Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

ΣτΕ: Να κλείσουν οι βιομηχανίας που ρυπαίνουν τον Ασωπό και τον ΕυβοϊκόΗ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας οφείλει να κλείσει τις βιομηχανίες που ρυπαίνουν τον Ασωπό και τον Ευβοϊκό κόλπο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με οκτώ αποφάσεις του (3975-3981/2010), διατάσσει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του Ασωπού ποταμού και την αποφυγή της περαιτέρω ρύπανσης του, όπως και την προστασία του Ευβοϊκού κόλπου. Τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, σύμφωνα με το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι η διακοπή λειτουργίας των ρυπογόνων βιομηχανιών στην περιοχή και ειδικά στα Οινόφυτα και το Σχηματάρι που λειτουργούν περίπου 700 βιομηχανικές μονάδες, ενώ στην περιοχή δεν υπάρχει κεντρική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχαν προσφύγει περιβαλλοντικές οργανώσεις (Ινστιτούτο Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού, Πολίτες για την Αειφορία - Περιβάλλον - Υγεία -Πολιτισμό, κ.λπ.) και ζητούσαν να ακυρωθεί η άρνηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας να ανακαλέσει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών, ενώ για ορισμένες βιομηχανίες ζητούσαν και την ακύρωση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Μεταξύ των βιομηχανιών είναι και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.
Ειδικότερα, το ΣτΕ (αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγήτρια Αικατερίνη Σακελλαροπούλου) αναφέρει στις αποφάσεις του ότι σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, τις συνταγματικές επιταγές, την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία, στις περιπτώσεις ρυπάνσεως ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος τόσο η «κεντρική διοίκηση όσο και η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν έχουν διακριτική ευχέρεια επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες αλλά δέσμια υποχρέωση».
Υπογραμμίζεται στις αποφάσεις του ΣτΕ ότι στις περιπτώσεις έντονης «υποβάθμισης ή καθ' υποτροπή προκλήσεως ρυπάνσεως ή αν η επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα, ως και όταν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη, τότε δεν αρκεί η επιβολή αλλεπάλληλων προστίμων, αλλά η διακοπή της ρυπογόνου δραστηριότητας».

Σύμφωνα πάντα με τις δικαστικές αποφάσεις και τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν αρμοδιότητα να επιβάλλουν την ολική ή μερική προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας σε περίπτωση παράβασης του εν λόγω νόμου.
Κατόπιν αυτών, συνεχίζει το ΣτΕ «η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας όφειλε να ερευνήσει ενδελεχώς τις συνθήκες λειτουργίας» των βιομηχανικών μονάδων και «αναλόγως του πορίσματος να επιβάλει τις νόμιμες κυρώσεις προσωρινής ή οριστικής, μερικής ή ολικής διακοπής λειτουργίας τους». Παρ΄ όλα αυτά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας «παρέλειψε την οφειλόμενη νόμιμη ενέργειά της». Κατόπιν αυτών πρέπει οι υποθέσεις των βιομηχανιών που απασχόλησαν το ΣτΕ να αναπεμφθούν στην νομαρχία «ώστε να λάβει τεκμηριωμένα μέτρα» για την προστασία του Ασωπού και την αποφυγή της περαιτέρω ρύπανσής του.
http://www.kathimerini.gr/ με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: