Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

Η ENELCO, επιστρέφει για γνωμοδότηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας


Στην επόμενη συνεδρίαση του Ν.Σ. Βοιωτίας, παραπέμπεται εκ νέου να συζητηθεί το θέμα της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του θερμοηλεκτρικού σταθμού Λιβαδειάς ισχύος 447 MW της ENELCO.

Ο τεράστιος σταθμός προβλέπεται να εγκατασταθεί σε οικόπεδο 150 στρεμμάτων ανάμεσα στους Δήμους Χαιρώνειας και Δάυλειας, εντός αναδασμού, σε αγροτική γή υψηλής παραγωγικότητας και σε χώρο που περιβάλλεται απο αρχαιότητες παγκόσμιας ακτινοβολίας.

Στην εγκατάσταση του σταθμού, αντιδρά δυναμικά ολόκληρη η τοπική κοινωνία και τα δημοτικά συμβούλια που έχουν καταφέρει να φρενάρουν την εξέλιξη του σχεδίου που πριν δύο χρόνια φαινόταν έτοιμο να ξεκινήσει, έχοντας ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

Ωστόσο το κίνημα αντίδρασης που αναπτύχθηκε ανέτρεψε τα σχέδια του πολυεθνικού κολοσσού ΕΝΕL και του ομίλου Κοπελούζου. Τα κενά που διαπιστώθηκαν στις διαδικασίες αδειοδότησης, η συνειδητοποίηση της δραματικής αλλαγής στην τοπική φυσιογνωμία, την οικονομία και το περιβάλλον και η σθεναρή στάση των δημοτικών αρχών και των πολιτών, κατόρθωσαν να αναστείλουν μέχρι σήμερα τη δημιουργία της μονάδας.

Η εξέλιξη αναμένεται με ενδιαφέρον.

Δέσποινα Σπανούδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: