Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Αυστηρές συστάσεις ΣτΕ προς Νομαρχία Βοιωτίας

Σκληρή γραμμή υιοθετεί για πρώτη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στις βιομηχανίες που αποδεικνύεται ότι ρυπαίνουν τον Ασωπό ποταμό και τις απειλεί με 'λουκέτο', διαμηνύοντας παράλληλα στη Νομαρχία Βοιωτίας πώς δεν έπραξε όσα όφειλε να πράξει. Η απειλή του ΣτΕ στρέφεται κατά 700 βιομηχανικών μονάδων που λειτουργούν στα Οινόφυτα και το Σχηματάρι, προεξάρχοντος της Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων (ΕΑΒ) οι οποίες , σύμφωνα με καταγγελίες περιβαλλοντικών οργανώσεων ρυπαίνουν το Ασωπό ποταμό.
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με οκτώ αποφάσεις του υποχρεώνει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας να λάβει τα αναγκαία εκείνα μέτρα για την προστασία του Ασωπού ποταμού και την αποφυγή της περαιτέρω ρύπανσης του.
Το Ε΄ Τμήμα αποφάνθηκε πώς σωστά διαμαρτύρονται περιβαλλοντικές οργανώσεις που στρέφονταν κατά Νομαρχίας Βοιωτίας που αρνείτω να να ανακαλέσει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών, και ζητούν από τους αρμοδίους να γίνουν πιο σκληρή και να 'κλείσουν' τις επιχειρήσεις.
Το πρόβλημα βέβαια δημιουργείται βασικά από την απουσία κεντρικής μονάδα επεξεργασίας λυμάτων την ώρα που ο Ασωπός έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης της Ρύπανσης των Επιφανειακών Νερών της Χώρας.
'Η νομαρχία αποφασίζει μόνη της'

Οι δικαστικές αποφάσεις αναφέρουν πώς σε περίπτωση ρύπανσης του περιβάλλοντος 'κεντρική διοίκηση (υπουργεία) όσο και η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν έχουν διακριτική ευχέρεια επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες αλλά δέσμια υποχρέωση', η οποία σε περιπτώσεις όπως του Ασωπού 'είναι ιδιαίτερα έντονη, βασιζόμενη στις διατάξεις του εσωτερικού, αλλά και του διεθνούς δικαίου'.
Στις περιπτώσεις έντονης 'υποβάθμισης ή καθ΄ υποτροπή προκλήσεως ρυπάνσεως ή αν η επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα, ως και όταν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη, τότε δεν αρκεί η επιβολή αλλεπάλληλων προστίμων, αλλά η διακοπή της ρυπογόνου δραστηριότητας'.

Υπογραμμίζουν μάλιστα πως βάσει του Ν. 3325/2005 η νομαρχία 'έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει την προσωρινή απαγόρευση ή οριστική διακοπή λειτουργίας επιχείρησης που προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, χωρίς μάλιστα τη σύμπραξη άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών'.
Μέμφονται μάλιστα τη Νομαρχία Βοιωτίας και τις επιστρέφουν τις οχτώ υποθέσεις ρύπανσης ώστε να πραγματοποιήσει 'την οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια που παρέλειψε'.

Στο ΣτΕ πάντως εκκρεμούν σωρεία προσφυγών είτε από τον Δήμο Οινοφύτων και φορείς, είτε αντίθετες από τους εκπροσώπους των βιομηχανιών που διογκώνουν μια ήδη μεγάλη δικαστική αντιπαράθεση.
Πηγή: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: