Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2008

Το "βρώμικο" Αλουμίνιο της Ελλάδας

Ανακοίνωση απο την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αντίκυρα 01/10/2008
Φίλες και φίλοι,

Τηρώντας τη δέσμευση μας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, σας γνωστοποιούμε τα εξής

1. Η ΑΡΤΕΜΙΣ, αρχικά (Ιούλιος 2007) και στη συνέχεια σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων για τη σωτηρία του Κορινθιακού κόλπου ΄΄ Η ΑΛΚΥΩΝ΄΄ και τη Συμπαράταξη Βοιωτών για το περιβάλλον (Ιούνιος 2008), ζητήσαμε από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος τον έλεγχο της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για την τήρηση της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της παραπάνω βιομηχανίας.
Από τον έλεγχο - τον πρώτο που γίνεται εδώ και μισό περίπου αιώνα λειτουργίας του εργοστασίου - προέκυψαν τα παρακάτω:
· Η διάθεση των επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων της εταιρείας γινόταν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
· Η διάθεση των μη επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας γινόταν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
· Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων δεν γινόταν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.
· Η εταιρεία διέθετε στην θάλασσα άνευ αδείας νερά ψύξης κατά παράβαση της υπ’ αριθ. Ε1β/221/22-1-1965 Υγειονομική Διάταξης και προέβαινε σε λήψη θαλασσινού νερού χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού από την οικεία Περιφέρεια.
· Σημειώνονταν υπερβάσεις των οριακών τιμών για τις αέριες εκπομπές (αιθάλη και αιωρούμενα σωματίδια) κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.
· Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ίσχυαν οι άδειες λειτουργίας των χώρων
.
Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300.000€ και ο πλήρης φάκελος μεταβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινικές κυρώσεις.

Η ΑΡΤΕΜΙΣ επισυνάπτει « αυτολεξί » τμήμα της απάντησης – πρόκλησης της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. στην επιστολή για τα ενεργειακά του συμπατριώτη μας Επίτιμου Εισαγγελέα Εφετών κ. Αργύρη Τσίχλα την Άνοιξη του 2008.
΄΄Το εργοστάσιο αλουμίνας και αλουμινίου σέβεται απόλυτα τους Περιβαλλοντικούς όρους, που διέπουν τη λειτουργία του και η συμμόρφωσή του προς αυτούς καταδεικνύεται στις σχετικές εκθέσεις προς τις ελεγκτικές αρχές, καθώς και στους διενεργούμενους από αυτές ελέγχους. Επί πλέον, το εργοστάσιο είναι πιστοποιημένο για τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001, που αφορά την ασκούμενη περιβαλλοντική διαχείριση. Ελάχιστη προϋπόθεση για την πιστοποίηση αυτή, αποτελεί η αυστηρή τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας΄΄
Τα παραπάνω δυστυχώς προκαλούν όχι μόνο στενοχώρια για το μέγεθος της καταστροφής του τόπου μας όχι μόνο θυμό γιατί κάποιοι ρισκάρουν σε βάρος της ζωής μας αλλά και αγανάκτηση γιατί φανερώνουν μια επικίνδυνη πρακτική:

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

2. Από την απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης(30-7-2008) στην αίτηση θεραπείας της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας της ήδη εγκατεστημένης μονάδας ηλεκτοπαραγωγής (Συμπαραγωγή 334MW) προκύπτει ότι η μονάδα αυτή θα λειτουργεί ως ΄΄αυστηρά κατανεμόμενη΄΄.
Δηλαδή θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια μόνο όταν εντάσσεται στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι το επιχείρημα της περιβαλλοντικής βελτίωσης από την αντικατάσταση του μαζούτ στο τμήμα παραγωγής ατμού εξατμίζεται μαζί με τον υπέρθερμο ατμό που τώρα πια θα αποβάλλεται στον αέρα.

3. Στις 25/8/2008, το ΥΠΕΧΩΔΕ υπέγραψε την απόφαση των νέων περιβαλλοντικών όρων (αυτών που έπρεπε να ισχύουν από 1/10/2007 και που αφορούν τις μονάδες του αλουμινίου, της αλουμίνας και της πρώτης μονάδας του φυσικού αερίου). Η σχετική διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (πρόκειται για κοινή υπουργική απόφαση και δεν έχει συνυπογραφεί από όλα τα συναρμόδια υπουργεία, άρα δεν έχει ισχύ ακόμη).
Ειδικότερα αναφέρεται ότι μεταξύ των άλλων μέτρων προβλέπονται :
Εγκατάσταση μέχρι το τέλος του 2008 δεύτερης μονάδας διήθησης (φιλτρόπρεσσα) και χρονοδιάγραμμα για την παύση της απορριπτόμενης ποσότητας καταλοίπων βωξίτη στη θάλασσα, ούτως ώστε σταδιακά, αρχής γενομένης από το 2008, να μειωθεί τουλάχιστον κατά 65% εντός του 2009 και να μηδενιστεί στο τέλος του 2011.
Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν από τη μια πλευρά να υπομένουμε το μπάζωμα του Κορινθιακού κόλπου με τοξική κόκκινη λάσπη για τέσσερα επί πλέον χρόνια και από την άλλη να ανεχόμαστε την απόθεση της υπόλοιπης στον ΄΄ απόλυτα ελεγχόμενο ειδικά διαμορφωμένο χώρο΄΄ - για τον οποίο έπεσαν οι καμπάνες των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
4. ΄΄ Η ΑΡΤΕΜΙΣ΄΄ ( μη πιστοποιημένη εταιρία με πρότυπα ISO 14001 ), πιστοποιημένη όμως με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τους συμπατριώτες μας, στα πλαίσια της επικοινωνίας με τους επενδυτές για τα ανταποδοτικά οφέλη στην κοινωνία της Αντίκυρας, προτείνει την κατασκευή ενός νοσοκομείου αντιμετώπισης του καρκίνου και των νοσημάτων θώρακα .
Αν όμως η οικονομοτεχνική μελέτη της επένδυσης αποδειχθεί αντιοικονομική υπάρχει εναλλακτική πρόταση:
χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων.. …. Όχι βέβαια για μουσικές συναυλίες αλλά για εισαγωγή σε Κεντρικά νοσοκομεία. Η μεταφορά άλλωστε είναι δωρεάν και εξασφαλισμένη…… με ασθενοφόρο!!!!
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ………………………..

Δεν υπάρχουν σχόλια: