Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Γενεσιουργά αίτια για το οικολογικό πρόβλημα

Πως ξεκίνησε η "λογική της συνεχούς οικονομικής μεγέθυνσης που βλέπει τους φυσικούς πόρους ανεξάντλητους και απειλεί ευαίσθητα οικοσυστήματα και την βιοποικιλλότητα; "
Ποια χρονική στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία επικράτησε "Η ιδέα της κυριαρχίας επάνω στη φύση ;" Δείτε στα Οικοφιλοσοφικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: