Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Ημερίδα για τη διαχείρηση των στερεών αποβλήτων

Στην ημερίδα της ΔΕΠΟΔΑΘ  για τη διαχείρηση των στερεών αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε χθές  9/2/11 καταθέτουμε τις προτάσεις του  μέλους του συντονιστικού της Συμπαράταξης Βοιωτών Απόστολου Ντάντου

"Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση των αστικών αποβλήτων τείνει να αποτελέσει διαρκές πεδίο συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων με εκρηκτικές διαστάσεις.
ΑΙΤΙΕΣ
Η αδυναμία ή και απροθυμία ελέγχου ενός μοντέλου λειτουργίας της κοινωνίας μας, που οδηγεί σε συνεχή αύξηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.
Η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα την τεράστια παραγωγή αστικών αποβλήτων.
Η καλλιέργεια ενός μοντέλου κοινωνικής συμπεριφοράς, η οποία οδηγεί στην υπερκατανάλωση.
Η εμπλοκή στο θέμα μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία προσπαθούν να επιβάλλουν λύσεις και μεθόδους για αύξηση των κερδών.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Διαμόρφωση φορέων αντιμετώπισης και διαχείρισης του προβλήματος, οι οποίοι δεν θα πρέπει να αποβλέπουν στο κέρδος και στην εξυπηρέτηση οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων, αλλά στην προστασία του περιβάλλοντος και του πολίτη, και στην προστασία του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.
Ανάληψη πρωτοβουλιών κυρίως από κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι θα συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στο έλεγχο των δράσεων που αναπτύσσονται αλλά και στη διαμόρφωση συνείδησης υπεύθυνου πολίτη αφού όλοι μας παράγουμε απορρίμματα.
Διαμόρφωση και εφαρμογή εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης σε κάθε επίπεδο, επικεντρωμένες στην περιβαλλοντική προστασία και στην αειφορία.
Απόρριψη κάθε σκέψης και πρότασης για καύση, βιολογική ξήρανση ή θερμική επεξεργασία, γιατί υπάρχουν ενστάσεις περιβαλλοντικού και οικονομικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα αδρανοποιούν την ιδέα για ανακύκλωση και κομποστοποίηση που συμβάλλουν στην αειφορία.
Διαμόρφωση χώρου ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΧΥΤΥ, χώρος κομποστοποίσης, μονάδα διαλογής κλπ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μείωση της ποσότητας και του όγκου των απορριμμάτων που θα μεταφερθούν για διαχείριση στις εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Μέτρα πρόληψης. (υπάρχει σειρά μέτρων, για τα οποία χρειάζεται συστηματική ενημέρωση του πολίτη, αλλά και άλλες πρακτικές εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων)
Επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών και άλλων τυποποιημένων προϊόντων και υλικών.
Οικιακή κομποστοποίηση.
Υποχρέωση κομποστοποίησης από μεγάλους παραγωγούς οργανικών. ( στρατόπεδα, νοσοκομεία, μεγάλοι χώροι εστίασης, συσκευαστήρια-τυποποιητήρια αγροτικών προϊόντων κλπ.)
Αξιοποίηση κάθε επιστημονικής γνώσης και δυνατότητας, καθώς και όποιων τεχνολογικών επιτευγμάτων είναι διαθέσιμα, με γνώμονα πάντα την αειφορία.
Διαλογή στην πηγή με 4 κάδους για:
Α. Χαρτί, που θα οδηγείται στην πλησιέστερη μονάδα κομποστοποίησης για να χρησιμοποιηθεί στη ρύθμιση της υγρασίας και ότι περισσεύει για ανακύκλωση.
Β. Πλαστικά, γυαλί, μέταλλο, ξύλο, τα οποία θα διαλέγονται στην μονάδα και θα οδηγούνται για ανακύκλωση.
Γ. Οργανικά και βιοαποδομήσιμα υλικά για κομποστοποίηση.
Δ. Υπολείμματα. Από αυτά μετά τη διαλογή, τα οργανικά θα κομποστοποιούνται και τα αδρανή θα αξιοποιούνται πχ στη οδοποιία, σε αποκαταστάσεις τοπίου, σε χώρους για μπάζωμα κλπ.
Απορρίπτουμε την πρόταση της μηχανικής διαλογής γιατί έχει πολύ μεγάλο κόστος και κυρίως γιατί τα βιοαποδομήσιμα κλάσματα δεν είναι αξιοποιήσιμα στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Τοποθέτηση κάδων σε κάθε συνοικία και χωριό.
Διαμόρφωση χώρου συγκέντρωσης για επαναχρησιμοποίηση όσων ενδείκνυνται για το σκοπό αυτό.
Προώθηση σε μονάδες συγκέντρωσης για ανακύκλωση.
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Επιλογή χώρου εναπόθεσης, αυστηρά ελεγμένου για να μη γίνει μια άλλη χωματερή.
Συνεργασία με ιδιώτες εργολάβους για χρήση των αδρανών υλικών σε μπαζώματα.
Αξιοποίηση σε κατασκευές δημοσίων έργων και κυρίως δρόμων."

Δεν υπάρχουν σχόλια: