Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Τι γίνεται με την Ελαιουργική Βοιωτίας στο Σωληνάρι;


Ακόμη λειτουργεί η Ελαιουργική Βοιωτίας, παρά τις περι του αντιθέτου διαβεβαιώσεις.
Για μια σύντομη αναδρομή των φετινών κινητοποιήσεων:
Θα ανακληθεί η άδεια;
Προς λύση για το Σωληνάρι;
Συνάντηση με το Νομάρχη για το εργοστάσιο στο Σωληνάρι