Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Ασωπός: Επισήμως «Ευπρόσβλητη ζώνη»

Ευπρόσβλητη ζώνη χαρακτηρίζεται η περιοχή του Ασωπού, σύμφωνα με συμπληρωματική Κοινή Υπουργική Απόφαση που οδεύει προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Με στόχο την καλύτερη προστασίας της λεκάνης απορροής του πολύπαθου ποταμού, η περιοχή χαρακτηρίζεται ευπρόσβλητη σε νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, δηλαδή ευαίσθητη στα λιπάσματα.
Ο χαρακτηρισμός και η υιοθέτηση του αναγκαίου προγράμματος μέτρων, που περιλαμβάνει την εφαρμογή Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από δραστηριότητες γεωργικής προέλευσης και ειδικότερα της ρύπανσης από νιτρικά.
Για την ύδρευση

Οσον αφορά την υδροδότηση της περιοχής, μετά την ανίχνευση καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου στο ποτάμι και τον υδροφόρο ορίζοντα, το υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι εντός του 2010 η ΕΥΔΑΠ ολοκληρώνει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης του διυλιστηρίου των Οινοφύτων και μεταφοράς νερού από το Μόρνο, μέσω του διυλιστηρίου Θηβών στις κοινότητες της περιοχής, Νεοχωράκι και Ελαιώνας. Στο επόμενο στάσιο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα δημοπρατήσει τα απαιτούμενα έργα. Η χρηματοδότησή τους θα γίνει από το ΥΠΕΚΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και οι σχετικές πιστώσεις έχουν ήδη εκχωρηθεί στη Περιφέρεια.
Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι το υπουργείο εξετάζει τη δημιουργία ειδικού γραφείου επιθεωρητών στα Οινόφυτα. Αναφέρεται, τέλος, ότι εντός του 2010 θα ολοκληρωθεί η προκαταρκτική επεξεργασία για τον προσδιορισμό και ιεράρχηση των σκόπιμων ενεργειών και η διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφικτών προγραμμάτων αποκατάστασης, που στη συνέχεια θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
vimaonline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: