Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009

ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ

Δύο ερωτήσεις προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Περικλής Κοροβέσης με θέμα:
Οικολογική καταστροφή του κόλπου της Αντίκυρας και του Κορινθιακού από απόβλητα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ.

Παραθέτουμε την ερώτηση προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και θα σας ενημερώσουμε για τις απαντήσεις των Υπουργών.

Προς τον κ. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: οικολογική καταστροφή του κόλπου της Αντίκυρας και του Κορινθιακού από απόβλητα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ

Επτακόσιες με οκτακόσιες χιλιάδες τόνοι ερυθράς ιλύος, στερεό υπόλειμμα της επεξεργασίας αλουμίνας και αλουμινίου, από την ΑΛΟΥΜΙΝIΟ ΑΕ (πρώην ΠΕΣΙΝΕ), εναποτίθενται κάθε χρόνο στον Κορινθιακό Κόλπο, 25 εκατομμύρια (!) τόνοι συνολικά τα τελευταία 45 χρόνια, με αποτέλεσμα το 12% του θαλάσσιου πυθμένα του Κορινθιακού κόλπου να έχει καλυφθεί από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Η ιλύς αυτή περιέχει στερεά κατάλοιπα βωξίτη, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (κυρίως οξείδια σιδήρου, μολύβδου, τιτανίου, χρωμίου, νικελίου, κοβαλτίου) που δεν αποβάλλονται αλλά συσσωρεύονται στους ζωντανούς οργανισμούς, ενώ έχουν ανιχνευθεί εντός της ραδιενεργά στοιχεία όπως ουράνιο, ράδιο, θόριο. Έρευνες δεικνύουν ότι τα περιγραφέντα παραπάνω έχουν τοξική και καρκινογόνο δράση και προκαλούν διαταραχές στην ανάπτυξη, την αναπαραγωγή, τον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό σύστημα.
Επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ θέλουν την ΑτΕ έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αέριων ρύπων στην Ελλάδα. Τον Σεπτέμβριο του 2008, ελέγχθηκε για πρώτη φορά από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος και ανακοινώθηκε πρόστιμο 300.000 ευρώ για σωρεία σοβαρών περιβαλλοντικών παραβάσεων, αλλά δεν γνωρίζουμε αν συμμορφώθηκε ή εάν έχει επανελεγχθεί. Μέρος της λάσπης και κονιορτοποιημένος εισαγόμενος τροπικός βωξίτης αποτίθεται πλέον στη στεριά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέφους σκόνης με μεγάλη ακτίνα διασποράς, που η εισπνοή της δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Οι μέθοδοι αυτή απαλλαγής από τα απόβλητα, που σήμερα η επιστήμη και η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία απορρίπτει, αδειοδοτήθηκαν το 1972 από τη Δ/νση Υγείας της Νομαρχίας Βοιωτίας, υπηρεσία που δεν είχε δικαίωμα της έκδοσης μιας τέτοιας άδειας, χωρίς σαφή αναφορά στην κόκκινη λάσπη, ενώ μέχρι σήμερα παραμένει αδιευκρίνιστο το καθεστώς με το οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται την λάσπη. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, έχει ενημερώσει το ΥΠΕΧΩΔΕ πως δεν έχει δώσει άδεια διάθεσης της ερυθράς ιλύος στη θάλασσα.
Η ΑτΕ όφειλε να έχει συμμορφωθεί με τους όρους της οδηγίας IPPC (οδηγία 2008/1/EΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης) έως τις 30 Οκτωβρίου 2007, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αντίθετα, το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) την 25η Αυγούστου του 2008 με σοβαρές ελλείψεις. Η νέα ΑΕΠΟ προβλέπει ότι η ΑτΕ : α. θα συνεχίσει ως το 2011 να απορρίπτει την κόκκινη λάσπη χωρίς άδεια στην θάλασσα με σαφές χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή μείωση της απορριπτόμενης ποσότητας, β. θα αποθέτει και θα συνεχίσει να αποθέτει ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες στερεών αποβλήτων στην ξηρά (60% μέχρι τέλος του 2009 και 100% μέχρι το 2011), χωρίς να έχει εγκριθεί χώρος για τη διάθεση στην ξηρά των στερεών αποβλήτων. Δεν προβλέπει όμως, ως όφειλε, εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και για την διαχείριση της λάσπης και τα θερμά νερά από τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΣΗΘ, ενώ προβλέπει απλή χερσαία εναπόθεση της λάσπης, που θα οδηγήσει σύντομα στο σχηματισμό τοξικού βουνού και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η λάσπη ή μέρος αυτής δεν θα καταλήγει και πάλι στη θάλασσα.
Ομάδα επιστημόνων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) διεξήγαγε, κατόπιν αιτήματος των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής, σχετική έρευνα που αποδεικνύει α. το μέγεθος της υφιστάμενης περιβαλλοντικής καταστροφής, από την σημαντική επιβάρυνση σε ρύπους όπως το Θείο, ο Μόλυβδος και το Φθόριο, στα εδάφη μιας ευρύτατης περιοχής μέχρι τον Δήμο Λιβαδειάς, β. τρομακτικά μεγάλη επιβάρυνση σε Πολυκλυκικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), κυρίως στα θαλάσσια ιζήματα του κόλπου της Αντίκυρας και κατ’ επέκταση Κορινθιακού, μιας περίκλειστης θάλασσας. Οι παραπάνω ρύποι και οι ΠΑΥ είναι ανθρωπογενείς και προϊόντα πυρολυτικής προέλευσης, συνδέονται δε σαφέστατα και άμεσα με τις δραστηριότητες της ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ ΑΕ. Το ΕΛΚΕΘΕ ενημέρωσε σχετικά τις αρμόδιες Κρατικές, Περιφερειακές και Νομαρχιακές υπηρεσίες από το Νοέμβριο του 2008, χωρίς ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝIΟΝ ΑΕ, προκειμένου να μην ζημιώνει με δεκάδες εκατομμύρια ετησίως τη ΔΕΗ και τους έλληνες καταναλωτές, αδειοδοτήθηκε και επιδοτήθηκε για την ίδρυση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής ατμού με φυσικό αέριο για ιδία χρήση, (ΣΗΘ 334MW) και δεσμεύθηκε για την κατάργηση του μαζούτ σαν καύσιμο για την παραγωγή ατμού. Η μονάδα ΣΗΘ 334 MW ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2007 και άρχισε να λειτουργεί δοκιμαστικά από το Πάσχα του επόμενου χρόνου, αφού πρώτα με υπουργική απόφαση μετατράπηκε η άδειά της έτσι ώστε να πωλεί το ρεύμα που παράγει, κάτι στο οποίο εναντιώθηκε με κινητοποιήσεις η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και το ΔΣ. Η μετατροπή αυτή, - από συνοδό έργο για την ΑLΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., σε εμπορική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – εκτός από το οικονομικό σκάνδαλο- τροποποιεί τη χρήση της γης εντός της οποίας λειτουργεί η μονάδα, που απαλλοτριώθηκε από το ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά για την κατασκευή εργοστασίου αλουμίνας και αλουμινίου μετατρέποντάς την σε ζώνη εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων.
Η λειτουργία της μονάδας ΣΗΘ- μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - ισχύος 334MW, ξαναξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό χωρίς άδεια λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΑΝ και ΔΕΣΜΗΕ) ενώ η άδεια χρήσης θαλασσινού νερού ψύξης που, εν τω μεταξύ εκδόθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στερείται Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Για το θέμα είχε κατατεθεί αναφορά στην Εισαγγελέα Λιβαδειάς στις 06/06/2008, από πολίτες της περιοχής.
Οι επιπτώσεις στην ήδη επιβαρημένη περιοχή θα είναι καταστροφικές. Με βάση στοιχεία της επιχείρησης, η εκτίμηση του ΕΜΠ (Νοέμβριος 2007) θεωρεί ότι θα υπάρξει δραματική αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων, ενώ 600 χιλιάδες κυβικά θαλασσίου ύδατος χρησιμοποιούμενο για την ψύξη της ΣΗΘ θα απορρίπτονται θερμότερα κατά 8ο – 10ο C καθημερινά στον κλειστό κόλπο της Αντίκυρας, αναμεμιγμένα με χημικές ουσίες, που εκτιμάται πως θα διαταράξουν την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και θα προκαλέσουν βλάβες σε όλους τους υδρόβιους οργανισμούς. (ΕΛΚΕΘΕ). Οι βλάβες είναι ήδη ορατές αφού πληθαίνουν οι αναφορές κατοίκων για καταστροφή αποικιών των στρειδιών και άλλων εχινόδερμων.
Το Ν.Σ Βοιωτίας έδωσε αρνητική γνωμοδότηση στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούσαν την ΑτΕ και τις νέες εγκαταστάσεις της μονάδας ΣΗΘ 334MW με φυσικό αέριο και ζητήθηκε από την εταιρεία να φέρει νέους όρους που να σέβονται το περιβάλλον και να εφαρμόζουν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.
Την περιβαλλοντική καταστροφή της Αντίκυρας και κατ’επέκταση του Κορινθιακού κόλπου, με βάση το σχεδιασμό που έχει υποβληθεί στην ΡΑΕ, πρόκειται να ολοκληρώσει η δημιουργία δύο ακόμη μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο ισχύος 412MW, και 400MW αντίστοιχα εκ των οποίων η πρώτη ήδη κατασκευάζεται. Επίσης υπάρχει κατ΄ αρχή και θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την εγκατάσταση μιας ακόμη (τέταρτης) ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 600 MW με καύσιμο τον λιθάνθρακα.
Με βάση τα στοιχεία που δίνει η ίδια η επιχείρηση Αλουμίνιο της Ελλάδας, στους 1.046.000 τόνους το χρόνο με την προσθήκη της αρχικής μονάδας φυσικού αερίου οι ρύποι θα φτάσουν τους 1.877.000 τ/χ., με τη λειτουργία των δύο επιπλέον τους 5.990.000 τ/χ. (το 4,4 % των συνολικών δεσμεύσεων που έχει η χώρα μας, με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο).

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Σκοπεύει η πολιτεία άμεσα να χρηματοδοτήσει ανεξάρτητη έρευνα για το περιβαλλοντικό κόστος των δραστηριοτήτων της ΑτΕ και των παράπλευρων εγκαταστάσεων ώστε να ξέρουμε ακριβώς την μέχρι τώρα επιβάρυνση επί όλων των περιβαλλοντικών παραγόντων της λειτουργίας της ΑτΕ και της εκ μέρους της διαχείρισης των στερεών υπολειμμάτων και να παρθούν το συντομότερο τα πρέποντα μέτρα για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της περιοχής;
2. Σκοπεύει ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ να εκδώσει νέα ΑΕΠΟ στην οποία να αναφέρεται ρητά η υποχρέωση της εταιρείας σε εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και για τη λάσπη και τα θερμά νερά από τη ΣΗΘ, κάτι που δεν έχει γίνει στην ΑΕΠΟ του Αυγούστου 2008, ενώ είναι σύμφωνο με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.;
3. Γιατί, παρά τις υπάρχουσες έρευνες από φορείς, οργανώσεις και ιδιώτες που θα μπορούσε το Υπουργείο να ελέγξει την ορθότητα των συμπερασμάτων τους, και ενώ δεν αναφέρεται καν στην ΑΕΠΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ, με έγγραφό του υπ’ αριθμ. 161887/21-10-2008 το Υπουργείο θεωρεί πως η ερυθρά ιλύς είναι απλώς στερεό και όχι επικίνδυνο υπόλειμμα, ως καταδεικνύεται από έρευνες φορέων, οργανώσεων ή προσώπων, τις οποίες το ΥΠΕΧΩΔΕ όφειλε και μπορούσε να ελέγξει;
4. Θα σταματήσει άμεσα η απόθεση της ερυθράς ιλύος στην Αντίκυρα και εν γένει στον Κορινθιακό, σώζοντας όχι μόνο την υγεία των κατοίκων αλλά και την τιμή της πολιτείας που ανέχεται για μισό περίπου αιώνα τη λειτουργία μιας εταιρείας με αδιευκρίνιστο καθεστώς σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων της;
5. Σκοπεύει η Πολιτεία να ζητήσει α. τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (διάθεσης αποβλήτων, λειτουργίας και χρήσης νερών για τη ΣΗΘ κλπ) και β. να ελέγξει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της Αλουμίνιο ΑΕ και των άλλων εγκαταστάσεων, καθώς και παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία της με χρήση και σύγχρονων μέσων (π.χ. τηλεμετρία)
6. Προτίθεται η Πολιτεία να ενεργήσει για την σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, επιβάλλοντας κυρώσεις στους ρυπαίνοντας σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος και εφαρμόζοντας την οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης;
7. Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την περιβαλλοντική εξυγίανση της θαλάσσιας και της χερσαίας περιοχής της ΑτΕ και ποιοι έλεγχοι έχουν προβλεφθεί για να αποτραπεί η μελλοντική επιβάρυνση της περιοχής;
8. Για ποιο λόγο η περιβαλλοντική αδειοδότηση των δύο μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με 334 και 412 MW δεν συνυπολόγισε την υφιστάμενη και την συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής και του Κορινθιακού κόλπου;


Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009

Ο ερωτών βουλευτής

Περικλής Κοροβέσης

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Προσαρμοσμένη στην κυβερνητική πολιτική, που θέτει εκτός ενεργειακού ισοζυγίου τον λιθάνθρακα και την πυρηνική ενέργεια, είναι η έκθεση του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής.
Πρόκειται για τη δεύτερη έκθεση που συντάχθηκε το 2009. Η πρώτη στο μεγαλύτερο μέρος της είχε συνταχθεί πριν από την κρίση. Επιπλέον δε, πρότεινε μονάδες λιθάνθρακα ως αντιστάθμισμα για τη μη εισαγωγή των πυρηνικών.
Η χθεσινή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του ΣΕΕΣ Ραφαήλ Μωυσής, με βάση τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο ενδιάμεσο για τον λιθάνθρακα, στηρίζει την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μέχρι το 2020 στις σημερινές πηγές (λιγνίτης, φυσικό αέριο, ΑΠΕ) και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή πολιτικών κινήτρων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Για το διάστημα μετά το 2020, προβλέπει τη χρήση λιθάνθρακα και γενικότερα στερεών καυσίμων, με την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές «καθαρής» καύσης άνθρακα.
Ενδιαφέρον έχει επίσης η επισήμανση που κάνει για τα πυρηνικά ο πρόεδρος του Συμβουλίου στο εισαγωγικό του σημείωμα. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «η έκθεση, συμμορφούμενη προς το κυρίαρχο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, δεν αναφέρεται σε προοπτική χρησιμοποίησης της πυρηνικής ενέργειας, ακόμη και στον ορίζοντα οράματος (σ.σ. 2050)». Στο αρνητικό κλίμα για τα πυρηνικά, ο κ. Μωυσής αντιπαραθέτει τα σχέδια των περισσότερων γειτονικών χωρών για πυρηνικά εργοστάσια. Θέτει δε ερωτήματα για το κατά πόσο τα εργοστάσια αυτά θα αποτελέσουν κίνδυνο ή διέξοδο για την ενεργειακή οικονομία της χώρας.
Μείωση ζήτησης 3%
Η μη αναγκαιότητα χρήσης λιθάνθρακα στην έκθεση συνδυάζεται με τα σενάρια που αναπτύσσει για μειωμένη ζήτηση ενέργειας μέχρι το 2020. Για το 2010 συγκεκριμένα προβλέπει μείωση 3% έναντι 15% του προηγούμενου σεναρίου και για το 2020. Την ανακοπή της αύξησης της ζήτησης την αποδίδει στην κρίση, η οποία, σύμφωνα με την έκθεση, θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις, αλλά και στην εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας.
Γενικότερα δε η έκθεση είναι προσαρμοσμένη στην επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών και στην εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης. Ωστόσο και για τα δύο θέματα παρατηρεί ότι υφίστανται αντικίνητρα και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους.
Διευκόλυνση ανανεώσιμων
Ετσι, για τις ανανεώσιμες πηγές, προτείνει το πρόβλημα με τις αδειοδοτήσεις να ξεπεραστεί με νομοθετική ρύθμιση, για την εφάπαξ αξιολόγηση των αιτήσεων που εκκρεμούν. Επίσης, με τη δημοσίευση των κορεσμένων περιοχών, ώστε να πάψουν να κατατίθενται αιτήσεις.
Οσο για την εξοικονόμηση ενέργειας, ασκεί εμμέσως κριτική στη μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική, που δεν έχει αποτελέσματα. Τονίζει η έκθεση ότι η στρατηγική για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας «θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα κρατικά υποστηρικτικά μέτρα που είναι σε θέση να ενημερώσουν, να ενισχύσουν, να διευκολύνουν, να δελεάσουν, να αναγκάσουν (όπου χρειάζεται με κανονισμούς και άλλα υποχρεωτικά μέτρα) και γενικά να κατευθύνουν τους τελικούς χρήστες σε αποτελεσματικές πρακτικές και επενδύσεις».

ΠΑΜΕ ΒΑΘΥ !


ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ, ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σάββατο 29 Αυγούστου 2009 στις 8 μμ
Στη Βοιωτία εξελίσεται μιά συνολική, βίαιη καταστροφή στο περιβάλλον, στη γη και τη θάλασσα, στη ζωή μας, στην ιστορία του τόπου μας. Το έγκλημα είναι προμελετημένο, έχει κίνητρα και σχέδιο. Η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε καπιταλιστικό κολοσσό να κατασκευάσει το δικό του εργοστάσιο, να πουλά σε μας ακριβά αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Μέσα στον ευρύτερο σχεδιασμό για μετατροπή της Βοιωτίας σε ενεργειακή χαβούζα, η περιοχή της Θίσβης και των γύρω χωριών και παραλιών θα υποστεί συνολική και ανεπίστρεπτη καταστροφή. Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για:
Να κλείσει το παράνομο λιμάνι στο Βαθύ που λειτουργεί ασύδοτα και παράνομα χωρίς την παραμικρή άδεια, πάνω σε αρχαιολογικό χώρο. Το προορίζουν σαν κεντρικό λιμάνι για την εξυπηρέτηση της βιομηχανικής παραγωγής όλης της Στερεάς Ελλάδας. Ο κίνδυνος για τον κλειστό και επιβαρυμένο Κορινθιακό κόλπο και τις δικές μας παραλίες, είναι τεράστιος. Το τοπίο που θα ...απολαμβάνουμε στη θάλασσα, θα είναι δεκάδες πλοία που θα περιμένουν τη σειρά τους.

Να σταματήσει η αυθαιρεσία της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ που παράνομα έχει περιφράξει το δημόσιο – κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού και της παραλίας, (είναι σε εξέλιξη η δικαστική τους δίωξη) βάζοντας όρους για την πρόσβαση στους κατοίκους. Δεν καταστρέφουν μόνο τον τόπο μας, αλλά συμπεριφέρονται σαν φεουδάρχες προσβάλλοντας τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά μας.

Να γίνει σεβαστή η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) που επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό της περιοχής στο Βαθύ σαν αρχαιολογικού χώρου.
Να αποχαρακτηρισθεί η περιοχή μας από Βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ) για να σταματήσουμε την επέλαση δεκάδων εργοστασίων από το Καναβάρι έως τα Χώστια, που θα μετατρέψουν την περιοχή μας σε νέα Οινόφυτα. Βιομηχανικά απόβλητα θα μολύνουν ανεπανόρθωτα τη γη μας, τον αέρα, τα νερά μας. Τον οδικό άξονα συνοδεύει γραμμή τρένου και αγωγός φυσικού αερίου...
Να ακυρωθεί η εγκατάσταση του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής Θίσβης που ψεύτικα πλασάρεται σαν ενεργειακά πράσινο, ένα γενικό ψευδεπίγραφο που προσπαθεί να κρύψει την έλλειψη ουσιαστικών μελετών και χωροθετήσεων, την εξυπηρέτηση των βιομηχανικών κολοσσών ενέργειας. Η ιδιαίτερη μορφολογία του κάμπου της Θίσβης, προκαλεί το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, μετατρέποντας την περιοχή σε θάλαμο αερίων...
Να προστατευθεί ο ορεινός όγκος του Ελικώνα από τις ανεξέλεγκτες κατά παραγγελία αδειοδοτήσεις αιολικών πάρκων που καταστρέφουν στο όνομα του εύκολου κέρδους το δάσος με τα έλατα και το μετατρέπουν σε δάσος με ανεμογεννήτριες... Επιπλέον η γραμμή υπερυψηλής τάσης Θίσβης – Πέτρας μέσα από τον Πευκιά το ελατοδάσος και το δρυοδάσος θα είναι η χαριστική βολή στον Ελικώνα.
Να αποτρέψουμε την καρκινογόνα καύση απορριμάτων και της λυματολάσπης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι το νέο πεδίο τεράστιας κερδοφορίας του κεφαλαίου που επιστήμονες την χαρακτηρίζουν σαν ιδιαίτερα επικίνδυνη και καρκινογόνα για τη δημόσια υγεία. Ο πρώτος σταθμός χωροθετείται πλάι στη χωματερή της Θήβας, ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή ειδικά όπου υπάρχει λιμάνι (βλέπε Βαθύ) για την μεταφορά της πρώτης ύλης... Μιά τραγική εξέλιξη για τον τόπο μας.
Να υπάρχει αυστηρός έλεγχος της Σωληνουργίας Κορίνθου, που εκμεταλλεύται άγρια ντόπιους και ξένους εργάτες και λειτουργεί χωρίς να είναι γνωστή η επικινδυνότητα και η διάθεση των αποβλήτων της. Πρόσφατα ‘’πιάστηκαν στα πράσα’’ να πετούν βιομηχανικά απόβλητα στη χωματερή των Θεσπιών.
Οι θεσμικοί εκπρόσωποι γνώριζαν και δεν έλεγαν, ψήφιζαν και διαχειρίζονταν ερήμην των πολιτών το μέλλον μας. Τα Υπουργεία βάζουν πλάτη και οι βιομήχανοι προσπαθούν με ψέμματα, με υποσχέσεις και ταξίματα, με εξυπηρετήσεις να κρύψουν την τραγική εξέλιξη της ολοκληρωτικής καταστροφής του τόπου μας.
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ !
Αυτή τη γη την κληρονομήσαμε απ’ τους γονείς μας για να τη δώσουμε στα παιδιά μας. Γυρίστε την πλάτη στις ψευτουποσχέσεις της εταιρείας, σ’αυτούς που συνθηκολόγησαν, που σκέφτονται το πρόσκαιρο μικροσυμφέρον, που θέλουν να διασπάσουν τον αγώνα μας, που κινδυνολογούν. Να δείξουμε τη δύναμή μας άλλη μιά φορά. Τα χωριά μας ποτέ δεν υποτάχθηκαν! Ούτε και τώρα!
Όλοι στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας και την συναυλία στο χώρο του λιμανιού στο ΒΑΘΥ, το Σάββατο 29 Αυγούστου 2009 στις 7 μμ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΘΙΣΒΗΣ
Τηλεφωνα επικοινωνίας: 6977677171, 6978289035, 6948406997, 2264031307

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009

SOS από Παραλία Αυλίδας


Δεν μας έφτανε το εξασθενές χρώμιο στο νερό της Αυλίδας, οι κάτοικοι της Παραλίας αντίκρισαν σήμερα το πρωί ένα αποτρόπαιο θέαμα στην αμμουδιά της Παραλίας Αυλίδας.
Δεκάδες καβούρια, μεγάλες γαρίδες και άλλα θαλάσσια είδη είχαν εκβραστεί νεκρά στην παραλία. Το νερό της θάλασσας κατά μήκος της παραλίας γεμάτο περίεργους αφρούς.
Τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή της Αυλίδας ;
Γιατί όταν πεθαίνουν τα ψάρια πρέπει να ψαχνόμαστε για ποιόν χτυπά η καμπάνα. Γιατί η καμπάνα χτυπάει για όλους μας. Γιατί όταν πεθαίνουν τα ψάρια μπορεί να σκεφτεί κάποιος τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η μόλυνση αυτή στα παιδιά που παραδίπλα κάνουν μπάνιο ;
Οι βιομηχανίες της περιοχής είναι συγκεκριμένες και ειδικότερα η χημική βιομηχανία από την οποία κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται η μόλυνση, είναι γνωστή και μη εξαιρετέα (‘’ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ’’, μοναδική χημική βιομηχανία της περιοχής), εδώ και πολλά χρόνια, μέσα από καταγγελίες πολιτών, για την επικινδυνότητα των υλικών της, για τις αφόρητες μυδωδιές που ξερνάει κάθε τόσο, που φτάνουν έως το Ληλάντιο και την Αυλίδα αλλά και για τη μόλυνση του Ευβοϊκού.
Απευθυνόμαστε προς :
Την Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας Ευβοίας
Την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ευβοίας Το Λιμεναρχείο Χαλκίδας
Το Δήμο Αυλίδας
Να ζητήσουν να ελεγχθούν άμεσα τα νεκρά θαλάσσια είδη και να εντοπισθούν οι αιτίες θανάτου τους.
Να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι της μόλυνσης και να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις τους εάν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας τους
Σε κάθε περίπτωση να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της μόλυνσης.
Χαλκίδα 28-7-2009
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ένα ακόμα “επεισόδιο” σε βάρος του Μαλιακού και της αξιοπρέπειάς μας


Εδώ και πάνω από δέκα μέρες ο αγωγός ομβρίων της ΒΙΠΕ στο ύψος του χυτήριου, στο δρόμο Λαμίας – Στυλίδας, είχε ροή υδάτων μαύρου χρώματος με έντονη δυσοσμία. Ο αγωγός χύνεται στην τάφρο Τ3, η οποία οδηγείται στον Μαλιακό. Με τα νερά της Τ3 οι αγρότες ποτίζουν τα κτήματά τους. Στις 18 Ιουλίου, μετά από καταγγελία αγροτών, επισκεφθήκαμε την περιοχή και πήραμε φωτογραφίες. Κάναμε καταγγελία στο Τμήμα Αγροφυλακής και υπάλληλος του Τμήματος πήγε στο σημείο και διαπίστωσε το γεγονός.

Ζήτημα πρώτο: Ο υπάλληλος της Αγροφυλακής δεν έκανε το αυτονόητο. Να τηλεφωνήσει επιτόπου στη Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας για να επιληφθούν του θέματος ως αρμόδιες υπηρεσίες. Αποτέλεσμα, η αναφορά του δεν έχει ακόμα φθάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επειδή τα βρώμικα νερά συνέχιζαν να ρέουν στην Τ3 και το πρόβλημα για τους αγρότες ήταν αφόρητο, απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο της ΒΙΠΕ και δώσαμε ραντεβού για να μας δώσει εξηγήσεις, το οποίο ραντεβού πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 28/7. Μετά από τη φασαρία και τη δημοσιότητα του θέματος στα τοπικά κανάλια και τις υπηρεσίες και σύμφωνα με τα λεγόμενα των στελεχών της ΒΙΠΕ, διαπιστώθηκε ότι πηγή του κακού ήταν τα λιμνάζοντα λύματα στη λεκάνη του αγωγού ομβρίων. Τα λύματα αυτά προέρχονται από τους παρακείμενους στάβλους και τυροκομεία ιδιωτών, τα οποία παράνομα εδώ και χρόνια ρίχνονται στον αγωγό. Ύστερα από κάποια βλάβη στην δεξαμενή του νερού της ΒΙΠΕ, προκλήθηκε υπερχείλιση η οποία παρέσυρε τα λύματα και είχαμε αυτή τη ροή, η οποία ανταποκρίνονταν στην υπερχείλιση της δεξαμενής.

Ζήτημα δεύτερο: Μπορεί να κάνει υπερχείλιση η δεξαμενή νερού για 15 μέρες καλοκαιριάτικα χωρίς να την αντιληφθεί κανείς; Όσοι είδαν τα νερά, καταλαβαίνουν ότι δεν μιλάμε για καμιά μικρή ποσότητα…

Ζήτημα τρίτο: Πόση ποσότητα λυμάτων είναι αποθηκευμένη τελικά στη λεκάνη του αγωγού και τι θα γίνουν αυτά τα λύματα; Είναι τόσο αθώα και πρέπει συνειδητά να τα οδηγήσουμε στον Μαλιακό; Τι μέτρα θα πάρει η διεύθυνση της ΒΙΠΕ για να καθαρίσει ο αγωγός; Η πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά με τις πρώτες βροχές πηγαίνουν στη θάλασσα.

Ζήτημα τέταρτο: Τι τύχη είχαν οι αναφορές του προέδρου της ΒΙΠΕ κατά των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων της περιοχής; Γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν φρόντισαν να σταματήσει η ρύπανση του αγωγού της ΒΙΠΕ; Είναι αλήθεια ότι οι συγκεκριμένοι έχουν πλάτες σε τοπικούς παράγοντες;

Το σημερινό επεισόδιο δεν είναι απλά ένα “επεισόδιο” σε βάρος του περιβάλλοντος και του Μαλιακού. Είναι ένα ακόμα δείγμα της ασυδοσίας και της έλλειψης προληπτικών ελέγχων και μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως πολλές φορές έχουμε πει. Είναι ένα δείγμα παρανομίας και ατιμωρησίας των ενόχων. Η Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS είναι εδώ. Σε κάθε περίπτωση αναζητεί τους ενόχους και προσδοκούμε στη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των συμπολιτών μας για να καθαρίσουμε την “κόπρο του Αυγεία”. Για να κάνουμε τον Μαλιακό όπως τον ονειρευόμαστε. Και για να πάει “ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του”. Λαμία, 28.7.2009
Η γραμματεία

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2009

Ανακοίνωση για το εξασθενές χρώμιο στην Εύβοια

Αναλύσεις ΙΓΜΕ για το νερό της Μεσσαπίας : Επιβεβαιώνονται εκ νέου οι ‘’ανεύθυνες’’ και ‘’αυθαίρετες’’ καταγγελίες συλλόγων και των κινήσεων πολιτών

Ας μας απαντήσουν οι αρμόδιοι για την υγεία μας και για την ποιότητα του νερού, τι λένε μετά τη δημοσίευση των αναλύσεων του ΙΓΜΕ από επτά (7) τοποθεσίες της Μεσσαπίας ;

Τα νούμερα σοκάρουν :
Εξασθενές χρώμιο έως 60 μικρογραμμάρια στο λίτρο με όριο το μηδέν. Και εκτός από το εξασθενές χρώμιο, ανιχνεύθηκε το τοξικό μέταλλο Νικέλιο πολύ πάνω από τα εγκεκριμένα όρια (πάνω από 50% με όριο τα 20 μικρογραμμάρια στο λίτρο).

Προς τους αρμόδιους της Νομαρχίας Ευβοίας :
Επιμένετε ακόμη ότι οι αναφορές των τοπικών συλλόγων και του Δικτύου Κινήσεων Πολιτών και Συλλόγων Περιβάλλοντος Εύβοιας για το νερό της Μεσσαπίας, οι οποίες βασίζονταν σε αναλύσεις του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν ‘’…ατεκμηρίωτες αυθαίρετες και ανεύθυνες..’’ ; (Ανακοίνωση Νομαρχίας 8-7-2009)

Τώρα μετά και τις ανακοινώσεις των αναλύσεων τριών επιστημονικών φορέων (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Χημείο του Κράτους, Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών-ΙΓΜΕ), επιμένετε ακόμη ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το νερό της Μεσσαπίας ;
Και αν αλλάξατε γνώμη (που το ευχόμαστε) πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα ; Άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα.

Προς τους αρμόδιους του Δήμου Μεσσαπίων:
Κύριοι του Δήμου Μεσσαπίων αντί να στρουθοκαμηλίζετε, κρύβοντας για μέρες τις αναλύσεις του ΙΓΜΕ στα συρτάρια σας και να ασχολείστε πως θα ματαιώσετε τις ενημερωτικές εκδηλώσεις και συζητήσεις που διοργανώνουν οι σύλλογοι, σκέφτεστε κάτι άμεσα για το θέμα της προμήθειας καθαρού νερού για τους κατοίκους της περιοχής ; Και μακροπρόθεσμα για την εξυγίανση του υδροφόρου ορίζοντα της Μεσσαπίας από τα τοξικά απόβλητα τι προτείνετε ;

Προς τους αρμόδιους του Υπουργείου Υγείας :
Κύριοι, ως κεντρική Κυβέρνηση δεν μπορείτε να συνεχίζετε να βγάζετε την ουρά σας απ’ έξω είτε αυτό λέγεται ‘‘Ασωπός’’ είτε λέγεται ‘’Μεσσάπια’’. Η αντιμετώπιση του προβλήματος άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα απαιτεί τη χρηματοδότηση σοβαρών έργων υποδομής. Τι σκέφτεστε για όλα αυτά να κάνετε ;


Οι πολίτες αγωνιούν και ρωτούν :
Τι θα κάνετε κύριοι αρμόδιοι της πολιτείας μετά και τις τεκμηριωμένες αναλύσεις του επίσημου συμβούλου της πολιτείας του ΙΓΜΕ για το νερό της Μεσσαπίας ;

Ενεργοί Πολίτες Εύβοιας
Χαλκίδα 25-7-2009

Σχόλιο: Κάθε ομοιότητα με τη στάση αιρετών απο την Τοπική και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Βοιωτίας μπορεί και να μην είναι ούτε τυχαία και ούτε συμπτωματική. Αλλά αναμενόμενη.

Ανακοίνωση για το εργοστάσιο καύσης στη Θήβα

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Με πρωτοφανή μυστικότητα οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, της Νομαρχίας Βοιωτίας, ο Νομάρχης Βοιωτίας και ο Δήμαρχος Θήβας, αρνούνται κάθε πληροφόρηση και παροχή στοιχείων για την κατασκευή εργοστασίου συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, στη θέση «ΣΕΛΤΣΙ», όμορη του ΧΥΤΑ Θήβας .Παρά τις επίμονες οχλήσεις πολιτών και οικολογικών οργανώσεων προς τις υπηρεσίες αυτές, αρνούνται πεισματικά καιρό τώρα την παροχή πληροφοριών και στοιχείων.
Παράλληλα οι εκπρόσωποι της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, επισκέφθηκαν πριν μερικές ημέρες την έδρα της διαδημοτικής επιχείρησης Δ. ΕΠ. Ο. Δ. Α. Θ. στη Θήβα και προπαγάνδισαν τις μεθόδους καύσης των απορριμμάτων προς τους εκεί παριστάμενους Δημάρχους της γεωγραφικής ενότητας της περιοχής Θήβας, απόντος του Δημάρχου Θήβας, ο οποίος έχει δηλώσει ρητά την προτίμησή του υπέρ των μεθόδων καύσης των απορριμμάτων, ως τρόπο διαχείρισης τους.
Σημειώνουμε τις τεράστιες ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, που αρνείται να συζητήσει το θέμα αυτό στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, προφασιζόμενη ότι η Προκαταρκτική μελέτη της ΗΛΕΚΤΩΡ που εστάλη και στη Νομαρχία για αξιολόγηση επιστράφηκε - λένε – χωρίς να αξιολογηθεί θετικά ή αρνητικά !!!. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της ήδη από τις αρχές του έτους ενημερωμένης για το ζήτημα ηγεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης; Γιατί κρύβει και κρύβεται;
Είναι προφανές ότι η επιχειρούμενη περιβαλλοντοκτόνα επένδυση είναι τεράστια, υπολογίζεται δε τουλάχιστον από 150-200 εκ ευρώ και επομένως και τα αναμενόμενα κέρδη και συμφέροντα είναι αναλόγως ογκώδη.
Γιατί ο Δήμος Θήβας, ποιεί τη νήσσαν; Γιατί ο Δήμαρχος Θήβας δεν αναζητά την Προκαταρκτική Μελέτη της ΗΛΕΚΤΩΡ για να πληροφορηθεί περί τίνος πρόκειται; Ή μήπως την γνωρίζει ήδη;
Είναι τυχαία η ρητή προτίμηση του κ. Σβίγγου υπέρ της μεθόδου καύσης των απορριμμάτων ως μεθόδου διαχείρισης τους;
Γιατί ο κ. Σβίγγος αρνήθηκε προ 6 μηνών περίπου στο δημοτικό συμβούλιο, ότι γνώριζε περί της αγοράς μεγάλης έκτασης όμορης στον ΧΥΤΑ από την ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ενώ παραδέχθηκε σε πρόσφατη ερώτηση μας ότι γνώριζε αυτήν τουλάχιστον από τα μέσα του 2008;
Γιατί διοργάνωσε ταξίδι για να παρακολουθήσουν οι Δήμαρχοι της περιοχής μας μονάδες καύσης απορριμμάτων, πριν ακόμα αρχίσει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ;
Γιατί εγκατέλειψε εντελώς την ανακύκλωση;
Γιατί αποκρύπτει τα επιστημονικά δεδομένα και τα αποτελέσματα ερευνών, που αποδεικνύουν ότι η καύση των απορριμμάτων με όποια λέξη και αν της δώσουν ως ορισμό, δημιουργεί μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, με κύρια αρνητικά χαρακτηριστικά την δημιουργία μεγάλης ποσότητας διοξινών, που είναι υπεύθυνες για καρκίνους, αναπνευστικά προβλήματα κλπ; Παράλληλα η λειτουργία ενός τέτοιου εργοστασίου απαιτεί την δημιουργία και ενός ΧΥΤΑ τοξικών για τα στερεά τοξικών υπολειμμάτων που παράγει.
Από ενεργειακή πλευρά η καύση συμβάλλει πολύ περισσότερο στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου.
Η σχέση καύσης με την ανακύκλωση είναι ανταγωνιστική. Οι μονάδες καύσης απαιτούν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, αφού οι συμβάσεις τους διαρκούν για 30 τουλάχιστον χρόνια και έτσι τα ανακυκλώσιμα υλικά, επιλέγεται να καίγονται με αποτέλεσμα την δραματική μείωση της ανακύκλωσης.
Σε ότι αφορά την απασχόληση, η καύση αποτελεί επιλογή εντάσεως κεφαλαίου και όχι εργασίας. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργεί η καύση είναι ελάχιστες (1 θέση ανά 10.000 τόνους απορριμμάτων), ενώ η επαναχρησιμοποίηση και η εναλλακτική διαχείριση δημιουργούν 25-300 θέσεις εργασίας, ανάλογα με το προς διαχείριση υλικό.
Είναι βέβαιο ότι η συγκεκριμένη επικείμενη μονάδα είναι στρατηγικής σημασίας και αποτελεί μετωπική επιλογή των συμφερόντων καύσης, με την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης και των προαναφερόμενων (αλλά και άλλων) τοπικών ελίτ, την οποία επιχειρούν να εμφανίσουν ως εναλλακτική διαχείριση, ενώ αποτελεί την χείριστη επιλογή περιβαλλοντικά, ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά.
Παράλληλα σαφής και βεβαία πρόθεση είναι η καύση των απορριμμάτων της Αθήνας και της λυματολάσπης της Ψυτάλλειας, με συνέπεια η Θήβα να καταστεί μια από τις πιο επιβαρημένες περιοχές της χώρας.
Αποτελεί τεράστια ανάγκη να ενημερωθούν οι πολίτες και όλος ο λαός της Θήβας και της Βοιωτίας, ότι μια τέτοια εγκατάσταση πρόκειται να προκαλέσει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις, να δημιουργήσει ασφυκτική κατάσταση στην πόλη της Θήβας και στην ευρύτερη περιοχή της, που ήδη έχει επιβαρυνθεί και δοκιμάζεται από την υπάρχουσα πληγή του εξασθενούς χρωμίου.
Είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της πόλης και της περιοχής μας να πούμε βροντερό «ΟΧΙ» στα σχέδια της ΗΛΕΚΤΩΡ, της κυβέρνησης, του Νομάρχη Βοιωτίας και του Δημάρχου Θήβας και να ματαιώσουμε τα σχέδια αυτά.
Λέμε ξεκάθαρα όχι στην καύση των απορριμμάτων.
Λέμε όχι στην εγκατάσταση του εργοστασίου καύσης στη Θήβα.
Καλούμε τους πολίτες τη Θήβας σε επαγρύπνηση και αγώνα για να ματαιωθούν τα σχέδια εγκατάστασης του εργοστασίου αυτού.

Θήβα 24 Ιουλίου 2009
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

Κυριακή 26 Ιουλίου 2009

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ (RDF) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΕΤ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ
Στην Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ευβοίας έφτασε η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ που καθορίζει τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του εργοστασίου της ΑΓΕΤ –LAFARGE στο Μυλάκι Αλιβερίου και εκτός των άλλων περιλαμβάνεται και η έγκριση για την καύση των σκουπιδιών (RDF) της Αθήνας αφήνοντας ανοιχτό το θέμα και για την καύση λυματολάσπης στο μέλλον
Παρά τις πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις του λαού του Αλιβερίου την αντίδραση σχεδόν του συνόλου των μαζικών φορέων του νομού παρά την αρνητική γνωμάτευση του Νομαρχιακού Συμβουλίου μάλιστα δύο φορές ,παρά την αρνητική στάση των πολιτικών κομμάτων του Νομού η κυβέρνηση δια του Γ. Σουφλιά έκλεισε τα αυτιά ακόμα και στην έκκληση των πεντακοσίων μανάδων της περιοχής να μη προχωρήσει σε αυτό το έγκλημα ,έβαλε την υπογραφή του βοηθώντας τους Δήμους της Αττικής να ξεφορτωθούν τα σκουπίδια τους και στην ΑΓΕΤ να κερδίσει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ από την καύση .
Έτσι αυτοί τα κέρδη τους και για τους κατοίκους της περιοχής από την έκλυση διοξινών αρρώστιες ,καρκίνος και θάνατος
Για να πετύχουν τον σκοπό τους έφθασαν ακόμα και την Βουλή των Ελλήνων να παραπλανήσουν λέγοντας σε σχετικό έγγραφο προς την Επιτροπή Αναφορών την Παρασκευή 26 Ιουνίου , του υπουργείου Ανάπτυξης ότι είναι προς υπογραφή από τον αρμόδιο Υφυπουργό ενώ η ΚΥΑ ήταν ήδη έτοιμη μιας και φέρει ημερομηνία Δευτέρα 29 Ιουνίου και εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ την ΕΑΡΘ.
Την ώρα που είχαν υπογράψει την ΚΥΑ προσπαθούσαν δια του Γ.Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ να παραπλανήσουν την Συντονιστική Επιτροπή ζητώντας συνάντηση την Δευτέρα 29 Ιουνίου την ημέρα της μεγάλης συγκέντρωσης στο Αλιβέρι με προφανή σκοπό την ματαίωση των κινητοποιήσεων κάτι που είναι ευθεία πρόκληση και περιφρόνηση των κάτοικων.
Εντύπωση προκαλεί ότι η ΚΥΑ δεν παίρνει καθόλου υπόψη την πολυδιαφημιζόμενη μελέτη Μαρκάτου την οποία πλήρωσαν 40.000 ευρώ από τον μισθό τους οι εργαζόμενοι και την πέταξαν στα σκουπίδια, καθώς και την έκθεση του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) που παράγει το RDF που όπως αναφερει,<<τη θέση του σημείου τροφοδοσίας του RDF στην τσιμεντοκάμινο της ΑΓΕΤ στο Μυλάκι Αλιβερίου ,μη συνιστώμενου του προασβεστοποιητή στην συγκεκριμένη περίπτωση>>.
Όπως είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην φάση αναθεώρησης των εγγράφων αναφοράς Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BREF) και όπως ομολογείτε και από τον ΕΣΚΝΑ θα περιέχει νέους όρους Συντονιστική Επιτροπή ζητούσε από το ΥΠΕΧΩΔΕ να μην εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι μέχρι την αναθεώρηση των BREF ,οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή γύρω στα Χριστούγεννα αντιθέτως έσπευσε να υπογράψει άρον άρον την ΚΥΑ και όχι για πέντε χρόνια αλλά για εφτά υποθηκεύοντας το μέλλον της περιοχής Αλιβερίου και δίνοντας την ευκαιρία στους Γάλλους της LAFARGE να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Η Συντονιστική Επιτροπή έχοντας στο πλευρό της τον λαό της περιοχής θα συνεχίσει αταλάντευτη τον αγώνα με όλα τα μέσα κινητοποιήσεις αποκλεισμούς δρόμων ,προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας κλπ, όμως αλγεινή εντύπωση προκαλεί η στάση της Δημοτικής Αρχής που έχει καταπιεί την γλώσσα της και σφυρίζει αδιάφορα προκαλώντας το κοινό αίσθημα των κατοίκων που είναι οργισμένοι για αυτή την στάση,όμως θα έχει ενδιαφέρον και η στάση της Νομαρχίας και των βουλευτών της Ν.Δ.καθώς και του υπουργού κ Κ. Μαρκόπουλου που διατυμπάνιζε ότι<<, δεν έχει σημασία που υπέγραψε ο Σουφλιάς πρέπει να υπογράψουν άλλοι δύο>>, μόνο που είχαν ήδη υπογράψει.
Καλούμε το Νομάρχη Εύβοιας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων και να μην υπογράψει τις υπολειπόμενες άδειες εγκατάστασης για την καύση του RDF.

Αλιβέρι 21 – 7 - 2009-

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009

Άλλος για τον Αχελώο; Οικο- Κάμπιγκ 5-15 ΑυγούστουΟΙΚΟ-CAMPING Μεσοχώρας: Πώς θα φτάσετε

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ
Πρόγραμμα camping 5-15 Αυγούστου

Τετάρη 5/8
πρωί: Οικο-περίπατος: Γνωριμία με τα οικοσυστήματα της Νότιας Πίνδου (γύρω από τον Αχελώο) – Ομάδα νέων της Μεσοχώρας, Ορειβατικός Σύλλογος Αγρινίου, Φοιτητές Δασολογίας Θεσσαλονίκης
απόγευμα: συζήτηση γνωριμίας με τον Αχελώο (ιστορία - βιώματα)
βράδυ: προβολή ντοκιμαντέρ για τον Αχελώο (στο ποτάμι)
Πέμπτη 6/8
πρωί: παρέμβαση στα έργα της εκτροπής Σήραγγα – Συκιά, συνέντευξη τύπου στα Τρίκαλα
απόγευμα: προβολή ταινίας (στο χωριό)
βράδυ: Αυτοσχεδιασμοί funk jazz (στο ποτάμι)
Παρασκευή 7/8
απόγευμα: συνάντηση κινημάτων και οικολογικών οργανώσεων σε αίθουσα του χωριού
βράδυ: Γιορτές Μεσοχώρας: πολιτιστικό, καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική στην πλατεία του χωριού
Σάββατο 8/8
απόγευμα: ομιλία – συζήτηση με κεντρικό θέμα “Ενέργεια και Νερό”, λαϊκή συνέλευση στην πλατεία του χωριού
βράδυ: Γιορτές Μεσοχώρας: συναυλία με reggae μουσική στην πλατεία του χωριού
Κυριακή 9/8
πρωί: συγκέντρωση και πορεία στο φράγμα της Μεσοχώρας
Δευτέρα 10/8
πρωί: Οικο-περίπατος: ανάβαση στο όρος Αυγό
απόγευμα: Οι επιπτώσεις της εκτροπής και του φράγματος στη Μεσοχώρα (Γ. Παπαδημητρίου, Κ. Μπούρος)
βράδυ: live funk jazz (στο ποτάμι)
Τρίτη 11/8
πρωί: παιδικό εργαστήρι
απόγευμα: αστικός χώρος και νερό – τουριστική ανάπτυξη και νερό
βράδυ: live rock (στο ποτάμι)
Τετάρτη 12/8
πρωί: Κουνγκ Φου, Hungar, αυτοάμυνα, χρήση κονταριού, clu kun, tai chi, γυναικεία αυτοάμυνα (στο ποτάμι),παιδικό εργαστήρι
απόγευμα: Αυτο-οργανωμένη δασοπροστασία
βράδυ: Μουσικά δρώμενα από σχήματα, παρέες και άτομα
Πέμτπη 13/8
πρωί: παιδικό εργαστήρι
απόγευμα: Έδαφος, νερό και η πρόταση της οικολογικής γεωργίας. Η Θεσσαλία αντικρίζοντας το μέλλον
βράδυ: το camping μαγειρεύει αυτοσχεδιάζοντας και γλεντάει το ίδιο
Παρασκευή 14/8
πρωί: Το παιδικό εργαστήρι πάει οικο-περίπατο
απόγευμα: παρουσίαση του παραμυθιού “Το παιδί και το ποτάμι” του Ν. Σκιαδά, συνέλευση – απολογισμός του camping και των δράσεων
βράδυ: συναυλία με λαϊκή μουσική (στην πλατεία του χωριού)
Σάββατο 15/8
απόγευμα: Από το “Γη και Ελευθερία” στη σύγχρονη ελευθεριακή πρόταση (Γ.Φούφας, Μ. Επιτρόπουλος)
βράδυ: αποχαιρετιστήριο γλέντι στην κοίτη του ποταμού

Τρίτη 21 Ιουλίου 2009

H Στερεά Ελλάδα αντιστέκεται στο χωροταξικό της Βιομηχανίας


Οι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας αντιστέκονται στο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία που προώθησε το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Δείτε: Προσφυγή κατά του Χωροταξικού για την Βιομηχανία, κατέθεσαν πολίτες της Βοιωτίας
Όσοι επιθυμούν να λάβουν την αφίσα, ας επικοινωνήσουν στο symparataxi@gmail.com. Θα τους τη στείλουμε.

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Β΄

Για τον υπερασπιστή των γαλάζιων σημαιών διαχείριση απορριμάτων σημαίνει: Ρίξτα στο Ρέμα το βαθύ

Κυριακή 19 Ιουλίου 2009

Τέλος στις γεωτρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στο δάσος των Σκουριών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- 12 Ιουλίου 2009

ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση του τεράστιου μεταλλείου των Σκουριών, η τοπική κοινωνία της Β. Χαλκιδικής κέρδισε μια πρώτη σημαντική νίκη. Η απόπειρα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ να κάνει γεωτεχνική έρευνα στις Σκουριές για τη θεμελίωση του εργοστασίου χρυσού-χαλκού απέτυχε, χάρη στην κινητοποίηση των κατοίκων και του Δημοτικού Συμβουλίου της Μ. Παναγίας.
Ξεκινώντας γεωτρήσεις πάνω στο βουνό με τρόπο θρασύ και προκλητικό και χωρίς καμία απολύτως άδεια, η εταιρεία δοκίμασε τα αντανακλαστικά της τοπικής κοινωνίας. Και έχασε. Τωρα που η ιστορία αυτή έχει πλέον λήξει οριστικά, ας κάνουμε μια ανασκόπηση των γεγονότων των τελευταίων ημερών: Η συνέχεια →

Σάββατο 18 Ιουλίου 2009

Blog για την ορεινή Ναυπακτία

Ένα ιστολόγιο για την πανέμορφη ορεινή Ναυπακτία και μια ψηφοφορία με σκοπό: Να μην καταστραφούν τα Κραβαρίτικα Βουνά από αιολικά πάρκα - να προστατευθεί η Παρθένα Ναυπακτιακή Φύση με την ίδρυση ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΑΒΑΡΩΝ Konstantinos Davanelos

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009

H Μελέτη Αναγνώστου για τη ρύπανση απο την ΑτΕ

To Σάββατο 9 Μαίου 2009, κάναμε εκδήλωση στην Αντίκυρα με δημόσια: Παρουσίαση της έρευνας που προκάλεσε τη μήνυση Μυτιληναίου στους επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ και την Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας
Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ή δεν τόλμησε να εμφανιστεί: βουλευτές, Νομάρχης και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, δήμαρχοι, Πρόεδρος και Δ.Σ. της ΤΕΔΚ. Παρουσιάστηκε μόνο ο κοινοτάρχης της Αντίκυρας, που προσπάθησε να δημιουργήσει εντυπώσεις μπροστά στους συντοπίτες του και τους άλλους πολίτες απο διάφορα μέρη της Βοιωτίας και του Κορινθιακού.
Δημοσιεύουμε αυτούσια την συγκεκριμένη μελέτη για όποιον έχει σχετικό ενδιαφέρον: Δείτε τη μελέτη εδώ

Εκδήλωση για το περιβάλλον στην Ξηρονομή


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α΄

Τον υπερασπιστή του καθαρού Κορινθιακού


ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ για το περιβάλλον

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που είτε ζείτε μόνιμα εδώ, είτε έρχεστε τακτικά ή περιστασιακά, για να απολαύσετε τις φυσικές ομορφιές της περιοχής του τόπου μας. Σε όλους εσάς που θεωρείται ότι έχετε το αυτονόητο δικαίωμα να καλλιεργείτε τη γη σας, να ασχολείσθε με την κτηνοτροφία, την μελισσοκομεία, την αλιεία, να ζείτε από τον τουρισμό, να κολυμπάτε στις καθαρές παραλίες μας, να απολαμβάνετε τα δημόσια αγαθά που πλούσια η φύση χάρισε στην περιοχή μας.
Στην περιοχή μας, όπως σας είναι ήδη γνωστό, έχει θεσμοθετηθεί η Bιομηχανική Περιοχή Θίσβης, εντός της οποίας λειτουργεί σήμερα η «Σωληνουργεία Κορίνθου», που χρησιμοποιεί μαζί με την ΕΛΒΑΛ και την ΧΑΛΚΟΡ το λιμάνι στο Βαθύ ενώ πολύ σύντομα θα αρχίσει να λειτουργεί και η πρώτη από τις δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό που δεν σας είναι καθόλου γνωστό, γιατί σκόπιμα αποσιωπείται, είναι η ρύπανση που προκαλείται από τις μονάδες αυτές στο περιβάλλον της περιοχής μας. Σας έχουν αποκρύψει ακόμα ότι το λιμάνι στο Βαθύ, λειτουργεί παράνομα με την ανοχή όλων των φορέων, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας της θάλασσας, χωρίς χώρους αποθήκευσης για τα απόβλητα των πλοίων, χωρίς να υπολογίζονται οι επιπτώσεις που έχει η λειτουργία του στην υγεία των κατοίκων και των εργαζόμενων της περιοχής, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας μόλυνσης όλων των ακτών μας.
Για όλα αυτά και όχι μόνο, τα ζητήματα, για να σταματήσουν οι παρανομίες που υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας, για το μέλλον των παιδιών μας:

Σας καλούμε σε ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

για το Περιβάλλον

το Σάββατο 18 Ιουλίου, ώρα 8.30 μ.μ.

στην Κεντρική Πλατεία της ΞηρονομήςΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ

ΔΕΗ: Λιθάνθρακας ή πυρηνική ενέργεια!

Με επιστολή στο ΣΕΕΣ (Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής), η διοίκηση της ΔΕΗ επαναφέρει το δίλημμα «πυρηνικά ή λιθάνθρακας». Η συγκεκριμένη επιστολή προφανώς αποτελεί ένα ακόμη «χαρτί πίεσης» για το λιθάνθρακα. Και αυτό γιατί η ανάπτυξη μιας πυρηνικής μονάδας θα απαιτούσε στην καλύτερη περίπτωση τουλάχιστον 15 με 20 χρόνια. Περισσότερα

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009

Ομόφωνο ΟΧΙ για τη μονάδα καύσης στη Θήβα

Στην χθεσινή εκδήλωση στο Δημαρχείο της Θήβας, που διήρκεσε μέχρι αργά συμμετείχαν :

Εκπρόσωποι φορέων: ΕΛΜΕ Βοιωτίας, Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, εκπρόσωπος κίνησης «Πολίτες κατά του Λιθάνθρακα», Εκπρόσωποι ΙΤΑΠ, εκπρόσωποι από το «Δίκτυο για τη σωτηρία του Ασωπού και του Ευβοϊκού», εκπρόσωποι «Συμπαράταξης Βοιωτών για το Περιβάλλον» και «Θηβαίοι Πολίτες για το Περιβάλλον»
Βουλευτές: Γιαννάκης Μιχάλης
Δήμαρχοι: Σχηματαρίου, Τανάγρας,Θίσβης,Θεσπιών.
Κόμματα: Αντιπροσωπεία Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ.
Εκπρόσωπος Οικολόγων Πράσινων.
Νομαρχιακοί Σύμβουλοι: Αγγέλου Δημήτριος
Από το Δήμο Θήβας: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαμής, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ κ Χαλβατζής, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γουρνής, Σκούμας, Κουρκούτης.
Ο πρόεδρος της ΔΕΠΟΔΑΘ κ. Τσοκανής.

Το ψήφισμα της εκδήλωσης:
Η επικείμενη εγκατάσταση εργοστασίου «θερμικής επεξεργασίας» ήτοι καύσης απορριμμάτων, τεραστίων ποσοτήτων και οι ολέθριες συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της Θήβας και της ευρύτερης περιοχής, δημιούργησε μεγάλη ανησυχία και κοινωνική αναστάτωση.
Όσοι/ες συγκεντρωθήκαμε, σήμερα Τετάρτη 15/07/09 στο Δημαρχείο της Θήβας, ήτοι φορείς της πόλης και της περιοχής, αφού ενημερωθήκαμε και ανταλλάξαμε απόψεις γι’ αυτό το τόσο σοβαρό και κρίσιμο ζήτημα

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ προς κάθε κατεύθυνση ότι:
1. Είμαστε αντίθετοι με την καύση, η οποία θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγείας στους κατοίκους της περιοχής, θα επιβαρύνει το περιβάλλον και θα αυξήσει κατακόρυφα τα τέλη καθαριότητας.
2. Είμαστε αντίθετοι στη μέθοδο της καύσης των απορριμμάτων που εντείνει την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής (ενδεικτικά εξασθενές χρώμιο, βαρέα μέταλλα, αέριοι ρύποι, τοξικά απόβλητα κλπ).
3. Είμαστε αντίθετοι στη μέθοδο της καύσης των απορριμμάτων που θα ακυρώσει κάθε προσπάθεια πραγματικής ανακύκλωσης με συμμετοχή των πολιτών.
4. Είμαστε αντίθετοι στη μέθοδο της καύσης των απορριμμάτων, η οποία θα συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
5. Είμαστε αντίθετοι με την εγκατάσταση μιας τόσο ρυπογόνου βιομηχανίας, η οποία θα εξελιχθεί προοπτικά σε μια βραδυφλεγή « βόμβα» στα θεμέλια της πόλης και θα μετατρέψει -μαζί με τις άλλες ρυπογόνες βιομηχανικές και ενεργειακές δραστηριότητες- τη Βοιωτία σε σκουπιδότοπο.
6. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και διατρανώνουμε τη θέλησή μας να αγωνισθούμε, όλοι μαζί, με κάθε πρόσφορο μέσο για την αποτροπή ενός τέτοιου εφιάλτη.
7. Διεκδικούμε μια διαχείριση των αποβλήτων που θα δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη, την μείωση της ποσότητας των σκουπιδιών και την πραγματική ανακύκλωση – κομποστοποίηση για το σύνολο των απορριμμάτων.

Τριήμερο κάμπινκγκ με συμπαράσταση στη Γκιώνα

3ήμερο κατασκήνωσης στην Γκιώνα, κοντά στο χωριό Καλοσκοπή* με συζητήσεις σχετικά με την εκμετάλλευση της περιοχής από τις μεταλλευτικές εταιρίες και τους αγώνες ενάντια στην καταστροφή της. Θα γίνουν περιηγήσεις στο βουνό και στους τόπους εξόρυξης, ενημερωτικές εκδρομές στα γύρω χωριά, συζητήσεις, προβολές και συλλογική κουζίνα στο χώρο της κατασκήνωσης.
Το πρόγραμμα:
Παρασκευή 17 Ιουλίου6.00 μ.μ Άφιξη στην πλατεία του χωριού Καλοσκοπή. Εγκατάσταση στο χώρο της κατασκήνωσης. Βράδυ: συλλογική κουζίνα.
Σάββατο 18 Ιουλίου12.30 μ.μ. Συνέλευση στο χώρο της κατασκήνωσης.Απόγευμα: Περιήγηση στο βουνό και στους τόπους εξόρυξης βωξίτη. Βράδυ: Συγκέντρωση στην πλατεία του χωριού, ενημέρωση και προβολή ντοκυμαντέρ.
Κυριακή 19 Ιουλίου Επισκέψεις σε γειτονικά χωριά και ενημέρωση.Απόγευμα: Συνέλευση-Συζήτηση-ΦαγητόΓια πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στο χωριό αλλά και οτιδήποτε άλλο:giona_camp@yahoo.comΚιν: 6981310556*
Στις 3 Μαρτίου το σπίτι του συντρόφου και μέλους της Κίνησης για τη Σωτηρία της Γκιώνας, Στέφανου Κόλλια στην Καλοσκοπή, δέχεται για 2η φορά εμπρηστική επίθεση με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική αυτή τη φορά καταστροφή του.Περισσότερα για την εκμετάλλευση της περιοχής αλλά και για την εμπρηστική επίθεση:http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1013296http://gionaoros.wordpress.com/

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009

Μόνο εμείς γνωρίζαμε για το εργοστάσιο καύσης;

Γράφαμε ....

Παρασκευή, 20 Ιούνιου 2008
Πόση μόλυνση αντέχει η Θήβα;
Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, που θα αξιοποιεί δευτερογενή καύσιμα από μονάδες επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων, σε πρώτη φάση, από τη μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης στα Λιόσια και σε δευτερευόντως από ανάλογες μονάδες που θα γίνουν στη Βοιωτία και στην Εύβοια, δημιουργείται δίπλα στον ΧΥΤΑ Θήβας και πιθανότατα σε μικρή απόσταση απο το Νοσοκομείο Θηβών. Διαβάστε την προηγούμενη ανάρτηση.Αξίζει να σημειωθεί ότι η μονάδα σχεδιάζεται απο την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ (συμφερόντων Μπόμπολα) εταιρεία που έχει μέχρι στιγμής προκριθεί στους διαγωνισμούς για την κατασκευή των ΧΥΤΑ σε Θήβα και Λιβαδειά, με διαδικασίες που έχουν εγείρει ερωτηματικά στις δύο πόλεις.

και διεκδικούσαμε ....
30 Ιανουαριου 2009
Συνέντευξη τύπου: Τι ζητάμε- τι προτείνουμε (απόσπασμα ) Ανάμεσα στα αιτήματά μας ήταν:
- Να αποτραπεί η δημιουργία του εργοστάσιου καύσης σκουπιδιών στη Θήβα για το οποίο έγινε αίτηση από τον όμιλο Μπόμπολα και αφορά σκουπίδια της Αττικής.

Το αίτημα αυτό - μαζί με άλλα 30 συγκεκριμένα αιτήματα/προτάσεις - όχι μόνο το δημοσιοποιήσαμε, αλλά το στείλαμε στον Νομάρχη και το παραδώσαμε με τα χέρια μας στην Πρόεδρο του Ν.Σ. Β.Τσόνογλου (δείτε τι μας απάντησαν: Απάντηση της Β.Τσόνογλου στο αίτημα της Συμπαράταξης ) Φεβρουάριος 2009

Συνεπώς τα "δεν γνώριζα" και δεν "γνωρίζω" τι θέλει να κάνει η ΗΛΕΚΤΩΡ είναι ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ.

Ο Νομάρχης Βοιωτίας, η Πρόεδρος του Ν.Σ., ο Δήμαρχος Θήβας και όσοι άλλοι εμπλέκονται ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ γιατί δεν ενημέρωσαν τους κατοίκους της Θήβας και της Βοιωτίας για τις προθέσεις της ΗΛΕΚΤΩΡ.
Γιατί ακόμη και σήμερα δεν μας ενημερώνουν για τη μελέτη της μονάδας.
Γιατί εαν διαφωνούν δεν έκαναν τίποτε για να το αποτρέψουν.

Για όλα αυτά πρέπει να δώσουν εξηγήσεις.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2009

Ανακοίνωση- πρόσκληση της Επιτροπής Αγώνα Θίσβης

Στη Βοιωτία εξελίσεται μιά συνολική, βίαιη καταστροφή στο περιβάλλον, στη γη και τη θάλασσα, στη ζωή μας, στην ιστορία του τόπου μας. Το έγκλημα είναι προμελετημένο, έχει κίνητρα και σχέδιο. Η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας δίνει τη δυνατότητα σε κάθε καπιταλιστικό κολοσσό να κατασκευάσει το δικό του εργοστάσιο, να πουλά σε νας ακριβά αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Το κράτος φροντίζει να τους εξυπηρετεί, ακόμα και κλείνοντας τα μάτια σε εγκληματικές παραβιάσεις, όπως στα Οινόφυτα όπου η ευρύτερη περιοχή καταναλώνει νερό με καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο και οι βιομήχανοι εξακολουθούν να ρυπαίνουν...
ΟΙΝΟΦΥΤΑ – ΘΙΣΒΗ – ΑΝΤΙΚΥΡΑ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ.
Μέσα στον ευρύτερο σχεδιασμό για μετατροπή της Βοιωτίας σε ενεργειακή χαβούζα, η περιοχή της Θίσβης και των γύρω χωριών και παραλιών θα υποστεί συνολική και ανεπίστρεπτη καταστροφή. Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για:
Να αποχαρακτηρισθεί η περιοχή μας από Βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ) για να σταματήσουμε την επέλαση δεκάδων εργοστασίων από το Καναβάρι έως τα Χώστια, που θα μετατρέψουν την περιοχή μας σε νέα Οινόφυτα.
Να κλείσει το παράνομο λιμάνι στο Βαθύ που λειτουργεί ασύδοτα και παράνομα χωρίς την παραμικρή άδεια, πάνω σε αρχαιολογικό χώρο. Το προορίζουν σαν κεντρικό λιμάνι για την εξυπηρέτηση της βιομηχανικής παραγωγής όλης της Στερεάς Ελλάδας. Ο κίνδυνος για τον κλειστό και επιβαρυμένο Κορινθιακό κόλπο και τις δικές μας παραλίες, είναι τεράστιος.
Να ακυρωθεί η εγκατάσταση του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής Θίσβης που ψεύτικα πλασάρεται σαν ενεργειακά πράσινο, ένα γενικό ψευδεπίγραφο που προσπαθεί να κρύψει την έλλειψη ουσιαστικών μελετών και χωροθετήσεων, την εξυπηρέτηση των βιομηχανικών κολοσσών ενέργειας. Η ιδιαίτερη μορφολογία του κάμπου της Θίσβης, προκαλεί το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, μετατρέποντας την περιοχή σε θάλαμο αερίων...
Να προστατευθεί ο ορεινός όγκος του Ελικώνα από τις ανεξέλεγκτες κατά παραγγελία αδειοδοτήσεις αιολικών πάρκων που καταστρέφουν στο όνομα του εύκολου κέρδους το δάσος με τα έλατα και το μετατρέπουν σε δάσος με ανεμογεννήτριες... Επιπλέον η γραμμή υπερυψηλής τάσης Θίσβης – Πέτρας μέσα από τον Πευκιά το ελατοδάσος και το δρυοδάσος θα είναι η χαριστική βολή στον Ελικώνα.
Να αποτρέψουμε την καρκινογόνα καύση απορριμάτων και της λυματολάσπης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι το νέο πεδίο τεράστιας κερδοφορίας του κεφαλαίου που επιστήμονες την χαρακτηρίζουν σαν ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Ο πρώτος σταθμός χωροθετείται πλάι στη χωματερή της Θήβας, ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή ειδικά όπου υπάρχει λιμάνι (βλέπε Βαθύ) για την μεταφορά της πρώτης ύλης... Μιά τραγική εξέλιξη για τον τόπο μας.
Να υπάρχει αυστηρός έλεγχος της Σωληνουργίας Κορίνθου, που εκμεταλλεύται άγρια ντόπιους και ξένους εργάτες και λειτουργεί χωρίς να είναι γνωστή η επικινδυνότητα και τη διάθεση των αποβλήτων της. Πρόσφατα ‘’πιάστηκαν στα πράσα’’ να πετούν βιομηχανικά απόβλητα στη χωματερή των Θεσπιών.
Να ελευθερωθεί το Βαθύ. Να σταματήσει η αυθαιρεσία της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ που παράνομα έχει περιφράξει το δημόσιο – κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού και της παραλίας, (είναι σε εξέλιξη η δικαστική τους δίωξη) βάζοντας όρους για την πρόσβαση στους κατοίκους. Δεν καταστρέφουν μόνο τον τόπο μας, αλλά συμπεριφέρονται σαν φεουδάρχες προσβάλλοντας τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά μας. Να γίνει σεβαστή η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) που επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό αρχαιολιγικός χώρος το Βαθύ.
Οι θεσμικοί εκπρόσωποι γνώριζαν και δεν έλεγαν, ψήφιζαν και διαχειρίζονταν ερήμην των πολιτών το μέλλον μας. Τα Υπουργεία βάζουν πλάτη και οι βιομήχανοι προσπαθούν με ψέμματα με υποσχέσεις και ταξίματα με εξυπηρετήσεις να κρύψουν την τραγική εξέλιξη της ολοκληρωτικής καταστροφής του τόπου μας. Το κατεστημένο στα χωριά μας θέλει να συκοφαντήσει τους αγώνες μας, να διασπάσει την προσπάθειά μας. Δεν θα τους περάσει!
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΘΙΣΒΗΣ κάνει όλα αυτά τα χρόνια μια τεράστια προσπάθεια για να αποκαλύψει την αλήθεια, να ενημερώσει όλους μας, να οργανώσει τον αγώνα για την σωτηρία του τόπου μας. Με φυλλάδια και ανακοινώσεις, συγκεντρώσεις σε κάθε χωριό και παραλία, νομικές παρεμβάσεις, με συμμετοχή στους κοινούς αγώνες με τις υπόλοιπες περιοχές στη Βοιωτία, σε κοινή δράση με την ομογένεια στην Αμερική. Με την μεγάλη συγκέντρωση στο Βαθύ πέρσι το καλοκαίρι, όπου κόντρα στην τρομοκρατία του εργοστασίου και την κινδυνολογία, διαδηλώσαμε, αποκαθηλώσαμε τμήμα της παράνομης περίφραξης, διεκδικήσαμε το χώρο που μας ανήκει!
ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ, ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΘΙΣΒΗΣ σας καλεί στην ανοιχτή συνεδρίαση την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΗ στις 11 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Δημαρχείο Θίσβης, για να συζητήσουμε τις νέες εξελίξεις και να οργανώσουμε τον αγώνα μας για το επόμενο διάστημα.
Τηλεφωνα επικοινωνίας: 6977677171, 6978289035, 6948406997, 2264031307

Kαι άλλα πρόστιμα σε επιχειρήσεις της Βοιωτίας

Δεν συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις της Βοιωτίας σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παραβάσεις. Έντεκα απο αυτές είναι στον κατάλογο των πρόστιμων ύψους άνω του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε το ΥΠΕΧΩΔΕ σε 44 εταιρείες της χώρας για περιβαλλοντικές παραβάσεις μετά από εισήγηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Οι πίνακες με τα πρόστιμα εδώ
1. ΜΑΪΛΗΣ ΑΕΒΕ - ΟΙΝΟΦΥΤΑ 130.000
2. BATANODE METALSTAR Ε.Π.Ε. 54ο ΧΛΜ ΑΘ-ΛΑΜΙΑΣ -21.500
3. ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ, 3ο ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ-ΑΘΗΝ
4. ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ-Β.ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Ο.Ε. -ΤΑΝΑΓΡΑ ΘΕΣΗ "ΓΚΡΑΒΑ" -28.000
5. EXTRACO Α.Ε. -ΤΑΝΑΓΡΑ - 5.000
6. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ -3ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΩΝ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ -3.000
7. ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΑΒΕΕ - Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΣΗ "ΦΛΟΚΑ" -17.500
8. SYNGENTA Hellas ΑΕΒΕ -Δ.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΘΕΣΗ "ΝΤΑΜΠΑΣΙ" -4.600
9. HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS ΕΛΛΑΣ -ΘΕΣΗ "ΤΕΜΠΕΛΙ" -8.500
10. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ -ΟΙΝΟΦΥΤΑ -14000
11. Κ/Ξ EUROIONIA,ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Ε.Ο.ΑΘ-ΛΑΜΙΑΣ -22.500

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2009

ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΥΜΩΣΕΙ ……….ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΣΚΙΝΙΖΕΙ!!!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ Ι.Τ.Α.Π
Πάει να κλείσει δυο χρονιά από την επισημοποίηση της, η «Τραγωδία του Ασωπού» και “Έχω μπροστά μου και μελετώ 3 επίσημα χαρτιά, που την αφορούν. Ασχολούνται με την απογραφή- καταγραφή των εργοστασιακών μονάδων στην περιοχή των δήμων Οινόφυτων-Σχηματαρίου-Θήβας Νομού Βοιωτίας. Το Μητρώο εργοστασίων. Ένα τόσο σημαντικό θέμα , βασική προϋπόθεση, που δεν υπάρχει, για να γίνει η όποια προσπάθεια αντί-ρύπανσης στο τόσο σπουδαίο θέμα που βασανίζει τον νομό Βοιωτίας-Εύβοιας και Ανατ. Αττικής.
Το πρώτο είναι μια ανακοίνωση -δελτίο τύπου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, με ημερομηνία 3-3-2008,οπου και αναφέρονται τα εξής: «Με πρωτοβουλία του Νομάρχη κ. Περγαντά, η Νομαρχία Βοιωτίας και οι δήμοι Θήβας, Σχηματαρίου, Οινοφύτων προχωρούν σε δημιουργία Περιβαλλοντικού Μητρώου και πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων με χρήση GIS. «Με το μητρώο αυτό» μας γνωστοποιεί η ανακοίνωση της Νομαρχίας, «εκπονείται ένα σημαντικό εργαλείο προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και έλεγχου των βιομηχανιών, σχετικά με την παράγωγη, αλλά και την διάθεση των παραγομένων ρύπων». «Κατά βάση» αναφέρει η νομαρχιακή ανακοίνωση, με το εργαλείο αυτό, «συστηματοποιείται η περιβαλλοντική πληροφορία και δημιουργείται βάση δεδομένων, έτσι ώστε να καταγράφονται και να παρακολουθούνται τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά(sic!!!!) των επιχειρήσεων» (Όροι αδειοδότησης, Παραγωγή και επεξεργασία αποβλήτων, δείκτες επίδοσης, κ.λ.π). Καθώς την διαβάζεις λες: Άντε !! έστω και τώρα!! Ας φτιαχτεί να ξέρουμε τι μας γίνεται!!! Έστω 30-40 χρονιά μετά την πρώτη αδειοδότηση τους!!! Πολλά περισσότερο που η ανακοίνωση υπόσχονταν « Η ολοκλήρωση του Μητρώου Θα γίνει άμεσα και το σύστημα θα εγκατασταθεί τόσο στην νομαρχία ,όσο και στους δήμους που συμμετέχουν».Tο πιο σοβαρό όμως ήταν ότι υπόσχονταν : « Με το έργο αυτό συγκροτείται η διαδικασία, έτσι ώστε να προσδιορίζεται ανά πασά στιγμή, με όλα τα στοιχεία, η περιβαλλοντική παρουσία των βιομηχανιών στο νόμο……» . Σχετικά με αυτή την δουλειά, θυμάμαι ότι: Είχε γίνει και σχετική διαφημιστική ημερίδα στον δήμο Οινοφύτων, κάπου αρχές καλοκαιριού 2008 ,παρουσία όλων των δημάρχων και του Νομάρχη. Όπου ο αρμόδιος αντινομάρχης κ. Καράτζαλης, που συντόνιζε την εκτέλεση του έργου, εξήγησε την υπόθεση «του σχετικού ερωτηματολόγιου που έστειλαν στην τοπική βιομηχανία». Όταν άκουσα ότι με αυτό το έργο «συγκροτείται η διαδικασία, για να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή» την περιβαλλοντική παρουσία των βιομηχανιών στο νομό!! Και ότι αυτή η δουλεία θα στηριχτεί «σε ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσουν οι βιομηχανίες εθελοντικά!!!!!!! ,Άρχισα να αμφιβάλλω για το εγχείρημα. !!! Δηλαδή ρωτούν τον ρυπαντή αν ρυπαίνει;;; Τι μπορεί να τους πει αυτός;;; ποια είναι η αλήθεια του;;;;; Δηλαδή θέλουν να μας κάνουν να δεχτούμε τις υπάρχουσες απηρχαιωμένες ΑΕΠΟ του και τις υπαρκτές παράνομες άδειες διάθεσης απόβλητων του;;;;………. Ανατρίχιασα!! Διότι τυχαίνει να γνωρίζω πολλές ΑΕΠΟ εργοστασίων και «μαϊμούδες –παλαιολιθικές» άδειες απόρριψης απόβλητων στο ποτάμι, Άλλωστε: Για αυτό κατάντησαν έτσι τον Ασωπό και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα!! Έκανα παρέμβαση λοιπόν και είπα ξεκάθαρα ότι: «μητρώο με τέτοια στοιχεία δεν φτιάχνεται!!!» «Και πολύ φοβάμαι», τους είπα ότι : «Έτσι όπως μεθοδεύεται τα πράγματα , δεν θα υπάρχουν ρυπαντές και κανένας δεν θα βγάζει απόβλητα γιατί έτσι θα δηλώνουν!!! και εσείς θα το υποστηρίζεται, γιατί έτσι θα λέει το computer». Άρα επειδή το computer σας θα πρέπει να έχει δίκιο, το μόνο που θα μένει για εσάς, είναι να μας λέτε «ότι ο Θεός μας έστειλε την καταραμένη τοξική ρύπανση»!! Έγινα δυσάρεστος τότε για ορισμένα αυτιά!! Και επιμένω σε αυτήν την θέση μου, Παρά τις διαβεβαιώσεις τους ότι δεν έχω δίκιο και ότι θα το φρόντιζαν εκείνοι, το θέμα της αξιοπιστίας του μητρώου. Τότε ήταν που μας αποκάλυψαν, τον πολύ μικρό βαθμό «εθελοντικής ανταπόκρισης», που είχαν από την βιομηχανία , στην συμπλήρωση και αποστολή του ερωτηματολόγιου!! Μας είπαν, τις νέες προθεσμίες ανταπόκρισης που τους έδιναν,( για μέχρι τέλος του καλοκαιριού του 2008,) και ανάφεραν όλα τα σχετικά εμπόδια. Μάλιστα η θέση τους απέναντι στην ασυνέπεια της εθελοντικής δήλωσης!! Των εργοστασίων ήταν τέτοια, που ανάγκασαν τον Νομάρχη να δηλώνει ότι : «Δεν είναι δυνατόν οι βιομηχανίες να συνεχίσουν να αδιαφορούν για αυτήν την υποχρέωση τους,,..θα αναγκαστώ να πάρω άλλου τύπου μέτρα εναντίον τους» .Εξωτερίκευε μια αγανάκτηση, και ήταν εμφανές ότι ήθελε να πει ότι «επιτέλους ποιος διοικεί αυτόν τον τόπο»!!! Για τους μυημένους ήταν εμφανές ότι μια ακόμη φιέστα στήνονταν για να φαγωθούν δημοσιά λεφτά!!! Και ότι τίποτα συγκεκριμένο δεν επρόκειτο να προκύψει ξανά και με τούτη την «εθελοντική υπόθεση καταγραφής της βιομηχανίας του τόπου»!!. 16 μήνες μετά λοιπόν. Το μητρώο αμέσου δημιουργίας, δεν έχει δημοσιευτεί, είτε δεν έχει αναρτηθεί για να μπορεί ο όποιος ενδιαφέρεται να πάρει σχετικές πληροφορίες. Ούτε υπάρχει κάποια νεώτερη ανακοίνωση αρμόδιου, να μας πληροφορεί τι απέγινε η δουλειά αυτή. Πριν δυο μήνες, σε μια συζήτηση με τον δήμαρχο Οινοφύτων κ. Θεοδωρόπουλο, του ξανά έβαλα το θέμα της ανάρτησης και επισκεψιμότητας του μητρώου βιομηχανίας που δήθεν είχαν ολοκληρώσει!! Η απάντηση του ήταν χαρακτηριστική!!!! «Το μητρώο βιομηχανίας είναι ένα διαρκώς κυλιόμενο έργο που δεν τελειώνει. Άρα τι να αναρτηθεί;;». Δεν κατάλαβα δηλαδή: πληρώνουμε για να έχουμε μητρώο και μητρώο δεν θα υπάρξει πάλι;;; Όταν τον παρακάλεσα να αναρτήσουν, έστω τα όσα στοιχεία έχουν μαζέψει, σε ένα επισκέψιμο ηλεκτρονικό Ιστότοπο, το υποσχέθηκε. ( Όπως το συνηθίζει). Έκτοτε ουδέν νέο!! Αν το είδατε και εσείς, παρακαλώ, γράψτε μου!!! Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι με το παρόν, Ρωτώ δημόσια κάθε υπεύθυνο Δήμαρχο, Νομάρχη είτε τον υπεύθυνο αντινομάρχη κ. Καράτζαλη: Τι έγινε με αυτό το έργο κ. υπεύθυνε(και ειδικά κ. αντινομάρχη) Πόσα τελικά θα μας κοστίσει ακόμη το να μην υπάρχει επίσημο «μητρώο βιομηχανίας στον νομό »;;;;
Το Δεύτερο Έγγραφο είναι μια Επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ. Με ημερομηνία 21-11-2008, 9 μήνες μετά. Όπου στην παράγραφο 3 της ανακοίνωσης αυτής, σαν μέτρο του ΥΠΕΧΩΔΕ για προστασία του Ασωπού πόταμου ανέφεραν ότι:: «Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεργασία με την Νομαρχία Βοιωτίας, έχει καταρτιστεί και αποσταλεί ερωτηματολόγιο σε όλες τις εταιρείες της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, προκειμένου να δηλώσουν τον τρόπο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και ιδίως των επικινδύνων, καθώς και αναλυτικά διαγράμματα των αγωγών διάθεσης αποβλήτων. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ταυτοποίηση των αγωγών και η υλοποίηση της κατασκευής ενιαίου και ελεγχόμενου δικτύου αποχέτευσης των βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής Οινοφύτων. Στα πλαίσια αυτά έχουν απαντήσει 200 επιχειρήσεις.» Δηλαδή έρχεται το ΥΠΕΧΩΔΕ 9 μήνες μετά, και μας λέει ότι: Αυτό έκανε και Αυτό ανέθεσε στην νομαρχία και τους δήμους, αυτήν την δουλεία .Δηλαδή η διαδικασία κατάρτισης «μητρώου βιομηχανίας στην περιοχή» είναι ιδέα του ΥΠΕΧΩΔΕ για Να προστατευτεί και να καθαρισει ο Ασωπός!! Η ιδέα μπήκε σε εφαρμογή, Συμφωνούντος Νομάρχη και δημαρχών Οινοφύτων ,Σχηματαρίου, Θήβας!!!! (που σίγουρα καλοείδαν τα κάποια λεφτουδάκια που περνούσαν στα χεράκια τους!!!) Και από τις 1126 τοπικές βιομηχανίες (μητρώο Πυροσβεστικής) ανταποκρίθηκαν μονό 200. Να λοιπόν γιατί θύμωνε ο Νομάρχης. Διότι οι ρυπαντές « τους έγραψαν στα υποδήματα τους»!!! Καταρχήν λοιπόν: Μια και δεν έγινε καμία διάψευση ,από τον οποιοδήποτε φορέα, για «το ποιος είχε την έφυα ιδέα και πρωτοβουλία «να καθαρίσουν τον Ασωπό» ξεκινώντας να φτιάχνουν τώρα Μητρώο!!! Παρά-Ασώπιων βιομηχανιών, 40-30 χρόνια μετά την πρώτη αδειοδότηση τους. Νομίζω ότι πρέπει κάποιος να τους ειπεί πλέον ότι : «Συγχαρητήρια κύριοι εξουσιαστές μας, για την Αγαστή πολιτική ομοψυχία και κομματική σύμπνοια» για το δούλεμα του κόσμου!!! Και παραπέρα: Κρίμα, γιατί βρήκατε Αυτό το τόσο επώδυνο θέμα ,για να φαγωθούν δημόσια λεφτά, με τρόπο που δεν αναμένεται ουσιαστικό αποτέλεσμα!! Είναι τραγικό να διαβάζει κάποιος, όλους αυτούς τους παμπόνηρους σχεδιασμούς «άμεσων ενεργειών» της όποιας εξουσίας, του όποιου βαθμού, που δεν λύνουν το πρόβλημα για τον δύσμοιρο Ασωπό!! Και απλά ροκανίζουν τον χρόνο ζωής του κόσμου!! Όπου: Μια αποστολή ερωτηματολογίου!!!! Για εθελοντική συμπλήρωση του, από τις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των ρυπαντών). Αναγορεύεται σε μετρό εξυγιαντικής δραστηριότητας στην κόλαση του Ασωπού!!!. Γίνεται όμως τραγικά αστείο να διαβάζεις ότι το μέτρο αυτό επέλεξαν Τοπική και Κεντρική εξουσία «σαν ένα μέτρο για να προστατέψει το ποτάμι από την ρύπανση»!!!.Διότι θεωρούν ότι: Το μέτρο αυτό είναι « ένα απαραίτητο μέτρο για να γίνει η αναγνώριση-καταγραφή ποσοτήτων και είδους υγρών απόβλητων που ρίχνονται στον Ασωπό,(Με βάση προαιρετικές –εθελοντικές δηλώσεις ρυπαντών;;;!!!). Όμως φτάνει να γίνεται Τραγικά Θλιβερό όταν διαβάζεις ότι: Με βάση αυτές τις πληροφορίες, Θα σχεδιάσουν και θα κάνουν τα κατασκευαστικά για τα μελετώμενα να δημιουργηθούν «δίκτυα συλλογής βιομηχανικών αποβλήτων» στην περιοχή!! (Θεέ και κύριε!!Σκεφτείτε τι έργα θα είναι!!). Όλα αυτά που τότε η ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ ανέφερε, μας βρήκαν, σαν Ι.Τ.Α.Π. κάθετα αντίθετους και σε σχετική, δημοσιευθείσα ανακοίνωση μας του είπαμε ξεκάθαρα τις αντιθέσεις μας στους σχεδιασμούς τους (1). Βέβαια τα είπαμε και τα ξαναείπαμε, δημοσίως και εδώ και στις Βρυξέλλες. Αλλά οι εξουσίες μας «δεν λαθεύουν από την διατεταγμένη υπηρεσία» που έχουν αναλάβει να περαιώσουν απέναντι στους ρυπαίνοντας!!! Ξέρετε γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά ξανά;;
Στοιχείο τρίτο: Διότι έπεσα χτες πάνω σε ένα πολλά ενδιαφέρον στοιχειό!! Εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ,Δ/ση: ΕΑΡΘ. Τμήμα: βιομηχανίας. Υπογραφόμενο από τον κ. Βουρνα. Άρθ. Πρωτοκ. 156722 ,26/10/2005 παρακαλώ!! Με θέμα: «Εφαρμογή Διατάξεων 4,7,11.12, της Κ.Υ.Α. Η.Π.11014/703. Φ104 ( ΦΕΚ 332 Β 2003) σχετικά α) Με την υποβολή Μ.Π.Ε. β) το περιεχόμενο των ΑΕΠΟ, γ) την δημιουργία βάσεως δεδομένων με τις ΜΠΕ,/ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων Α κατηγορίας». Συνοπτικά λοιπόν: τι;; γνωστοποιεί, προς κάθε έναν αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο και φορέα εξουσίας ο κ. Βουρνάς ,που κοινοποιεί την εγκύκλιο αυτή το 2005: «Σας γνωστοποιούμε ότι στο πλαίσιο του Γ! Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2003,εγκριθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ, πρόγραμμα-έργο «Κατάρτισης κεντρικού συστήματος καταχώρησης και διαχείρισης (Βάσεις δεδομένων) όλων των ΑΕΠΟ των Μ.Π Ε των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που αδειοδοτούνται Περιβαλλοντικά (Α κατηγορία) ,καθώς και των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην IPPC ντιρεκτίβα!! (η πλειοψηφία των παρά- Ασώπιων βιομηχανιών εντάσσεται εδώ). «Η ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού», έλεγε τότε ο κ. Βουρνας ότι «πρέπει να έχει γίνει Δεκέμβριο 2005!!!» Άρα όλοι οι αποδέκτες,(υπηρεσίες ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρειες, Νομαρχίες) «Εντέλλονται ,Εντός δυο μηνών (δηλαδή μέχρι Δεκέμβριο 2005) να υποβάλουν με τα σχετικά έντυπα και τις ειδικές φόρμες πληροφόρησης, στην Δ/ση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Βιομηχανιών, τα στοιχεία που τους αφορούν!!!! Και δίνουν την κατάσταση στην περιοχή τους» . Εδώ επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι η δ/ση αύτη του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδίδει !! το πλείστον των ΑΕΠΟ, αφού δεχτεί, μελετήσει και εγκρίνει, τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.) που υποβάλει η κάθε βιομηχανία, κατευθείαν σε αυτούς. Με άλλα λόγια το πρόγραμμα αυτό: Χρηματοδότησε από το 2003-2005 την μηχανοργάνωση του τμήματος/δ/σης του ΥΠΕΧΩΔΕ,για να φτιαχτούν οι πολύ ζητούμενες βάσεις δεδομένων,(δηλαδή το Μητρώο Βιομηχανιών Ελλάδος, άρα και των Παρά-Ασώπιων περιοχών) και αντιλαμβάνομαι ότι: απλά συμπληρωματικά-επιβεβαιωτικά στοιχεία, θα έμπαιναν με τα ζητούμενα στοιχεία αυτά την τελευταία στιγμή.!!! Η εγκύκλιος αυτή κοινοποιήθηκε στον Σ.Ε.Β και το Τ.Ε.Ε. για ενημέρωση μελλών τους. Σε όλες τις δραστηριότητες της IPPC ντιρεκτίβας, τις βιομηχανίες Α κατηγορίας,. Σε Όλους τους σχετικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΧΩΔΕ και Φυσικά την ηγεσία του. Όπως και όλες τις Περιφέρειες και Νομαρχίες. ………………………………..ΑΡΑ: Είτε Όλοι, σε όλες τις υπηρεσίες και θώκους. Στελεχάρες από όλα τα κόμματα εξουσίας ( Ν,Δ και ΠΑΣΟΚ) ήξεραν ότι υπήρχαν τα αρχεία αυτά και τα μητρώα από το 2005 «και κάνουν τον χαζό». Ροκανίζοντας χρόνο, γιατί δεν θέλουν να θίξουν συμφέροντα Ρυπαντών εργοστασιαρχών. Προτιμούν να Ζουν τρώγοντας και άλλα λεφτά για να ψάχνονται!! (δηλαδή: Δεν θέλουν να ζυμώσουν και 6 χρόνια κοσκινίζουν!! Και έτσι, ροκανίζουν ουσιαστικά, τον χρόνο ζωής μας, συνεχίζοντας την τοξίνωση μας!) Είτε: Τότε έφαγαν τα λεφτά του Γ! Κ.Π.Σ. , οι λεβέντες των υπουργείων και δεν έκαναν την δουλειά, του μητρώου των Βιομηχανιών, παρά τις εντολές και διαταγές, και έτσι καταντήσαμε τώρα «να μην υπάρχει μητρώο των βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες 40-30 χρόνια παρά τον Ασωπό.»………… ……………………Λοιπόν εγώ αυτό το δεύτερο δεν το δέχομαι!! Διότι, ξέρω ότι κινδυνεύουν να τους πάρουν, οι ευρωπαίοι χρηματοδότες τους, πίσω τα λεφτά του προγράμματος, που δεν έκαναν και αυτοί κάτι τέτοια δεν τα χωνεύουν καθόλου!! Και πρέπει να βγάζουν σπυράκια!!!!.Λέτε να μιλήσει …….και να μας πει την αλήθεια ο κ.Βουρνάς, προϊστάμενος ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ;;;;
Εσείς τι γνώμη κάνετε;;… Τι λέτε;;; επί αυτού. Τι;; πρέπει να πιστέψουμε οι απλοί πολίτες;;;, που με αυτά και τα άλλα, έχουμε απηυδήσει από την Βρώμα τους!!!!
Παραπομπές:
1. Δες Σχετική ανακοίνωση ΙΤΑΠ με ημερομηνία 22-11-08 ,όπως είναι αναρτημένη στο αρχείο του www. Asopossos.gr με ημερομηνία καταχώρησης 2-12-08.

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009

Η “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS” για το εργοστάσιο καύσης στη Θήβα

Δελτίο τύπου της κίνησης πολιτών “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”, για την Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας της κίνησης.
Αντιγράφουμε την τελευταία παράγραφο του δελτίου τύπου:
" Σε ό,τι αφορά τους ΧΥΤΑ, τονίσαμε ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη στην πολιτεία για την καθυστέρηση της ανακύκλωσης και ότι σε ένα βαθμό είναι δικαιολογημένη η καχυποψία των πολιτών. Είπαμε ότι μπορεί η Περιφέρεια να αναθεωρήσει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και να πάει σε ένα ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια ή το πολύ σε ένα ΧΥΤΑ σε κάθε νομό και να προχωρήσουν έτσι άμεσα οι διαδικασίες. Το βασικό πρόβλημα είναι στην μείωση, την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των απορριμμάτων στα πλαίσια μιας σωστής διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος. Τονίσαμε τις ενστάσεις μας σε ό,τι αφορά την παράλληλη μεθόδευση κατασκευής εργοστασίου καύσης στη Θήβα, η οποία υπονομεύει έμμεσα την ανακύκλωση και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό."

Αρμονική Ανάπτυξη Ξυλοκάστρου

6ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "Οι Αρμονίστας"...

Για το εξασθενές χρώμιο στην Εύβοια

Αιδώς Αργείοι κύριοι της Νομαρχίας Ευβοίας !!!

Για τον αγωγό Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη

Μ.ΔΕΚΛΕΡΗΣ :«Καταστροφική και παράφρονα πράξη η κατασκευή του αγωγού πετρελαίου»(ΕΦ.ΓΝΩΜΗ,Κ.ΗΠΕΙΡΩΤΟΥ 4/06/09)

Έρευνα ΣΟΚ για το Θριάσιο

ΝΕΑ αποκαλυπτική έρευνα ΣΟΚ για το θριάσιο !

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2009

Σταμάτησαν τις ανασκαφές της ENELCO στη Χαιρώνεια


Εργασίες δοκιμαστικών τομών στο έδαφος της ENELCO, σταμάτησε σήμερα ο Δήμαρχος Χαιρώνειας και ο μηχανικός- τεχνικός σύμβουλος του Δήμου, αφού διαπίστωσαν ότι οι εργασίες γίνοντουσαν χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου που απαιτούσε η άδεια που είχαν πάρει.
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία δεν έχει εξασφαλίσει τους νέους περιβαλλοντικούς όρους και την πολεοδομική άδεια και ως εκ τούτου περιορίζεται σε διερευνητικές τομές και γεωτρήσεις. Το πρόβλημα για την ΕNELCO είναι ότι το σχέδιο έχει καθυστερήσει πολύ και κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός χρονοδιαγράμματος, γεγονός που καθε άλλο παρά στεναχωρεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που αντιτίθενται στη δημιουργία της μονάδας.

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009

Συζήτηση, ενημέρωση για το εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων της Αττικής στη Θήβα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά το εξασθενές χρώμιο, ένας νέος περιβαλλοντικός εφιάλτης πάει να εμφανισθεί πάνω από την πόλη της Θήβας και την ευρύτερη περιοχή, με την εν εξελίξει δημιουργία εργοστασίου καύσης απορριμμάτων.
Συναισθανόμενοι τη σοβαρότητα του θέματος και τις ευθύνες όλων μας από τους ενδεχόμενους κινδύνους για την ποιότητα ζωής, την υγεία μας και την υγεία των παιδιών μας,
σας καλούμε την Τετάρτη 15/7/09 και ώρα 8μ.μ.
στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου, για μια πρώτη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΥΒΟΪΚΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΗΒΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίτη 7 Ιουλίου 2009

ΔΕΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ Χ

Συνυποσχετικό για την παραπομπή σε Διαιτησία της μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Αλουμίνιον Α.Ε. διαφοράς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, Τρίτη 7 Ιουλίου 2009, ενέκρινε Συνυποσχετικό για την παραπομπή σε Διαιτησία της μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και της Αλουμίνιον ΑΕ διαφοράς, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης του Δεκεμβρίου 2007, που αφορούσε τη διαμόρφωση του τιμολογίου Πελατών Υψηλής Τάσης.Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος εξουσιοδοτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ να υπογράψει εκ μέρους της εταιρείας το σχετικό Συνυποσχετικό, εφόσον η Αλουμίνιον ΑΕ καταβάλει τη ληξιπρόθεσμη οφειλή της προς τη ΔΕΗ για καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μηνός Μαΐου 2009, κατά τον τρόπο που εξόφλησε τις αντίστοιχες οφειλές της των προηγουμένων μηνών.

Αθήνα, 7.7.2009

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Πρόσκληση σε δράσεις κατά της εκτροπής του Αχελώου και του φράγματος της Μεσοχώρας

Εδώ και δεκαετίες με αργό και βασανιστικό τρόπο συνεχίζεται το μεγαλύτερο «μεγάλο έργο» στην Ελλάδα, η περίφημη εκτροπή του Αχελώου. Το έργο αυτό από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή και απέκτησε τον εναλλακτικό τίτλο της «εκτροπής της λογικής». Αποτελείται από πέντε επιμέρους μεγάλες παρεμβάσεις: Τα φράγματα Μεσοχώρας και Συκιάς, με ύψος πάνω από 150 μ. το καθένα. Τους αντίστοιχους ΥΗΣ παραγωγής ρεύματος, καθώς και τη μεγάλη σήραγγα εκτροπής μήκους 17 χιλ., περίπου.

Τη δεκαετία του ΄80 ανακοινώθηκε ως μεγάλη εκτροπή, αργότερα έγινε «μικρή εκτροπή», εσχάτως ο -και περιβάλλοντος- υπουργός Κύριος Σουφλιάς το ονόμασε «περιβαλλοντικό έργο», οι δε εναπομείναντες Θεσσαλοί υποστηρικτές του το ονομάζουν τελευταία «μεταφορά μικρής ποσότητας υδάτων του Αχελώου στη Θεσσαλία» !!!. Σε τι εξυπηρετεί αυτός ο χαμαιλεοντισμός; Είναι μια αφελής προσπάθεια της πολιτείας και των διάφορων συμφερόντων να παραπλανήσουν δήθεν, τους ευαίσθητους περιβαλλοντικά πολίτες, τις οργανώσεις, την ΕΕ, το ΣτΕ, τα κινήματα, που με σθένος και συνέπεια, δεκαετίες τώρα, αντιστρατεύονται και πολεμούν με κάθε μέσο την ολοκλήρωση αυτής της καταστροφής. Ο αγώνας αυτός, που με επιτυχία τόσα χρόνια διεξάγεται, κατάφερε να ακυρώσει και να σταματήσει πολλές φορές τα έργα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά την πρόοδο τους, σε σημείο που επί της ουσίας να έχει μείνει μόνο ένας υπουργός - που φαντασιώνεται το όνομά του γραμμένο στα τσιμέντα των φραγμάτων – να επιμένει αυτιστικά στην ολοκλήρωση αυτής της τεράστιας περιβαλλοντικής καταστροφής.

Στη σημερινή συγκυρία η οποία χαρακτηρίζεται αφενός από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή αλλά και την επίσης παγκόσμια οικονομική κρίση, τα ζητήματα του νερού και της ενέργειας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Και στη χώρα μας στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης αντεπίθεσης, εντείνονται οι προσπάθειες ανακατανομής της αγοράς ενέργειας, με εγκατάσταση κυρίως φθηνών και ιδιαίτερα επιβαρυντικών μεθόδων παραγωγής, όπως ο λιθάνθρακας, ταυτόχρονα δε βλέπουμε και τις πρώτες μεγάλες απόπειρες ιδιωτικοποίησης του νερού ως φυσικού πόρου (βλέπε ΕΥΑΘ). Στα παραπάνω εντάσσεται και η προσπάθεια ολοκλήρωσης των έργων της εκτροπής του Αχελώου. Πρωταγωνιστικό ρόλο και στις δύο περιπτώσεις παίζει το «δήθεν» υπουργείο περιβάλλοντος με τον Κύριο Σουφλιά, συνεπικουρούμενο από τη ΔΕΗ, την επιχείρηση που πανευρωπαϊκά θεωρείται ως η πλέον ρυπογόνα.

Στα παραπάνω εντάσσεται και η απόπειρα της ΔΕΗ και της πολιτείας να ολοκληρώσει τα έργα στη Μεσοχώρα - ονομάζοντάς τα προσωρινά ενεργειακά - με τη ψήφιση και εφαρμογή για άλλη μια φορά ενός ειδικού νόμου του 3734/2009. Οι κάτοικοι της Μεσοχώρας, όπως και τα τελευταία 25 χρόνια, έτσι και τώρα αντιστέκονται στην απαλλοτρίωση και στον κατακλυσμό του χωριού τους, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να αναγκαστεί μόλις πρόσφατα να τροποποιήσει το νόμο και να παρατείνει τις ημερομηνίες για την εφαρμογή του. Η Μεσοχώρα είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό δείγμα της απόπειρας των διαφόρων συμφερόντων, τα οποία με τη βοήθεια της πολιτείας, επιχειρούν να οικειοποιηθούν, ανεξέλεγκτα, δημόσια αγαθά και χώρους για να τα εκμεταλλευτούν.

Η «εκτροπή του Αχελώου» και η Μεσοχώρα συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να αποτελέσουν το μοχλό για τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση του περιβαλλοντικού κινήματος. Καλούμε τα κινήματα της ενέργειας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜκΟ, τα κινήματα για τους ελεύθερους χώρους και τα ποτάμια, τις κινήσεις για την ποιότητα ζωής στις πόλεις, να οργανώσουμε μαζί με τους ευαίσθητους πολίτες της Ελλάδας και όχι μόνο, ένα μεγάλο περιβαλλοντικό αντάμωμα τον Αύγουστο.

Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, προτείνουμε η συνάντηση αυτή να γίνει στη Μεσοχώρα, 5-15 Αυγούστου. Συζητήσεις, συνελεύσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κινηματικές δράσεις αλλά και camping στο ποτάμι, είναι δραστηριότητες που μπορούν να πλαισιώσουν τη συνάντησή μας.

Εκεί στο θέατρο της επαπειλούμενης καταστροφής να ανοίξουμε τη συζήτηση για τα μεγάλα θέματα της ενέργειας και του νερού, τα ζητήματα της ιδιωτικοποίησης των φυσικών πόρων και της καταστροφής των ποταμών. Να σχεδιάσουμε τα επόμενα κοινά βήματά μας για να σταματήσουμε τελεσίδικα την εκτροπή, αλλά και το φράγμα της Μεσοχώρας. Να αποπειραθούμε την οικοδόμηση ενός μεγάλου ριζοσπαστικού οικολογικού κινήματος, το οποίο κερδίζοντας τη μάχη του Αχελώου και της Μεσοχώρας, να μπορεί μελλοντικά να βάζει φραγμούς στα κάθε είδους σχέδια των συμφερόντων και των κυβερνήσεων πού καταστρέφουν τη φύση και το περιβάλλον, παραδίδοντας τους ελεύθερους χώρους και τους φυσικούς πόρους στην άγρια εκμετάλλευση.

Για την οργάνωση της συνάντησης αυτής, αλλά και για τη συζήτηση άλλων προτάσεων που μπορεί να υπάρχουν ή να προκύψουν, προτείνουμε συνάντηση εκπροσώπων των αποδεκτών αυτής της πρόσκλησης, την

Πέμπτη, 9 Ιουλίου, στις 20.30

στο ΤΕΕ, αίθουσα πειθαρχικού, 5ος όροφος
Καραγεώργη Σερβίας 4, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα
«Αχελώου Ρους»

Τηλ. επικοινωνίας:
2431075678 – 6972702494
Γιώργος Χονδρός

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009

Συνάντηση στα Ψαχνά για το εξασθενές χρώμιο

Έγινε τη Κυριακή το πρωί η συνάντηση του Δικτύου Κινήσεων Πολιτών και Συλλόγων Περιβάλλοντος Εύβοιας, με εκπροσώπους των τοπικών συλλόγων πειβάλλοντος του Μεσσάπιου και με πολίτες των Ψαχνών για το εξασθενές χρώμιο. Στην συνάντηση πήραν μέρος εκπρόσωποι του δικτύου ΑΣΩΠΟΣ – ΕΥΒΟΪΚΟΣ και από τις περιοχές των Οινοφύτων και του Ωρωπού.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων και μεταφέρθηκε η εμπειρία από τα Οινόφυτα. Στο τέλος της συνάντησης ορίσθηκε επιτροπή αγώνα από πολίτες της περιοχής της Μεσσαπίας και κανονίσθηκε να διοργανωθεί ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης των κατοίκων στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Δίκτυο Κινήσεων Πολιτών και Συλλόγων της Εύβοιας
Χαλκίδα 5 Ιουλίου 2009

Σάββατο 4 Ιουλίου 2009

Δυσκολεύεται η ENELCO στη Χαιρώνεια


Σε διερευνητικές κινήσεις έχει περιοριστεί προς το παρόν η δραστηριότητα της ENELCO που επιδιώκει την κατασκευή μεγάλου εργοστασίου καύσης φυσικού αερίου στην ιστορική Χαιρώνεια.
Το θέμα παραμένει σε εκκρεμμότητα, μετά την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού να εγκρίνει την κατασκευή της μονάδας, πλάι στον αρχαιολογικό χώρο της Χαιρώνειας μέσα σε αδόμητη αγροτική γή υψηλής παραγωγικότητας.
Η μονάδα δεν έχει εξασφαλίσει τη νέα άδεια απο το ΥΠΕΧΩΔΕ και συναντά την καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και των δύο δήμων της περιοχής (Χαιρώνειας και Δαύλειας). Πρόσφατα μάλιστα οι δύο Δήμοι κατέθεσαν και αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης του Αντώνη Σαμαρά.
Είναι φανερό ότι η εγκατάσταση μιας μονάδας σε τόσο εχθρικό κλίμα είναι πολύ δύσκολη.
Σε κάθε βήμα που επιχειρεί η ENELCO, ελέγχεται για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών ενώ παράλληλα ελέγχονται όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται. Εξάλλου η τοπική αντίδραση έχει φρενάρει επι δύο χρόνια την δημιουργία της μονάδας που ήταν σε τελικό στάδιο έχοντας εξασφαλίσει στις αρχές του 2007 όλες τις απαραίτητες άδειες και έχοντας υπογράψει σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ.
Απο την άλλη πλευρά, πρόκειται για θυγατρική ενός ενεργειακού κολοσσού, της ENEL και ενός μεγάλου τοπικού ομίλου (Κοπελούζος) με δυνατότητα να επηρρεάζει όλο το κοινωνικό φάσμα τοπικά και κεντρικά. Η εξέλιξη της υπόθεσης που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στην περιοχή μας και όχι μόνο, αναμένεται με ενδιαφέρον.
Πάντως το σίγουρο είναι ότι η σύγχρονη "μάχη της Χαιρώνειας" όπως την αποκάλεσαν τα αθηναικά ΜΜΕ, δεν έχει κριθεί ακόμη και μπορεί να μην καταλήξει με επικράτηση των ισχυρών αυτή τη φορά.

Εξασθενές χρώμιο και στην Εύβοια

Απο το Δίκτυο της Εύβοιας, η ακόλουθη ανακοίνωση

Τι γίνεται με το εξασθενές χρώμιο στα Μεσσάπια και Αρτάκη ;
Ανακοινώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας (Διεύθυνση περιβάλλοντος) στις 10-6-2009 με έγγραφό της που κοινοποιεί σε διάφορους φορείς και στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα αποτελέσματα αναλύσεων νερού, του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αθηνών, από δέκα επτά σημεία του Δήμου Μεσσαπίων και μία θέση του Δήμου Ν.Αρτάκης, μετά από καταγγελίες των τοπικών περιβαλλοντικών συλλόγων και πολιτών της περιοχής.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι τρομακτικά :
Σε όλα τα σημεία ανιχνεύθηκαν ολικό χρώμιο κατά πολύ μεγαλύτερο από τα επιτρεπόμενα όρια αλλά και εξασθενές χρώμιο το οποίο είναι καρκινογόνο και δεν θα έπρεπε να ανιχνεύεται καθόλου. Ενδεικτικά σε μια γεώτρηση στο Μεσσάπιο ανχνεύθηκε ολικό χρώμιο 130 μγραμ./λίτρο και εξασθενές χρώμιο 128 μγραμ/λίτρο (!!!)
Τα νούμερα αυτά είναι τρομακτικά και ανησυχούν όλους και κυρίως τους κατοίκους της περιοχής και όλοι ανέμεναν από τις αρμόδιες αρχές (τοπική και νομαρχική αυτοδιοίκηση) να ενημερώσουν υπεύθυνα για την κατάσταση και τα μέτρα που θα παρθούν. Αντί για αυτό στις 22 Ιουνίου 2009 έχουμε ένα έγγραφο που υπογράφεται από τον αντινομάρχη κ. Αδάμ το οποίο περιλαμβάνει αποτελέσματα χημικής εξέτασης από το Γενικό Χημείο του Κράτους όπως λέει, του πόσιμου νερού των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Μεσσαπίων για το ολικό χρώμιο χωρίς να
αναφέρεται καθόλου στο εξασθενές χρώμιο. Και το κυριότερο η ενημέρωση αυτή του κ. Αδάμ δεν συνοδεύεται από τις σχετικές αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τις αναλύσεις του νερού όμως δεν τις υπογράφουν οι αντινομάρχες αλλά οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς.
Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και χρειάζεται πρώτα απ’όλα μια υπεύθυνη ενημέρωση και απάντηση από όλους τους αρμόδιους.

Υπάρχει τελικά εξασθενές χρώμιο στο Μεσσάπιο και στην Ν. Αρτάκη και σε τι ποσότητες ;
Εάν τελικά ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώμιο στην περιοχή δεν πρέπει να μας εξηγήσουν οι αρμόδιοι φορείς από ποια βιομηχανική δραστηριότητα προέρχεται ;
Τι έχει γίνει με τις καταγγελίες για απόθεση βιομηχανικών αποβλήτων των Οινοφύτων στην περιοχή του Μεσσάπιου ;

Τα ερωτήματα είναι πολλά και χρειάζονται υπεύθυνες απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας. Την Νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την Κυβέρνηση. Σε μια περιοχή με πάνω απο είκοσι χλιάδες κατοίκους δεν μπορούν να παίζουν κάποιοι με την υγεία τους.

Δίκτυο Κινήσεων Πολιτών και Συλλόγων Περιβάλλοντος Εύβοιας
Χαλκίδα 2-7-2009

*Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία των Ψαχνών θα βρεθούν εκπρόσωποι του Δικτύου με δημοσιογράφους και πολίτες των Ψαχνών για να συζητήσουν για το θέμα του εξασθενούς χρωμίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ!

(Λάβαμε και δημοσιεύουμε επώνυμο άρθρο με αναλογίες με την περιοχή μας)

ΟΧΙ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ!

Σαφώς και δεν είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας! Όπως δεν είμαστε και ενάντιοι στις Μεταμοσχεύσεις : αν και προκρίνουμε την προληπτική ιατρική, υποστηρίζουμε σαφέστατα την δωρεά ανθρωπίνων οργάνων – όχι όμως και την εμπορία τους ή ακόμη χειρότερα, την λήψη οργάνων χωρίς την συγκατάθεση του δότη. Υπάρχει κανείς που θα επικροτούσε την ευθανασία με σκοπό την λήψη οργάνων για μεταμόσχευση; Έτσι δεν πρέπει να υπάρξει και κανείς που να συμφωνήσει στην καταστροφή μοναδικής οικολογικής αξίας περιοχών, για την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων ή Υδροηλεκτρικών Φραγμάτων.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΘΕΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ!
Δεν μπορούμε να ανεχθούμε την καταστροφή του νοτιότερου στην Ευρώπη δάσους οξυάς! Δεν θα επιτρέψουμε την καταστροφή του νοτιότερου στην Βαλκανική Βιοτόπου για τις καφέ αρκούδες! Θα εμποδίσουμε την καταστροφή των μοναδικών για την Ελλάδα οικοτόπων της Κεφαλληνιακής Ελάτης όπου αναπτύσσονται υγιείς πληθυσμοί Ζαρκαδιών και Λύκων. Θα δώσουμε μια ελπίδα επιβίωσης για το τελευταίο ζευγάρι Αετών και ένα από τα τελευταία κοπάδια αγριοκάτσικων που συναντάμε στην Χώρα μας. Κι ίσως κάποτε δούμε να ξαναεπιστρέφει και ο Λίγκας, που λίγα χρόνια πριν, λόγω των έργων εκτροπής του Εύηνου ποταμού ( πάλι με οικολογικό μανδύα : για να μην χάνεται το νερό στην Θάλασσα ..) χάθηκε για πάντα. Επειδή λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι τα Ποτάμια πρέπει να φθάνουν στην Θάλασσα, ότι οι Βουνοκορφές πρέπει να ατενίζουν τα σύννεφα και ότι αν θέλουμε να σώσουμε τον Πλανήτη μας , πρέπει πριν και πάνω από όλα να σεβόμαστε την Πραγματική Φύση, για αυτό και απαιτούμε την πλήρη και άμεση προστασία του Περιβάλλοντος στην Ναυπακτία.
Η ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ!Να διαφυλαχθεί η μοναδική της Οικολογική Σημασία. Να μην αλλοιωθεί η αισθητική αξία του Περιβάλλοντος της. Να προστατευθεί η Χλωρίδα και η Πανίδα της.
ΑΜΕΣΗ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ "ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ-ΣΑΡΑΝΤΑΙΝΑΣ-ΚΡΑΒΑΡΩΝ"

ΥΓ) για μην βρεθεί κάποιος κακοήθης και μας κατηγορήσει ότι δεν θέλουμε ανεμογεννήτριες στις αυλές μας και για αυτό αντιδρούμε, σας επισημαίνω ότι η πλειοψηφία όσων προσυπογράφουμε το παρόν, μένουμε στην Αθήνα και πολλοί λίγοι έχουμε αυλές! Κοιτάξτε λοιπόν την Αθήνα του Περικλή και του Ικτίνου πως την κατάντησε η Σύγχρονη Ανάπτυξη, και αναρωτηθείτε αν αξίζει για την ηλεκτροδότηση του Mall και του Carrefour να θυσιάσουμε έναν, αν όχι τον τελευταίο οικολογικό παράδεισο της Χώρας μας.

-- Κωνσταντίνος Χ. Δαβανέλος Νευροχειρουργός

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009

Προσφυγή κατά του Χωροταξικού για την Βιομηχανία, κατέθεσαν πολίτες της Βοιωτίας

Αίτηση ακυρώσεως του χωροταξικού σχεδιασμού για τη βιομηχανία κατέθεσαν στο ΣτΕ πολίτες της Βοιωτίας, με το σκεπτικό ότι «διακυβεύεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των οικοσυστημάτων των ορεινών όγκων και των ακτών, η δε ποιότητα της ζωής μας απειλείται με τραγική υποβάθμιση. Η προσβαλλομένη (απόφαση) κατ’ ουσίαν μετατρέπει το σύνολο του νομού Βοιωτίας σε βιομηχανική ζώνη και μάλιστα βαριάς βιομηχανίας, ενώ χωροθετούνται λάθρα εξορυκτικές δραστηριότητες
Επιπλέον στην προσφυγή επισημαίνεται ότι «Δεν προβλέπεται ρητά ότι οι βιομηχανίες υψηλής όχλησης θα πρέπει υποχρεωτικά να εντάσσονται σε οργανωμένους χώρους ενώ ήδη η περιοχή υποφέρει από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση εκατοντάδων βιομηχανιών στην περιοχή Θήβας -Οινοφύτων - Σχηματαρίου και τις βιομηχανικές συγκεντρώσεις στη Θίσβη, την Αντίκυρα και τη Λάρυμνα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι εδώ και δύο χρόνια διαπιστώθηκε η ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στα επιφανειακά και υπόγεια νερά μιας ευρύτατης περιοχής γύρω από τον Ασωπό και τη Θήβα.»
Στην προσφυγή περιγράφεται ότι σύμφωνα με το νέο σχέδιο χωροθετούνται:
α) Η εντατικοποίηση της βιομηχανικής ζώνης Χαλκίδας- Θήβας- Οινοφύτων, η οποία υποτίθεται ότι θα αναδιαρθρωθεί ποιοτικά.
β) Η επέκταση της ζώνης αυτής στην ευρύτερη περιοχή Λιβαδειάς-Ορχομενού, από τη Λάρυμνα μέχρι το Κορινθιακό συμπεριλαμβανομένου και του όρους Ελικών με πλούσια δάση και δασικές εκτάσεις. Η ζώνη περιλαμβάνει γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Η ζώνη αυτή προβλέπεται να συνδεθεί με τη νέα ζώνη που χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας.
γ) Ευρεία περιοχή μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες λάθρα χωροθετούνται σε τμήμα από τα Βαρδούσια, την Γκιώνα, τον Παρνασσό και τμήμα του Ελικώνα (συμπεριλαμβανομένων και των Δελφών). Μάλιστα επιτρέπεται η δημιουργία μονάδων μεταποίησης δίπλα σε χωροθετημένα μεταλλεία ή λατομεία.
δ) Βιομηχανικές δραστηριότητες και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε άμεση επαφή με το θαλάσσιο μέτωπο, οι οποίες μπορούν να έχουν ίδιες λιμενικές εγκαταστάσεις και στις οποίες επεκτείνονται οι διατάξεις περί παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας.
Τέλος επισημαίνουν ότι το νέο χωροταξικό «διευκολύνει τη διαμόρφωση ενός νέου, τεράστιου ενεργειακού κέντρου το οποίο λάθρα χωροθετείται στο νομό Βοιωτίας και την Στερεά» και αναφέρουν τα εργοστάσια με καύσιμο λιθάνθρακα, φυσικό αέριο αλλά και απορρίμματα όπως νέα μονάδα που σχεδιάζεται στη Θήβα.
Δέσποινα Σπανούδη

Σημείωση: Η προσφυγή των πολιτών της Βοιωτίας είναι μια απο τις τουλάχιστον οκτώ προσφυγές που γνωρίζουμε ότι έγιναν κατά του χωροταξικού της βιομηχανίας. Δείτε