Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗ ΘΙΣΒΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΙΣΒΗΣ

Αξιότιμοι Κύριοι
Στον δήμο μας έχει χωροθετηθεί Βιομηχανική Περιοχή με λιμενικές εγκαταστάσεις από το 1987, που αρχικό σκοπό είχε, την κατασκευή εργοστασίου Αλουμίνας. Την εποχή εκείνη το συγκεκριμένο εργοστάσιο και οι λιμενικές εγκαταστάσεις, που ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της επένδυσης, αποτελούσαν εθνικό στόχο, δηλαδή ήταν μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας, η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί για γενικότερους γεωπολιτικούς σκοπούς της εποχής εκείνης.
Με την ακύρωση όμως της επένδυσης αυτής η ΒΙΠΕ πήρε μια εντελώς διαφορετική φυσιογνωμία και έγινε μια βιομηχανική περιοχή του συρμού. Σχεδόν όλα τα προγραμματιζόμενα έργα υποδομής έμειναν μισοτελειωμένα και σε πολλά από αυτά δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία αδειοδοτήσεων, με αποτέλεσμα σήμερα ειδικά οι λιμενικές εγκαταστάσεις να είναι παράνομα κατασκευασμένες, χωρίς καμία νόμιμη αδειοδότηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: