Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

fast track, fast food και fast death

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ FAST TRACK  (1)
Άρθρο 2
Καθιερώνονται κριτήρια ποσοτικά και ποιοτικά για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων δημόσιου ή/και ιδιωτικού χαρακτήρα στη διαδικασία Μεγάλων Έργων. Ειδικότερα, στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων εντάσσονται επενδυτικά σχέδια με συνολικό κόστος επένδυσης άνω 200.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μειώνεται στα 75.000.000 εάν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και μειώνεται ακόμα περισσότερο όταν επενδύεται σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Ανεξαρτήτως ποσού επένδυσης, επιλέγονται για ένταξη στη διαδικασία του παρόντος νομοσχεδίου έργα μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία, για τα οποία έχει μεταξύ άλλων, εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επένδυσης, η φερεγγυότητα του επενδυτή και η ώθηση στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα
  Οι συνειρμοί δικοί σας.
  Άρθρο 3
Αρμόδια για την ένταξη των προτεινόμενων έργων στη διαδικασία Μεγάλων Έργων είναι η Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών η οποία συστήθηκε με το σκοπό αυτό. Την εποπτεία, την παρακολούθηση και το συντονισμό των Μεγάλων Έργων αναλαμβάνει η Συντονιστική Επιτροπή, που συστήνεται με το παρόν νομοσχέδιο και αποτελείται από τους Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αυτό μπορεί να οριστεί και ως Διαφάνεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: