Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ευρωκαταδίκη της Ελλάδας για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Η Ελλάδα καταδικάστηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς δεν έχει θεσπίσει ένα σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της Ευρωπαικής Επιτροπής και κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ελλάδα δεν έχει “δημιουργήσει ενιαίο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, στο πλαίσιο του οποίου να εφαρμόζονται οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,” όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση. Στην προσφυγή της, η οποία έγινε δεκτή στο σύνολό της, η Επιτροπή υποστήριξε πως οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κατασκευάσει στο εσωτερικό της χώρας κατάλληλες υποδομές επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων ως όφειλαν, συμπληρώνοντας πως δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ειδικού σχεδίου διαχείρισης ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων και ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και αναθεωρηθεί η απογραφή των σχετικών στοιχείων. Η Κομισιόν τόνισε τέλος οτι στην Ελλάδα, η διαχείριση αποβλήτων γίνεται κυρίως με τη μέθοδο της «προσωρινής» αποθήκευσης, η οποία, στην πράξη, καθίσταται μόνιμη, λόγω της ανανέωσης των αδειών αποθήκευσης, παραβιάζοντας έτσι τη σχετική κοινοτική οδηγία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: