Τρίτη 26 Αυγούστου 2008

Αποφάσεις Σουφλιά για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.

Τις αποφάσεις με τις οποίες αναθεωρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στη λειτουργία των εταιρειών Αλουμίνιον Α.Ε. και ΛΑΡΚΟ υπέγραψε ο ΥΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς.

Με τις νέες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), προβλέπονται, προκειμένου να εφαρμοστεί η κοινοτική νομοθεσία, προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα την υιοθέτηση των οποίων έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (IPPC)

Η απόφαση αναθεώρησης των περιβαλλοντικών όρων για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. μεταξύ άλλων προβλέπει:

1) Εγκατάσταση μέχρι τέλους του 2008 δεύτερης φιλτρόπρεσσας και χρονοδιάγραμμα για την παύση των καταλοίπων βωξίτη στη θάλασσα, από το 2008 ώστε να μηδενιστεί στο τέλος του 2011.
2) Εγκατάσταση νέου σταθμού μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας.
3) Όροι και μέτρα για την λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων.
4) Αποκατάσταση του υφιστάμενου Χώρου διάθεσης αδρανών και μη επικίνδυνων αποβλήτων, μέτρα για τη συνέχιση της λειτουργίας του Χώρου Διάθεσης Αδρανών Αποβλήτων (ΧΔΑΑ), λειτουργία χώρου διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, επέκταση χώρου διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και σταδιακή αποκατάσταση του ΧΥΤΕΑ, κατασκευή χώρου διάθεσης καταλοίπων βωξίτη.
5) Λειτουργία του ΣΗΘ συμπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και με την έναρξη λειτουργίας αυτού θα διακοπεί οριστικά η λειτουργία της μονάδας παραγωγής ατμού στο εργοστάσιο αλουμίνας, που χρησιμοποιεί σαν καύσιμο μαζούτ.
6) Mείωση των εκπομπών του Φθορίου για το σύνολο των εγκαταστάσεων.
7) Πρόβλεψη για δυνατότητα μείωσης της ποσότητας του απορριπτόμενου θερμού νερού όταν επικρατούν αρνητικές μετεωρολογικές συνθήκες (π.χ. άπνοια, καύσωνας).
8) Παρακολούθηση και καταγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο ημερησίως της παροχής του νερού ψύξης καθώς και της θερμοκρασίας του νερού αναρρόφησης και εκροής της μονάδας ΣΗΘ. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού εκροής να μην υπερβαίνει τους 8 βαθμούς σε σχέση με την θερμοκρασία της θάλασσας.
9) Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΣΗΘ να παρακολουθείται η κατάσταση των βενθικών βιοκοινωνιών, από έγκυρο οργανισμό με ικανή σχετική εμπειρία. Ανάλογα με την αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την απόρριψη του θερμού νερού θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ συμμορφούμενο με την οδηγία 96/61/ΕΚ προχώρησε στις αποφάσεις αναθεώρησης των περιβαλλοντικών όρων.
Οι αποφάσεις αυτές δικαιώνουν τη ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και τον Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας «Η ΑΡΤΕΜΙΣ», που από πέρυσι πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση για την ύπαρξη και την τήρηση των Περιβαλλοντικών όρων.

ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το νίπτω τας χείρας μου δεν ισχύει πλέον για τους θεσμικούς μας.
Ούτε για το Νομάρχη, που έχει ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ να ελέγξει τις επιχειρήσεις Μυτιληναίου σε όλα τα επίπεδα.
Ούτε για τους κοινοτάρχες Αντίκυρας και Κυριακίου και το Δήμαρχο Διστόμου, που θα πρέπει τώρα να κατάλαβαν ότι δεν είμαστε μηδενιστές, καιροσκόποι, ρομαντικοί, κ.α. αλλά μάλλον είμαστε ενήμεροι ενώ αυτοί όχι.