Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2007

Οι πρώτοι ένοχοι για το εξασθενές

Οι πρώτοι φταίχτες μετά απο πολλά -πολλά χρόνια, καλούνται να πληρώσουν (ολίγα προς το παρόν) για τη μόλυνση του νερού με εξασθενές χρώμιο και όχι μόνον. Αντιγράφουμε απο σημερινό δελτίο τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ:.... "Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέρους των ελέγχων αυτών, επιβάλλονται πρόστιμα συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ σε 20 εταιρείες και όλοι οι φάκελοι των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για ποινικές κυρώσεις.

Οι εταιρείες στις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα είναι οι ακόλουθες :

- ALUMINCO A.E.
- EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ( ανοδίωση προφίλ αλουμινίου)
- ΕΛΒΑΛ Α.Ε
- ΜΑΙΛΗΣ ΑΕΒΕ
- ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
- BERLING ABEE
- Β.Α. ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
- ΕΤΕΜ ΑΕ
- VIOMETALE AEBE
- ΒΑΦΙΚΗ ΑΕ
- EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. (ηλεκτροστατική βαφή προφίλ αλουμινίου)
- PROFILCO AE
- ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
- TYΠOXHMIKH ABEE
- ΕΠΑΛΜΕ ΑΕ
- ΠΡΟΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε.
- ΜΑΣΤΕΡΣΟΛ - Ν. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
- EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. (διέλαση προφίλ αλουμινίου)
- SIRCA HELLAS ABEE
- ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Και τα μεγαλύτερα πρόστιμα: 250.000 ευρώ στην εταιρεία ALUMINCO Α.Ε., 200.000 ευρώ στην εταιρεία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. (Ανοδίωση προφίλ αλουμινίου), 180.000 ευρώ στην εταιρεία ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και 160.000 ευρώ στην εταιρεία ΜΑΙΛΗΣ ΑΕΒΕ
Αυτά προς το παρόν. Θα επιμένουμε και για τη συνέχεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: