Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΡΝΟ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Mε νερό από το Μόρνο ξεκίνησε να υδρεύεται η περιοχή των Οινοφύτων ενώ εντός των ημερών, υπογράφεται σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ΕΥΔΑΠ, που προβλέπει τη χρηματοδότηση από το υπουργείο των έργων αναβάθμισης του διυλιστηρίου της Θήβας. Στόχος είναι η τροφοδότηση με νερό του Μόρνου των οικισμών Νεοχωράκι και Ελαιώνας, αξιοποιώντας με τη μορφή Τεχνικού Συμβούλου την εμπειρία και τεχνογνωσία της ΕΥΔΑΠ.
Με απόφαση της υπουργού ΠΕΚΑ συστήθηκε ομάδα εργασίας από στελέχη του υπουργείου, η οποία θα κάνει την άμεση καταγραφή των λειτουργικών προβλημάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα Οινόφυτα και τη διαμόρφωση προτάσεων για αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών.
Σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, εξετάζεται η σκοπιμότητα για χαρακτηρισμό της λεκάνης του Ασωπού ως ευπρόσβλητης σε νιτρορύπανση περιοχής και διαμόρφωσης και εφαρμογής κατάλληλου αγροπεριβαλλοντικού προγράμματος μέτρων, σε εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας περί νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης.

Το ΥΠΕΚΑ έχει επίσης εκδώσει την υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται αυστηρά ποιοτικά όρια τόσο για τον Ασωπό όσο και για τις εκπομπές των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής.

Για την ουσιαστική εφαρμογή των επιταγών της ΚΥΑ, με αποφάσεις της Υπουργού ΠΕΚΑ αφενός έχει εκδοθεί σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος και αφετέρου συστάηκε Επιτροπή από στελέχη του υπουργείου η οποία, υπό τον συντονισμό των Ειδικών Γραμματέων Ανδρέα Ανδρεαδάκη και Μαργαρίτας Καραβασίλη, θα συνεργασθεί με αντίστοιχη επιτροπή του ΣΕΒ για την προώθηση των ενεργειών που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση των βιομηχανιών της περιοχής με τις επιταγές της ΚΥΑ
protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: