές και οι πληροφορίες μιλάνε για αναπομπή του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η επόμενη συνεδρίαση είναι την Τρίτη 18/11 και η ημερήσια διάταξη όπως μας ενημέρωσε η Γραμματεία του ΚΑΣ θα κλείσει αύριο το μεσημέρι. Ας είμαστε έτοιμοι.

Αναβλήθηκε η δίκη για τη ΒΙΠΕ Θίσβης

Αναβολή ζήτησε εχθές η πρόεδρος της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ για λόγους ασθενείας ( και όσοι αμφιβάλλουν αν ασθένησε την κατάλληλη μέρα είναι απλώς κακεντρεχείς) και έτσι η ποινική της δίωξη αναβλήθηκε για του χρόνου τον Οκτώβρη.
Η ΒΙΠΕ που ανήκει στην πραγματικότητα στον όμιλο Στασινόπουλου κατηγορείται για 1. Η Καταπάτηση Δημόσιας έκτασης 2. Η Καταπάτηση αιγιαλού και παραλίας και 3. Η Κατασκευή αυθαιρέτων.
Δείτε εδώ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΘΙΣΒΗΣ

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008

OXI στην μονάδα ηλεκτροπαραγωγής αποφάσισε ο Δομοκός

Απο το lamianews
Οι κάτοικοι των δεκατριών από τα δεκαπέντε δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Δομοκού, είπαν όχι στην εγκατάσταση του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος της Φιλιαδώνας και στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Δομοκού, όπως ήταν φυσικό πήραν την απόφαση να πουν ένα μεγαλοπρεπέστατο ΟΧΙ.Να θυμίσουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο είχε αρχικά αποφασίσει θετικά υπέρ της συγκεκριμένης επένδυσης αφού όπως ισχυρίζονται απλά υιοθέτησε μια πρόταση του τοπικού συμβουλίου Φιλιαδώνας χωρίς να υπάρχει επιπλέον ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. Από τη στιγμή που άρχισε να ρέει ενημέρωση και κυρίως γύρω από τα θέματα που έχουν σχέση με τις πιθανές επιπτώσεις όπως τουλάχιστον αποτυπώνονται σε διάφορες μελέτες και διάφορα κείμενα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και μέχρι σήμερα δεν έχουν αμφισβητηθεί άρχισε να επικρατεί αναστάτωση. Δημιουργήθηκε "Κίνηση Πολιτών" και μέσα σε σύντομο χρόνο επιχείρησε να φωτίσει το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση με συνέπεια να επανέλθει το δημοτικό συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίαση του και να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και την θετική γνώμη που είχε δώσει αναθέτοντας συγχρόνως το συνολικό θέμα στα τοπικά συμβούλια για να αποφασίσουν. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων η συντριπτική τους πλειοψηφία δηλαδή 13 στα 15 είχαν αποφασίσει αρνητικά. Μάλιστα και η λαϊκή συνέλευση της Φιλιαδώνας αποφάσισε την περασμένη βδομάδα αρνητικά προχωρώντας σε ανασκευή της αρχικής απόφασης. Έτσι το τοπίο όπως διαγράφεται δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των φορέων των κατοίκων αλλά και των τοπικών συμβουλίων δεν αποδέχεται τη λειτουργία του εργοστασίου στη συγκεκριμένη περιοχή ενώ πριν λίγα εικοσιτετράωρα όταν η εταιρεία πήγε να εγκαταστήσει μετεωρολογικό σταθμό για να ληφθούν μετρήσεις και να συνταχθεί η περιβαλλοντική μελέτη, οι κάτοικοι της περιοχής αξίωσαν να απομακρυνθούν αμέσως, πράγμα το οποίο έγινε μετά από αρκετές διαβουλεύσεις. Κάτω από το πρίσμα αυτό, όπως ήταν φυσικό η χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δομοκού κρίθηκε σαν η πλέον ουσιαστική αφού μέσα από αυτή ελήφθη η θέση να εναντιωθούν στην προώθηση της εταιρίας ΗΡΩΝ που είναι θυγατρική της ΤΕΡΝΑ να εγκαταστήσει στην αρχή μια και στη συνέχεια δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φυσικό αέριο με συνολική ισχύ που θα ξεπερνά τις 800 MWH.
Η εμπειρία απο την αντίδραση των χωριών του Δήμου Δομοκού, θυμίζει έντονα τα Βάγια. Όχι μόνο γιατί πρόκειται για την ίδια εταιρεία που επιχείρησε με παρόμοια μέθοδο, ελπίζοντας και εκεί ότι θα τους πιάσει στον ύπνο. Όχι μόνο γιατί και εκεί προσέγγισε πρώτα τη Δημοτική Αρχή και διαπραγματεύτηκε "κεκλισμένων των θυρών". Όχι μόνο γιατί και ο δήμαρχος Δομοκού όπως και ο δήμαρχος Βαγίων αποδείχτηκαν οι καλλίτεροι απολογητές των ...πλεονεκτημάτων της ΗΡΩΝ.
Αλλά γιατί και εκεί όπως και στα Βάγια, ο κόσμος δεν έχασε ούτε μια στιγμή χρόνο.
Σχηματίστηκε αμέσως κίνηση πολιτών και με τη βοήθεια και αιρετών της αντιπολίτευσης κινήθηκαν αστραπιαία: ενημερώθηκαν γρήγορα και απο όλες τις δυνατές πηγές : απο τη Συμπαράταξη, απο καθηγητές Πανεπιστημίων, απο το ΥΠΑΝ, τη ΡΑΕ, το ΥΠΕΧΩΔΕ, δήμους με αντίστοιχες ...υποψηφιότητες όπως το Δήμο Χαιρώνειας, το Δήμο Ελευσίνας. Έφεραν το θέμα σε όλα τα τοπικά συμβούλια και τελικά ανέτρεψαν και την αρχική θετική απόφαση του Δήμου Δομοκού ενώ ο Δήμαρχος επέλεξε να μη συμμετέχει στη συνεδρίαση. Σχεδιάζουν ενημερωτικές εκδηλώσεις την αμέσως επόμενη περίοδο.
Η ΗΡΩΝ για μια ακόμη φορά πήγε για μαλλί αλλά δεν βρήκε εύπιστους και απλοικούς ιθαγενείς. Τα κινήματα των πολιτών έχουν δημιουργήσει δίκτυα αλληλεγγύης και οι αυθαιρεσίες (σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των πολλών προς όφελος ολίγων), συναντούν ολοένα και πιο σημαντικά εμπόδια.
Δέσποινα Σπανούδη

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2008

Συζητάμε για την ενέργεια


Τριήμερο διαλόγου για την ενέργεια διοργανώνουν οι “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα”, πανελλήνιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχει η Συμπαράταξη , στις 21-23/11, στην Αθήνα, στο Οικονομικό πανεπιστήμιο (ΑΣΟΕΕ). Με τον τρόπο αυτό, επιχειρούν να καταθέσουν και τη δική τους συμβολή στον, έτσι κι αλλιώς, περιορισμένο δημόσιο διάλογο για τα ζητήματα της ενέργειας και του νέου μακροχρόνιου σχεδιασμού, που κρατιέται, συνειδητά, μακριά από την κοινωνία των πολιτών. Στις συζητήσεις αυτές θα επιχειρηθεί να φωτιστούν οι λιγότερο προβεβλημένες απόψεις, αυτές που δεν συμβαδίζουν με τις κυρίαρχες αντιλήψεις, αλλά, ωστόσο, αντιπροσωπεύουν μια νέα λογική για τον τρόπο διαχείρισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, για την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων και για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα ζητήματα που τους αφορούν. Σε αυτήν την προσπάθεια θα συμβάλλουν καταξιωμένοι επιστήμονες, αλλά και οι συλλογικότητες, που πρωτοστατούν στην αντιμετώπιση μιας σειράς βίαιων επεμβάσεων σε πολλές περιοχές της χώρας για την εγκατάσταση ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και, ιδιαίτερα, των λιθανθρακικών. Θα υπάρξει αποτίμηση του εφαρμοζόμενου ενεργειακού μοντέλου, καθώς και του σχεδίου για το νέο μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και θα διερευνηθεί η δυνατότητα διατύπωσης μιας εναλλακτικής πρότασης.

Μια ιδιαίτερη στιγμή στο τριήμερο θα είναι η παρουσία του εκπροσώπου του δικτύου κινήσεων πολιτών του Ensdorf της Γερμανίας, ο οποίος θα μεταφέρει την εμπειρία του κινήματος κατά της εγκατάστασης μονάδας λιθάνθρακα της RWE. Μιας μονάδας που επιχειρήθηκε, στη συνέχεια, να εγκατασταθεί στην Ελλάδα (Καβάλα ή Αλμυρό), κάτι που, επίσης, αποτράπηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2008

Η συμμετοχή της Συμπαράταξης στο Ναύπλιο


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η γιορτή Περιβάλλοντος «ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008» , που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο το Σαββατοκύριακο 8 & 9 Νοεμβρίου.
Συμμετείχαν πολλές κινήσεις πολιτών, εκπρόσωποι της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α.
Και φυσικά η Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον, με την Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας « Η ΑΡΤΕΜΙΣ» και τους Πολίτες κατά του Λιθάνθρακα.
Η παρουσία των Βοιωτών ήταν εντυπωσιακή, εφόσον εκτός από τους εκπροσώπους της, και το στήσιμο περιπτέρου με αφίσες και υλικό από τις κατά καιρούς δράσεις της Συμπαράταξης, εμφανίστηκε, ενισχύοντας την εκδήλωση, μια ομάδα 25 ατόμων, μελών της Συμπαράταξης από τον Πολιτισμικό Σύλλογο Διστόμου.
Οι Βοιωτοί εκπρόσωποι εκτός από συνεντεύξεις, που έδωσαν στα τοπικά Αργολικά κανάλια, τοποθετήθηκαν και παρενέβησαν σε όλες τις συναντήσεις εργασίας:
Στη συνεδρία «Διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση» και «Διαχείριση υδατικών πόρων» αναφέρθηκαν στα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα της Βοιωτίας, στη μόλυνση των υπόγειων υδάτων κυρίως της λεκάνης του Ασωπού ποταμού και στο πρόβλημα της πειρατείας του νερού του Βοιωτικού Κηφισού από την ΕΥΔΑΠ.
Στη συνεδρία «Ο ρόλος των οικολογικών οργανώσεων για την προστασία του Περιβάλλοντος» περιγράφηκε στα πλαίσια ανταλλαγής απόψεων ο τρόπος λειτουργίας της Συμπαράταξης, οι επιτυχείς δράσεις και παρεμβάσεις της, η τακτική που ακολουθήθηκε και η σχέση της με άλλες οργανώσεις και δίκτυα.
Στη συνεδρία «Το ενεργειακό πρόβλημα» περιγράφηκε η επικρατούσα κατάσταση στο νομό, όσον αφορά την ενεργειακή επίθεση που δέχεται ο νομός μας με ιδιαίτερη έμφαση στην Αντίκυρα και τη Θίσβη.
Τονίστηκε, η ανάγκη να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της πράσινης επιχειρηματικότητας και στα οικολογικά κινήματα.
Τονίστηκε επίσης σε παριστάμενο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ η κινηματική αδράνεια του κόμματός του στα περιβαλλοντικά ζητήματα και μη περιβαλλοντική συμπεριφορά πολλών δημάρχων, που πρόσκεινται στο κόμμα του.
Στην περίπτωση της Αντίκυρας αναφέρθηκε εκτενώς και ο εκπρόσωπος του ΠΑΚΟΕ, στα πλαίσια της συνεδρίας «Προστασία Αργολικού και Κορινθιακού Κόλπου».
Τα βασικά συμπεράσματα, που εξήχθησαν από τις συναντήσεις εργασίας ήταν:
- ότι όλοι οι Σύλλογοι διαπιστώνουν ότι οι περιοχές τους έχουν πολύ σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, ανάλογα με αυτά της Βοιωτίας.
- ότι σε όλη σχεδόν τη χώρα οι αυτοδιοικητικοί είναι πολύ κατώτεροι των –ομολογουμένως δύσκολων- περιστάσεων.
- ότι η νομολογία που διέπει τα θέματα περιβάλλοντος παρουσιάζει εντυπωσιακή υστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η εφαρμογή της δε είναι ανύπαρκτη.
- ότι η διαχείριση απορριμμάτων βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, ενώ η ανακύκλωση είτε απλά δε λειτουργεί, είτε λειτουργεί ως κοροϊδία, παρά την προσπάθεια που καταβάλλουν οι πολίτες.
Στη φωτογραφία το περίπτερο της Συμπαράταξης στο ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008

Η ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠ' ΑΥΤΟΦΩΡΩ

Την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου γίνεται το δικαστήριο για την ποινική δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας Θηβών στην Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης για παρανομίες που έχει κάνει, ύστερα από καταγγελία της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής Αγώνα Θίσβης
" Η δίωξη αφορά το γνωστό σε όλους μας γκέτο με συρματοπλέγματα, κάμερες, μέτρα ασφαλείας με σεκιουριτάδες κλπ (με χρηματοδότηση, μάλιστα, 2.000.000 ευρώ από το Δημόσιο) που περιέκλεινε τη Σωληνουργεία Κορίνθου, το παράνομο λιμάνι της Νούσας, το υπό κατασκευή εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Βαθύ, όπου οι βιομήχανοι, συμπεριφερόμενοι σαν ιδιοκτήτες, μας απέκλειαν την πρόσβαση. Την άρση αυτών των εμποδίων είχε σα στόχο, εξάλλου, και η εκδήλωση που διοργανώσαμε στις 23 Αυγούστου στο Βαθύ, όπου ήρθαν εκατοντάδες κόσμου από τη Θίσβη, τη Βοιωτία γενικότερα κι από την Αθήνα και πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα ακόμα και σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεκάδες μάλιστα κόσμου συμμετείχαν στην κατεδάφιση των περιφράξεων υπερασπιζόμενοι με άμεση δράση το δικαίωμά τους για ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσιο χώρο ενάντια στην επεκτατική λογική των βιομήχανων, αφού τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και η Νομαρχία και η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας αδρανούσαν επιδεικτικά.. Εύλογα, λοιπόν, θεωρούμε ότι δικαιώνονται οι αγώνες όλων μας αλλά επίσης τονίζουμε ότι τα αδικήματα για τα οποία διώκεται η ΒΙ.ΠΕ. είναι μόνο μερικά από αυτά που έχει διαπράξει" τονίζεται στην ανακοίνωση. Υπενθυμίζει ότι "πριν μερικές μέρες στη χωματερή του Δήμου Θεσπιέων συνελήφθη ο οδηγός φορτηγού που ξεφόρτωσε για δεύτερη φορά βιομηχανικά απόβλητα της Σωληνουργείας! " και καταλήγει : "Καμιά ανοχή στην επεκτατική και εγκληματική για τη ζωή μας δραστηριότητα των βιομήχανων που προκειμένου να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για κέρδη δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Μόνο ο κοινός μας αγώνας θα τους κάνει να μας φοβηθούν και να μας σεβαστούν! Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:
· Αποχαρακτηρισμό της περιοχής της Θίσβης από ΒΙ.ΠΕ.
· Να κλείσει το παράνομο λιμάνι στον Όρμο Νούσας (Βαθύ)
· Να ακυρωθεί η εγκατάσταση του εργοστασίου Ηλεκτροπαραγωγής
· Αυστηρό έλεγχο της Σωληνουργείας Κορίνθου ως προς τη διάθεση των αποβλήτων της

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008

«ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008»

Το Σάββατο 8/11 και την Κυριακή 9/11 2008 στην πλατεία Φιλελλήνων στο Ναύπλιο θα γίνει η γιορτή περιβάλλοντος, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Κόρινθο. Εκθέσεις, συναντήσεις εργασίας και μουσική συνθέτουν το διήμερο αυτό που οργανώνεται για πρώτη φορά στην Πελοπόννησο και συμμετέχουν δεκάδες κινήσεις πολιτών, οικολογικές οργανώσεις και πράσινες επιχειρήσεις. Συμμετέχει η Συμπαράταξη Βοιωτών και οι Πολίτες κατά του Λιθάνθρακα. Περισσότερα εδώ

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008

Θετική εξέλιξη κατά της άντλησης των νερών απο την ΕΥΔΑΠ

Μετα τη διαμαρτυρία που οργάνωσαν οι Δήμου Δαύλειας, Ελάτειας, Τιθορέας, Χαιρώνειας με συγκέντρωση, συμβολικό κλείσιμο δρόμου και απόπειρα συμβολικής κατάληψης των αντλιοστασίων της ΕΥΔΑΠ, έγινε έκτακτη συνάντηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ και αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των αντλιοστασίων.
Η κατασπατάληση των υδάτινων πόρων απο μια ανώνυμη πλέον εταιρεία όπως η ΕΥΔΑΠ, αδικεί προφανώς την περιοχή αλλά δημιουργεί και μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η επιτυχημένη διαμαρτυρία και συγκέντρωση απέδειξε ότι η τοπική κοινωνία μπορεί να διεκδικήσει με επιτυχία τη λύση των προβλημάτων της .

«Μαραθώνιος» στην Κοζάνη κατά της ρύπανσης από τη ΔΕΗ

Σε ένα διαφορετικό «μαραθώνιο» από τους συνηθισμένους θα τρέξουν αθλητές και κάτοικοι της Κοζάνης στις 16 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τον 1ο Περιβαλλοντικό Αγώνα Δρόμου 20 χιλιομέτρων που θα διεξαχθεί μέσα στη βιομηχανική καρδιά του λεκανοπεδίου Κοζάνης-Πτολεμαΐδας όπου «καπνίζουν» νυχθημερόν οι ατμοηλεκτρικές μονάδες. Οι εκπρόσωποι των φορέων που διοργανώνουν τον μαραθώνιο τονίζουν ότι πρόκειται «για αγώνα ενάντια στις περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες της ΔΕΗ».
Δείτε εδώ

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2008

Τηλεοπτικό υλικό για τη ρύπανση απο Αλουμίνιο- ΣΗΘ

Δείτε υλικό απο την εκπομπή Γυρίσματα του ΣΚΑΙ με παρέμβαση μελών της Συμπαράταξης

Αποσύρθηκε η εκκλησία απο τη δίκη της Μονής Ιερουσαλήμ- Λυκούρεση

Αποσύρθηκε τελικά η αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τα 17000 στρέμματα στην περιοχή Λιβαδειάς- Πέρα Χωριού -Ανάληψης- Τσουκαλάδων- Αγ.Βλασίου- Χαιρώνειας- Θουρίου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το διεκδικούν. Το 1965 επιχείρησαν πάλι και τότε παρέμβαση υπερ του δημοσίου άσκησε ο κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Τσουκαλάδων. Η υπόθεση τελεσιδίκησε στο ΣΤΕ το 1968.

Πέρασαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι να επανέλθουν.

Βρήκαν μπροστά τους:
- τους ενεργούς πολίτες και τη Συμπαράταξη που άσκησαν παρέμβαση υπερ του Ελληνικού Δημοσίου, κινητοποιήθηκαν και δημοσιοποίησαν το θέμα
-το Δήμο Χαιρώνειας που ανταποκρίθηκε και άσκησε επίσης παρέμβαση υπερ του Ελληνικού Δημοσίου
- τη δικηγόρο του Ελληνικού Δημοσίου Γεωργία Καπόρη που άρτια τεκμηρίωσε τους νομικούς ισχυρισμούς του δημοσίου
- το κλίμα των ημερών που ευνόησε τη δημοσιότητα της δίκης

Είχαν βέβαια και ισχυρούς συμμάχους:
- Το Δήμο Λιβαδειάς και τη Νομαρχία Βοιωτίας που αρνήθηκαν μετά βδελυγμίας να συζητήσουν το θέμα όταν πέρυσι τον Οκτώβρη παρασταθήκαμε στα Συμβούλια και ζητήσαμε να παρέμβουν υπερ του ελληνικού δημοσίου
- τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Βοιωτίας κ.Παναγιώτη Αγνιάδη που έσπευσε να πάρει θέση υπερ της εκκλησίας
- τον Νομ. Σύμβουλο και υποψήφιο βουλευτή κ.Ι. Καράμπελα που φήφισε κατά στο Νομ.Συμβούλιο και έσπευσε να καταδικάσει όσους υπερασπίζονται τη δημόσια γη
αλλά και πολλούς άλλους που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν συνδέσει τις επιδιώξεις τους με την εύνοια της εκκλησίας.

Δεν είναι η μόνη εκκλησιαστική διεκδίκηση στη Βοιωτία. Οι εκτάσεις που διεκδικούνται είναι πολλαπλάσιες και για την διαφύλαξη τους πρέπει όλοι να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και στο μέλλον.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΙΜΘΛ και οι μονές διεκδικούν στη Βοιωτία περιοχές στην κοιλάδα των Μουσών (Βόσκημα Ελικώνος), στον Παρνασσό (Τσέρεσι, Ακρινό Νερό, Καμάρα, Λούγαρη - Διχάλα), σε παραλίες (Ζάλτσα, Σκροπονέρι) κλπ. Επίσης έχουν περιφράξει και έχουν δημιουργήσει τεράστια οικοδομικά συγκροτήματα μέσα σε δάση - χαρακτηριστικά παραδείγματα οι Μονές Ευαγγελίστριας και Λυκούρεσι - σε πολλές περιπτώσεις με την ανοχή των αρμόδιων φορέων και της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σχετικά δείτε 14 αναρτήσεις με την ετικέτα ΅εκκλησιαστικές διεκδικήσεις"
και στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2008

Αύριο η δίκη για τη Μονή Λυκούρεση

Προς διάψευση όλων όσων υποστηρίζουν ότι η Βοιωτική Εκκλησία δεν διεκδικεί βοιωτική γή ανάμεσα στους οποίους και η ίδια η ΙΜΘΛ, η δίκη αύριο Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς .
Διαβάστε το δελτίο τύπου της Συμπαράταξης εδώ

O ΣΠΟΑΚ κατά των εργοστασίων ενέργειας στη Βοιωτία

" Επόμενοί μας στόχοι είναι ο ΤΙΤΑΝΑΣ, τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη Βοιωτία, λύματα των οποίων καταλήγουν στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού και κυρίως να αντιταχθούμε στη δημιουργία νέων μονάδων λιθάνθρακα. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε εκπονήσει μελέτες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας για τα θέματα των λυμάτων και αύξησης της θερμοκρασίας του Κορινθιακού. " λέει μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του στο e-pnyka ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Δήμων του Κορινθιακού. Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ

Αποκάλυψη τώρα, για το ΞΕΝΙΑ της Λιβαδειάς

Την πόρτα του ΞΕΝΙΑ, έκλεισαν τα ΕΤΑ για το Δήμο Λιβαδειάς με δελτίο τύπου- απάντηση στο οποίο ουσιαστικά λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη δυνατότητα του Δήμου να αξιοποιήσει σωστά το ΞΕΝΙΑ. Η αποκάλυψη βρίσκεται στην αναφορά του δελτίου τύπου ότι στις 11/9/2007 ο Δήμος τους ζητούσε παράταση της παραχώρησης ενώ απο 2/10/2007, ο Δήμος τους πληροφορούσε ότι διαλύθηκε η ΔΕΠΑΛ! Να σημειωθεί ότι η λύση της ΔΕΠΑΛ αποφασθηκε σε Δημοτικό Συμβούλιο δυόμισυ μήνες μετά... Αντί άλλου σχολιασμού αναδημοσιεύουμε την περσινή μας προκήρυξη :

(ΞΕ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Το ξεκίνημα του νέου χρόνου, σημαδεύεται στη Λιβαδειά από το κλείσιμο όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων στην ΚΡΥΑ.Με θολούς χειρισμούς, ψεύτικες υποσχέσεις και κρυφές συνεννοήσεις, η δημοτική αρχή διέλυσε αιφνίδια, στην εκπνοή του 2007, τη ΔΕΠΑΛ και παρέδωσε το ΞΕΝΙΑ στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.Όμως η μοναδική περιοχή της Κρύας, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Λιβαδειάς, δεν τους ανήκει. Ανήκει σε όλους μας.Η θλιβερή εικόνα της Κρύας το τελευταίο διάστημα έχει ήδη βλάψει σοβαρά την πόλη και τα αισθήματά μας. Όλοι μαζί πρέπει να επιβάλλουμε:- να επιστραφεί το ΞΕΝΙΑ, να ανοίξει πάλι και να λειτουργήσει προς όφελος της πόλης μας.- η περιοχή να παραμείνει δημοτική.Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους που μένουν στο δρόμο και χωρίς να τους έχουν καταβάλει δεδουλευμένα και στους συμπολίτες μας που θίγονται.
Η Κρύα είναι κοινή μας περιουσία. Δεν την εκχωρούμε

Δείτε και εδώ

ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΒΑΤΕΡΛΩ στη Λιβαδειά
Υπογραφές για την Κρύα

Κάτι γίνεται στην Κρύα

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2008

Έκλεισε η συμφωνία Motor Oil - Μυτιληναίος

Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας (Joint Venture Agreement) με τη Μotor Oil (Eλλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου, για την από κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδος συνδυασμένου κύκλου ισχύος 395,9MW με καύσιμο φυσικό αέριο εντός των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγ.Θεοδώρους, Κορινθίας. Συνέχεια εδώ
H συμφωνία ανακοινώθηκε πανηγυρικά απο τον δημοσιογράφο Ν.Χατζηνικολάου στο χθεσινοβραδινό δελτίο, εν μέσω συζήτησης για την κρίση και την επερχόμενη μεγέθυνση της ανεργίας και συνδέθηκε άμεσα με την ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργασίας. Για την πληρέστερη ενημέρωση να συμπληρώσουμε ότι ή εν λόγω μονάδα θα απασχολήσει τον αστρονομικό αριθμό των 15-20 (και πολλούς λέμε) εργαζομένων αλλά θα εκπέμπει αέριους ρύπους όσο τα αυτοκίνητα ενός εκατομμυρίου εργαζομένων.

Η Λιβαδειά τον 21ο αιώνα (2)


Οδός Αριστοφάνους προς το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς


Η πόρτα του 11 Νηπιαγωγείου είναι ανοιχτή -τα νήπια έρχονταιΤα παιδιά της Λιβαδειάς πάνε σχολείο

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2008

Διαμαρτυρία για την ΕΥΔΑΠ

Σε κινητοποίηση καλούν 4 Δήμοι της περιοχής μας για το νερό που παίρνει η ιδιωτικοποιημένη πλέον ΕΥΔΑΠ. Λάβαμε και αναδημοσιεύουμε το δελτίο τύπου:

"Στη Χαιρώνεια σήμερα 1/11/2008 συναντηθήκαμε οι Δήμαρχοι Χαιρώνειας, Δαύλειας, Ελάτειας και Τιθορέας με σκοπό να συζητήσουμε την αιφνιδιαστική λειτουργία των γεωτρήσεων της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή μας.
Διαπιστώνουμε ότι η συγκεκριμένη κίνηση δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο υδατικό ισοζύγιο της ευρύτερης περιοχής του Άνω και Μέσου Ρου του Βοιωτικού Κηφισού, επηρεάζοντας δραστικά τα αποθέματα του νερού ύδρευσης των κατοίκων και άρδευσης των καλλιεργειών.
Καταγγέλλουμε ότι η πρώην κοινωφελής και τώρα πλέον Α.Ε. εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ΕΥΔΑΠ, εμπορεύεται το νερό της περιοχής μας και επεκτείνει τις δραστηριότητές της πέραν του Λεκανοπεδίου Αττικής, (Νησιά, Κορινθία, Αργολίδα, Κύπρος) χωρίς καμιά προηγούμενη συζήτηση και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και κυρίως χωρίς καμιά μελέτη διαχείρισης του τοπικού υδατικού ισοζυγίου.
Διαπιστώνουμε ότι η ΕΥΔΑΠ σε αντίθεση με το παρελθόν δεν κάνει καμιά προσπάθεια εξοικονόμησης νερού, αφού η αυξημένη κατανάλωση της αποφέρει κέρδη.
Δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε το δικαίωμα των κατοίκων της πρωτεύουσας σε επαρκή ύδρευση, χωρίς όμως αυτό το δικαίωμα να οδηγεί σε « ερημοποίηση » της περιοχής μας.
Καλούμε σε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας τους φορείς και τους πολίτες των νομών Βοιωτίας και Φθιώτιδας με σκοπό την στήριξη των δίκαιων αιτημάτων μας, την Πέμπτη 6/11/2008 και ώρα 11 π.μ. στο σιδηροδρομικό Σταθμό Δαύλειας
."

Συνέντευξη τύπου: «Σημαντική δίκη για τις διεκδικήσεις της Εκκλησίας»

Η Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον σας καλεί σε συνέντευξη Τύπου την ερχόμενη Τρίτη, 4 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο «ΕΡΑΤΩ», που βρίσκεται στη Λιβαδειά (3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αθήνας).
Θέμα της συνέντευξης, η διεκδίκηση 17.000 στρεμμάτων γης στην περιοχή Λιβαδειάς, Πέρα Χωριού, Ανάληψης, Τσουκαλάδων, Χαιρώνειας και Αγίου Βλασίου μέσω της Μονής Λυκούρεση. Η δίκη αφορά αγωγή της Μονής Λυκούρεση εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και έχει προσδιοριστεί για την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς. Στη συνέντευξη θα μιλήσει το μέλος της Συμπαράταξης Βοιωτών για το Περιβάλλον, Γιάννης Πραγιάννης.

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008

Συνεχίζεται η ανταλλαγή ανακοινώσεων για το Αλουμίνιο

Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
και σημειώνει ότι " δεν έχει καμία απολύτως αντίρρηση να συνεχίσει να έχει ως πελάτη της την ΑτΕ. Η καταγγελία της σύμβασης προμήθειας δεν σημαίνει τίποτα άλλο πέραν του ότι η ΔΕΗ δεν επιθυμεί να εκπροσωπεί έναν πελάτη της, που δεν δέχεται να καταβάλλει το τιμολόγιο πελατών υψηλής τάσης (Α-150), διεκδικώντας προνομιακή τιμολόγηση σε σχέση με όλους τους λοιπούς βιομηχανικούς πελάτες της. ...Υπενθυμίζεται.......ότι μεταξύ των εν δυνάμει εναλλακτικών προμηθευτών της είναι και η ίδια η ΑτΕ μέσω της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της......... "

Συμπλήρωση 3/11/08: Απο http://viotia.blogspot.com/
Την παράταση της προθεσμίας καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Αλουμίνιον ΑΕ αποφάσισε η ΔΕΗ Α.Ε., μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου, στο οποίο έχει προσφύγει η Αλουμίνιον με σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που δικάζεται στις 14.1.2009.Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης όπου σημειώνεται ότι έχει ήδη απορριφθεί δικαστικά, στις 22.10.2008, αίτημα της Αλουμίνιον κατά της ΔΕΗ για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής. Πηγή: Καθημερινή και ΑΝΑ