Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ " Η ΑΡΤΕΜΙΣ"


Λάβαμε και αναδημοσιευουμε απάντηση από το ΥΠΕΚΑ σχετικά με επιστολή μας προς τη ΡΑΕ με τις αντιρρήσεις μας στην επικείμενη αύξηση της ισχύος της 2ης ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: