Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

Υγειονομική διάταξη για τον Ασωπό

Θα διενεργούνται έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία.
Υγειονομική διάταξη για την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι που προκαλεί η μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν χρώμιο από τις ρυπογόνες δραστηριότητες βιομηχανιών στην περιοχή του Ασωπού, ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία, εξέδωσε ο υπουργός Υγείας κ. Α. Λοβέρδος.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και δη το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας, καλούνται να διενεργούν ανά δύο ή τρεις μήνες, ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να επιβάλουν κυρώσεις.

Σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη:

- Θα παρακολούθείται η προσαρμογή των ρυπαντών στις κείμενες διατάξεις, αναφορικά με τις εκάστοτε θεσμοθετημένες ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές εξασθενούς χρωμίου.
- Θα υπάρχει ενεργής συμμετοχή των αρμοδίων διευθύνσεων του υπουργείου Υγείας και του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στα έργα απορρύπανσης για τον Ασωπό, τα οποία θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους φορείς.
- Θα συμμετέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στις υδρογεωλογικές μελέτες που πραγματοποιούνται αρμοδίως κατόπιν ανάθεσης (Περιφέρεια - Δήμοι - ΥΠ.Ε.Κ.Α - Πανεπιστημιακά Ιδρύματα - πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς), προκειμένου να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη ρύπανση σε υπόγειους υδροφορείς και οι επιπτώσεις που θα έχει αυτή στη δημόσια υγεία.
- Οι αρμόδιοι του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας και του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων θα συμμετέχουν στους ελέγχους που θα διενεργούνται από μικτά κλιμάκια των συναρμόδιων υπουργείων και της Περιφέρειας για τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων που εμπεριέχουν εξασθενές χρώμιο, προκειμένου να προληφθούν οι διαπιστωμένες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων.
- Το Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου θα λειτουργεί και ως παρατηρητήριο επιδημιολογικής επιτήρησης του υπουργείου Υγείας και του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για την ανάπτυξη αναπνευστικών, δερματικών ή άλλων νοσημάτων, καθώς επίσης και νεοπλασιών, τόσο στον πληθυσμό, όσο και στους εργαζομένους σε συνεργασία με τους αρμόδιους ιατρούς εργασίας. Επίσης, θα διενεργούνται αλλεργιολογικές εξετάσεις στον πληθυσμό της περιοχής. Το παρατηρητήριο θα στελεχωθεί άμεσα με εξειδικευμένο προσωπικό (ιατρικό προσωπικό με εξειδίκευση στην πνευμονολογία-παιδοπνευμονολογία, αλλεργιολογία, δερματολογία, ογκολογία), που θα διατεθεί από το ήδη υπάρχον στο ΚΕΕΛΠΝΟ προσωπικό.
- Οι αρμόδιοι του υπουργείου Υγείας και του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων θα συμμετέχουν στην εγκατάσταση και λειτουργία μόνιμου σταθμού μέτρησης επισφαλών για τη Δημόσια Υγεία αερίων ρύπων από αρμοδίους φορείς (ΥΠΕΚΑ κλπ.).
- Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, υπό την εποπτεία της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Υγείας, αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των εργαζομένων για την καθημερινή τήρηση μέτρων ατομικής υγιεινής και προστασίας από το εξασθενές χρώμιο.
Από : vima.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: