Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

fast track, fast food, fast death 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άρθρο 4
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών δέκτης των αιτήσεων (φακέλων επενδυτικού σχεδίου) ένταξης έργων στην διαδικασία Μεγάλων Έργων έναντι μικρού αντισταθμιστικού οφέλους ορίζεται η Invest in Greece. Οι επενδυτές οφείλουν να υποβάλουν μεταξύ άλλων επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, οικονομοτεχνική μελέτη, μελέτη σκοπιμότητας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η επένδυση που προτείνουν είναι ώριμη, εφικτή εντός συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού πλαισίου, καινοτόμος, φιλική προς το περιβάλλον και ικανή να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι ίδιοι οι επενδυτές οφείλουν να αποδείξουν την φερεγγυότητα και την σχετική εμπειρία τους στην κατασκευή. Σκοπός όλων των ανωτέρω στοιχείων είναι η θωράκιση της πραγματοποίησης του έργου.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από την κατάθεση του φακέλου η Invest in Greece μελετά το φάκελο και γνωμοδοτεί στην Διυπουργική Επιτροπή Μεγάλων Έργων και Υποδομών, η οποία επίσης εντός μικρής προθεσμίας αποφασίζει για την ένταξη του Επενδυτικού Σχεδίου στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων.

Άρθρο 5
Με την ανάληψη της ευθύνης έκδοσης όλων των απαραίτητων αδειών για την πραγματοποίηση του έργου από την Invest in Greece, βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο επενδυτής, και την θέσπιση προθεσμίας ενός μηνός για την έκδοση των αδειών από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες αποφεύγονται η μεγάλη ταλαιπωρία των επενδυτών στα γραφεία των αρμοδίων υπηρεσιών, η αυθαιρεσία των υπαλλήλων τους και ως εκ τούτου οι τεράστιες για τα έργα καθυστερήσεις.

Άρθρο 7
Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών υποδομής των Μεγάλων Έργων καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους, καταρτίζονται και εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Τα σχέδια αυτά, που καταρτίζονται με γνώμονα τις κατευθύνσεις των περιφερειακών, των ειδικών και των γενικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, καθορίζουν την περιοχή χωροθέτησης των Μεγάλων Έργων και εγκρίνουν τα συνοδά έργα, τους περιβαλλοντικούς όρους, τους περιορισμούς δόμησης, τη δημιουργία ειδικών ζωνών προστασίας και ελέγχου γύρω από τα έργα, καθώς και τις απαραίτητες προσχώσεις επί της θάλασσας και επεμβάσεις στον αιγιαλό και στην παραλία.
Σε περίπτωση που απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη λόγω της τροποποίησης από τα Ειδικά Σχέδια του παρόντος άρθρου των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών μελετών, οι απαραίτητες προθεσμίες κατάρτισης της στρατηγικής
μελέτης συντέμνονται για να αποφευχθεί κάθε καθυστέρηση στην πορεία της κατασκευής των Μεγάλων Έργων.

Ε,  ρε γλέντια, και φαγοπότια!!!

2 σχόλια:

Yannis Zabetakis είπε...

το perrier για την χώνευση να κοιτάξουν...μόνο να μην έχει Cr(VI).

οεο

Ανεξάρτητος είπε...

Τον Αγνιάδη βλέπω στη φωτο, αλλά στο απυρόβλητο από το Αυτοδιοικητικό Κίνημα. Τόση μονομέρεια αν μη τι άλλο παραξενεύει