Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Συνεδιάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας...


Την Τετάρτη 23 Σεπτεβρίου 2009 και ώρα 18.00 συνεδριάζει το Νομαρχιακό συμβούλιο Βοιωτίας στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Βοιωτίας , με κάποια απο τα ακόλουθα θέματα:

Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Επέκταση ισχύος υφισταμένου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW στην θέση «Περδικοβούνι» κατά 24 MW & υφιστάμενου ΑΣΠΗΕ ισχύος 12 MW της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» στην θέση «Καλύβα – Τούμπα» κατά 12 MW των Δήμων Κορώνειας και Θίσβης του Ν. Βοιωτίας.

Αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΘΗΣ) ισχύος 447 MWe της εταιρείας «Enelco A.E»., στην περιοχή Άγιος Βλάσιος του Δήμου Χαιρώνειας, (αναθεώρηση Τεχνικής και περιβαλλοντικής Έκθεσης Φεβρουαρίου 2008 στο πλαίσιο της 2ης τροποποίησης της ΜΠΕ)

Αναφέρουμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο Χαιρώνειας, την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου απορρίφθηκε για μια ακόμη φορά η τροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του θερμοηλεκτρικού σταθμού.

'Τονίστηκε ότι για την δημιουργία της μονάδας αγνοήθηκε παντελώς η γνώμη της τοπικής κοινωνίας, ενώ στη διαδικασία της αδειοδότησης σημειώθηκε αλυσίδα παρατυπιών και μεθοδεύσεων προς όφελος της πολυεθνικής ENEL και του ομίλου Κοπελούζου:Παράνομη παράλειψη του Υπουργείου Πολιτισμού και τις δύο φορές που εκδόθηκαν περιβαλλοντικοί όροι, παρατυπίες όπως η ταχύτατη έκδοση αδειών από το ΥΠΑΝ και το ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου η μονάδα να αυξήσει εντός ολίγων ημερών τη σχεδιαζόμενη ισχύ και να διεκδικήσει το διαγωνισμό του ΔΕΣΜΗΕ και ασυμβατότητα στις χρήσεις γης που «νομιμοποιήθηκαν» με ειδική εκ των υστέρων απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ανατροπή της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με επαναφορά όρων που είχαν ήδη συζητηθεί και απορριφθεί . Στη συζήτηση αναφέρθηκαν οι αρνητικές χωροταξικές και κοινωνικές – οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας σε μια αμιγώς αγροτική και αρχαιολογική περιοχή, καθώς και η επιβάρυνση με αέριους ρύπους, θόρυβο, η θερμική ρύπανση, οι αλλαγές στο μικροκλίμα και τα υγρά απόβλητα."Απο Χαιρώνεια http://haironia.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: