Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2008

Ψήφισμα για τη σωτηρία του Κορινθιακού

Συλλογή υπογραφών ηλεκτρονικά (στο αντίστοιχο εικονίδιο στην αριστερή στήλη) και εδώ για τη σωτηρία του Κορινθιακού απο την εγκατάσταση πολλών και ρυπογόνων ενεργειακών και βιομηχανικών μονάδων και λιμανιών σε Θίσβη και Αντίκυρα. Η συλλογή έχει στόχο να ενισχύσει τις δικαστικές προσφυγές που έχουν κατατεθεί και στις δύο περιοχές. Σε κρίσιμη φάση είναι η προσφυγή κατά της δεύτερης μονάδας φυσικού αερίου στην Αντίκυρα, δεδόμένου ότι έχει γίνει γνωστό ότι ήδη οι επιχειρηματίες μάζεψαν υπογραφές υπερ της μονάδας τους (υποθέτουμε απο τον κόσμο που είναι εξαρτημένος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απο το Αλουμίνιο).
Ας μαζέψουμε όσες περισσότερες υπογραφές μπορούμε. Ας μην επιτρέψουμε την πλήρη υποβάθμιση του Κορινθιακού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: