Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Καθορισμός ανώτατων ορίων για εξασθενές σε ποτάμια και λίμνες

Στα 3 μικρογραμμάρια ανά λίτρο καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση το όριο για το εξασθενές χρώμιο και άλλες επικίνδυνες χημικές ενώσεις σε λίμνες και ποτάμια της χώρας μας.
Με απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθορίζονται τιμές για 60 βιομηχανικούς και άλλους ρύπους, για τους οποίους θεσπίζονται τα ανώτατα όρια που προσδιορίζει η Ε.Ε.
Η Ελλάδα έχει την υποχρέωση μέχρι το 2015 να πιστοποιεί την καλή χημική και οικολογική κατάσταση όλων των υδάτινων συστημάτων και όπου είναι αναγκαίο, να επιβληθούν αυστηρότερα όρια.

Πηγή: ΣΚΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: