Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Μια παρά λίγο ... ακύρωση άδειας εγκατάστασης

Μια κρύο, μια ζέστη

Την ικανότητα του κρατικού μηχανισμού να λειτουργεί με εκπληκτική ταχύτητα ζήσαμε τις τελευταίες μέρες, με επίκεντρο την άδεια εγκατάστασης της επέκτασης της αιολικής εγκατάστασης, κατά 24 MW, στο «Περδικοβούνι» Βοιωτίας. Όταν, βεβαίως, πρόκειται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα:

Στις 6/9/2011, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, παρά τις ομφθαλμοφανείς παρατυπίες, κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης (εκκρεμεί πόρισμα του συνήγορου του πολίτη, σε σχετική αναφορά). Κατά της απόφασης αυτής υποβλήθηκε, στις 14/10/2011, αίτηση θεραπείας στον υπουργό ΠΕΚΑ, η οποία εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητη, μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό κατατέθηκε νέα αναφορά στο συνήγορο του πολίτη, στις 29/3/2012.

Παρόλα αυτά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς, έσπευσε να εκδώσει άδεια εγκατάστασης, στις 16/12/2012, ενώ η αρμοδιότητα αυτή ανήκε στο ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με όσα ίσχυαν τότε. Γι αυτό ασκήθηκε (27/12/2011) προσφυγή στον υπουργό ΠΕΚΑ, σαν προϊστάμενη αρχή, κατά της συγκεκριμένης απόφασης. Αφού απέτυχε μια πρώτη προσπάθεια να καταστεί μη νόμιμη η προσφυγή (με επίκληση έννομου συμφέροντος, εξουσιοδοτήσεων κλπ.) εκδόθηκε (30/3/2012) απόφαση του ΥΠΕΚΑ, με την οποία γίνεται δεκτή η προσφυγή και ακυρώνεται η άδεια εγκατάστασης.

Περισσότερα στο blog "Στη σκιά του Ελικώνα"

Δεν υπάρχουν σχόλια: