Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Μονάδα καύσης βιοαερίου στην Αλίαρτο

Τον τελευταίο καιρό, μετά το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ (και τις υψηλές τιμές ανά κιλοβατώρα), υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για μονάδες καύσης βιοαερίου (σχετικά αδειοδοτημένη μονάδα στην Τανάγρα) και υποβάλλονται συχνά αιτήσεις όπως η παρακάτω :

"Κατατέθηκε στη ΡΑΕ από την εταιρεία Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αριθμό πρωτοκόλλου Ι127765/1.12.2010. Η αίτηση αφορά στην κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,ισχύος 3 MW, στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται με καύσιμο βιοαέριο που θα παράγεται από αναερόβια ζύμωση βιομάζας, αποτελούμενης από μίγμα οργανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται από κτηνοτροφικές μοναδες, βιομηχανίες τροφίμων και καλλιέργειες. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις ενώπιον της ΡΑΕ εντός 10ημέρου από την ημερομηνία της ως άνω δημοσίευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών ΗΕ με χρήση ΑΠΕ (Αριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 5707).

Η ΑΥΓΗ, ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Στην Βοιωτία, λόγω της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης ενεργειακών μονάδων και των δυναμικών αντιδράσεων που πυροδότησαν, υπάρχει αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από τα ενεργειακά θέματα και ιδιαίτερα γύρω από την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων. Έτσι η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από σχετικό θόρυβο στην τοπική κοινωνία της Αλιάρτου. Το πρόβλημα είναι ότι το δεκαήμερο που δίνεται είναι ελάχιστο και δεν είναι διόλου εύκολο να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες. Το επόμενο πρόβλημα είναι ότι σε τέτοιες μονάδες που δηλώνουν "γεωργοκτηνοτροφικά" απόβλητα, πρέπει να διασφαλίζεται ο έλεγχος για να μην υποδέχονται και άλλα πιο επιβαρυμένα απόβλητα (π.χ. βιομηχανικά, τοξικές ιλύες κλπ). Τέλος ένα σοβαρό θέμα είναι η χωροθέτηση τέτοιων μονάδων ώστε να μην οχλούν άλλες σημαντικές χρήσεις - στην προκειμένη περίπτωση τον οικισμό και τις παρακείμενες καλλιέργειες.

Πάντως είναι σημαντικό να ενημερωθεί έγκαιρα η τοπική κοινωνία και οι τοπικοί φορείς, ώστε να έχουν δεδομένα για να καθορίσουν την στάση τους και για να έχουν αποτελέσματα οι πρωτοβουλίες που τυχόν θα αναλάβουν.

Δέσποινα Σπανούδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: