Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2008

Συνάντηση Συμπαράταξης

Συνάντηση εκατό περίπου εκπροσώπων από 25 ομάδες και φορείς, που συμμετέχουν στο δίκτυο της Συμπαράταξης Βοιωτών για το Περιβάλλον, έγινε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Αλιάρτου. Στη συνάντηση ορίστηκε νέα συντονιστική επιτροπή ενώ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση των πρωτοβουλιών των τοπικών ομάδων και της Συμπαράταξης.
Οι θέσεις της Συμπαράταξης για τη βιομηχανική ρύπανση και τη συνολική μετατροπή του νομού Βοιωτίας σε ανεξέλεγκτη βιομηχανική περιοχή και ενεργειακό κέντρο, οι στόχοι και οι άξονες δράσης για την επόμενη περίοδο αποτέλεσαν το κεντρικό ζήτημα της συνάντησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνεργασίες που αναπτύσσονται με ομάδες πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Κορινθιακού, της Ανατολικής Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και των περιοχών όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση λιθανθρακικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
Σε σχέση με τα τρέχοντα θέματα τονίστηκε η ανάγκη άμεσων πρωτοβουλιών για:
* την απάλειψη των δυσμενών για το περιβάλλον της Βοιωτίας προβλέψεων στο, υπό ψήφιση, Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο
* την οργάνωση των επόμενων δράσεων για τα θέματα της βιομηχανικής ρύπανσης και την απαίτηση για ουσιαστική λειτουργία της νομαρχιακής επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
* τη διοργάνωση ημερίδας - συνδιάσκεψης για τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων του νομού και της ευρύτερης περιοχής.Δεν υπάρχουν σχόλια: