Πέμπτη, 10 Απριλίου 2008

O λιθάνθρακας σκοτώνει- 1

Οι λιθάνθρακες περιέχουν χαμηλά επίπεδα ουράνιου και θορίου (φυσικά ραδιενεργά ισότοπα) που όταν εκπέμπονται με την καύση στο περιβάλλον δημιουργούν ραδιενεργή μόλυνση. Σύμφωνα με μια μελέτη του ORNL (για λογαριασμό του υπουργείου ενέργειας των ΗΠΑ) μια μονάδα λιθάνθρακα ισχύος 1.000ΜW μπορεί να εκπέμψει 5,2 τόνους ουράνιο (από τα οποία 34 κιλά είναι το επικίνδυνο Ουράνιο 235) σε ένα χρόνο και 12,8 τόνους θορίου! Οι ραδιενεργές εκπομπές απο μια μονάδα λιθάνθρακα είναι 100 φορές μεγαλύτερες από ότι σε ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας της ίδιας ισχύος.
Στοιχεία : δελτίο ΤΕΕ τ.2482/ 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: