Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2007

Χιλιάδες στρέμματα διεκδικεί η Εκκλησία στη Βοιωτία!

Δεδομένης της δικαστικής διεκδίκησης από τη Μονή Ιερουσαλήμ τεράστιων εκτάσεων στα διοικητικά όρια των Δήμων Λιβαδειάς και Χαιρώνειας, αλλά και της απόλυτης σιωπής που έχει καλύψει μέχρι σήμερα την υπόθεση αυτή, σας κοινοποιούμε την ακόλουθη επιστολή :

« Προς
1) Τον Νομάρχη Βοιωτίας κ. Κλέαρχο Περγαντά
2) Τον Δήμαρχο Λιβαδειάς κ. Δημήτριο Τσιφή
3) Τον Δήμαρχο Χαιρώνειας κ. Νικόλαο Παπαγγελή

Κοινοποίηση
1) Βουλευτές Βοιωτίας 2) Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λιβαδειάς 6) Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Λιβαδειάς, Χαιρώνειας κλπ

ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Δ. Σ. της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΑΥΛΕΙΑΣ» με έδρα τη Δαύλεια Βοιωτίας.
Της Συντονιστικής Επιτροπής των Κινήσεων και Ομάδων, που αποτελούν τη «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Κύριε Νομάρχα – κύριοι Δήμαρχοι
Με την παρούσα έχουμε την τιμή να σας αναφέρουμε ότι:
Την 01.11.2007 έχει προσδιοριστεί για συζήτηση μετά από αναβολή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς η αγωγή της «Ιεράς Μονής Ιερουσαλήμ Δαύλειας» κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Με την ανωτέρω αγωγή η Μονή διεκδικεί αγροτική περιοχή από το Ελληνικό Δημόσιο, εκτάσεως 17.000!!! στρεμμάτων. Η έκταση κείται στην ευρύτερη περιοχή Λιβαδειάς – Πέρα Χωριού – Ανάληψης – Θουρίου – Χαιρώνειας – Τσουκαλάδων – Αγίου Βλασίου μέχρι τα σύνορα της περιοχής Διστόμου και Στειρίου.
Η ως άνω έκταση έχει περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου από το 1952. Μέρος της έκτασης αυτής διανεμήθηκε σε ακτήμονες καλλιεργητές, άλλο δε μέρος έχει παραχωρηθεί για κτηνοτροφική χρήση στους σημερινούς Δήμους Λιβαδειάς και Χαιρώνειας. Από το 1952 και εντεύθεν αναπτύσσεται ομαλά και απρόσκοπτα η γεωργία και η κτηνοτροφία σε αυτές τις εκτάσεις.
συνέχεια στο σχόλιο για λόγους οικονομίας χώρου

1 σχόλιο:

Συμπαράταξη Bοιωτών για το Περιβάλλον είπε...

συνέχεια της επιστολής:
" ..Κύριε Νομάρχα – κύριοι Δήμαρχοι
1. Επειδή οι κίνδυνοι για τις εξελίξεις του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας σε μεγάλο τμήμα της Βοιωτικής γης, από ενδεχόμενη ανατροπή της υφιστάμενης νομιμότητας είναι προφανείς.
2. Επειδή κοινός στόχος όλων μας είναι η προάσπιση της Δημοτικής και Δημόσιας περιουσίας, η προστασία του Περιβάλλοντος και η διαφύλαξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής μας.
3. Επειδή η Εταιρία μας από κοινού με τους φορείς, που αποτελούν τη «Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον» και με μεμονωμένους αγρότες, κτηνοτρόφους και άλλους ενεργούς πολίτες των ως άνω περιοχών έχουμε αποφασίσει να ασκήσουμε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δημοσίου στην εν λόγω υπόθεση.
4. Επειδή θεωρούμε ως άμεση και επιτακτική ανάγκη την άσκηση ανάλογης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Δημοσίου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες.
5. Επειδή προς το σκοπό αυτό έχουμε ορίσει ως πληρεξούσια δικηγόρο την δικηγόρο Λιβαδειάς κ. Ζωή Βασιληά, στην κατοχή της οποίας ευρίσκεται το σύνολο του σχετικού υλικού και στην οποία μπορεί να απευθυνθεί κάθε ενδιαφερόμενος.
6. Επειδή θεωρούμε επιβεβλημένη την ευαισθησία και την άμεση αντίδρασή σας σε τέτοια μείζονος σημασίας ζητήματα.


Για τους λόγους αυτούς
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να έλθετε άμεσα σε επαφή με την πληρεξούσια δικηγόρο μας ώστε να ασκηθούν και από εσάς τα ενδεικνυόμενα ένδικα μέσα, ώστε όλοι μαζί να καταστούμε διάδικοι, παρεμβαίνοντας υπέρ του Δημοσίου.
Η συντονισμένη αυτή κίνηση θα αποβεί πλέον αποτελεσματική υπέρ του Κοινωνικού Συνόλου, θα διασφαλίσει την τόσο απαραίτητη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε αγροτοκτηνοτροφική ανάπτυξη του Νομού μας, θα εγγυηθεί την προστασία του Περιβάλλοντος, θα προασπίσει τα δίκαια των λαϊκών στρωμάτων και θα προστατέψει τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των Βοιωτών Πολιτών."

Δυστυχώς αυτή η διεκδίκηση δεν είναι η μοναδική. Ακολουθούν και άλλες για τις οποίες θα επανέλθουμε.