Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Ψήφισμα απο τους φορείς της Θήβας κατά της καύσης

ΨΗΦΙΣΜΑ - με το οποίο ανακάλεσαν προηγούμενο με το οποίο δεν συμφωνούσαν-
εξέδωσαν οι φορείς της Θήβας. Το ψήφισμα υπογράφεται και από τον Δήμαρχο Θήβας παρότι επανειλημμένα έχει ταχθεί υπερ της μεθόδου της καύσης απορριμμάτων. Το ψήφισμα είναι το ακόλουθο :

Με τη σημερινή μας συγκέντρωση την πάνδημη σε συμμετοχή, εμείς οι πολίτες και οι φορείς της Θήβας δίνουμε ένα ηχηρό και καθαρό μήνυμα κατά της καύσης των απορριμμάτων ως επιβλαβούς δραστηριότητας για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Οι φορείς, οι πολίτες και η νεολαία της Θήβας εκφράζουμε την κάθετη αντίθεση μας με το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο καύσης στην περιοχή της Θήβας.
Δηλώνουμε ότι :
1. Λέμε ομόφωνα όχι στην εγκατάσταση του εργοστασίου καύσης απορριμμάτων. Τα εργοστάσια αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την παραγωγή διοξινών, τοξικών αερίων και βαρέων μετάλλων στην ατμόσφαιρα. Τα στερεά απόβλητα από την καύση είναι τοξικά και απαιτούν ένα ΧΥΤΑ για να θάβονται, και η εγκατάσταση δίπλα στο ΧΥΤΑ της περιοχής μας, οδηγεί στο ότι θα θάβονται στο ΧΥΤΑ της Θήβας.
2. Η πόλη, οι φορείς και οι πολίτες της δηλώσαμε με παλλαϊκή συμμετοχή ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να μετατραπεί η περιοχή μας σε χώρο υποδοχής και διαχείρισης, με οποιοδήποτε τρόπο , απορριμμάτων άλλης περιοχής.
3. Η διαχείριση απορριμμάτων δεν μπορεί παρά να διατηρήσει τον δημόσιο , κοινωφελή και ανταποδοτικό χαρακτήρα της. Επομένως δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να υποκατασταθούν ο Δήμος Θηβαίων, οι υπόλοιποι Δήμοι της γεωγραφικής μας ενότητας και κυρίως ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης των απορριμμάτων, ούτε στην αποκομιδή , ούτε στη διαχείριση των απορριμμάτων, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.
4. Δηλώνουμε ότι απαιτούμε και θα επαγρυπνούμε για την αποτελεσματική τήρηση της νομοθεσίας, την υποδειγματική υπέρ του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας λειτουργία του ΧΥΤΑ, ενώ παράλληλα απαιτούμε την ουσιαστική λειτουργία της ανακύκλωσης και όλων των μεθόδων που μειώνουν με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο την ποσότητα απορριμμάτων που αποτίθενται στο ΧΥΤΑ.
5. Δηλώνουμε ότι αρνούμαστε την μέθοδο της καύσης απορριμμάτων (η θερμικής επεξεργασίας η όπως αλλιώς θέλουν να την ονομάσουν), η οποία είναι περιβαλλοντοκτόνος μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων.
6. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση εργοστασίου θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων, λόγω των επικίνδυνων επιβαρύνσεων που επιφέρει στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, δεν μπορεί να γίνει δεκτή, γιατί οι επιπτώσεις μιας τέτοιας μονάδας στο ήδη επιβαρημένο περιβάλλον – από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα με το εξασθενές χρώμιο – της περιοχής μας και την υγεία των κατοίκων, θα είναι καταστροφική για τους ανθρώπους και της πόλης μας.
7. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την υγεία και το περιβάλλον μας. Δεν θα ανεχτούμε καμία απολύτως προσπάθεια να επιβληθεί η καύση απορριμμάτων, είτε ευθέως, είτε πλαγίως. Όσοι και όποιοι προσπαθήσουν να διευκολύνουν την καύση απορριμμάτων, θα αντιμετωπίσουν πάνδημη και σύσσωμη την αντίσταση της πόλης.
8. Απαιτούμε από την κυβέρνηση και ειδικότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δηλώσει επίσημα την διακοπή κάθε ενέργειας για την δημιουργία του σχεδιαζόμενου εργοστάσιου καύσης απορριμμάτων στην περιοχή μας και να απορρίψει αμέσως την αίτηση της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ, και από όλα τα πολιτικά κόμματα να δεσμευτούν ότι θα εναντιωθούν έμπρακτα σε κάθε ενέργεια για εγκατάσταση τέτοιου εργοστασίου στην περιοχή μας.

Με βάση τα παραπάνω, η θέση μας είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη :

- ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (RDF κ.λ.π) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ.

- ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

- ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

- ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ.

Εξουσιοδοτούμε την Επιτροπή Αγώνα να αναλάβει άμεσα δυναμικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος , σύμφωνα με τις παραπάνω δηλωμένες αποφάσεις μας , παρακάμπτοντας κάθε εμπόδιο και αρχή που ήθελε παρακωλύσει τον αγώνα μας.

Με το παρόν ανακαλείται κάθε προηγούμενο της Οργανωτικής Επιτροπής που έχει δημοσιοποιηθεί χωρίς την έγκριση της.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 12-03-2010

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΒΙΓΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΩ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΟΜΟΣ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΗΣ ΖΗΚΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖ. ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΟΥΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: