Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Το νέο Νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ και η δική μας διαβούλευση

Έχει δημοσιοποιηθεί το σχέδιο νόμου "Επιτάχυνσης της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για την Αντιπετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής" που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή με δεδομένα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Η Συμπαράταξη Βοιωτών θα συμμετέχει στην δημόσια διαβούλευση με κατάθεση απόψεων, όπως αποφασίστηκε στην τελευταία μας συνέλευση.

Τα σχόλια όλων είναι ευπρόσδεκτα προς το σκοπό αυτό. Μπορείτε να στέλνετε και κείμενα στο symparataxi@gmail.com.

Για όσους ενδιαφέρονται για το θέμα:

Το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και η διαβούλευση στις σελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος όπου μπορείτε να διαβάσετε σχόλια και να προσθέσετε τα δικά σας.

Ο ισχύων νόμος 3468/2006: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσηςκαι λοιπές διατάξεις.

Το Ειδικό Χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ,

η Περιβαλλοντική Νομοθεσία

και μια κάρτα για τα Χριστούγεννα

Δ.Σπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: