Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008

Συμπεράσματα απο το Συνέδριο για τον Κορινθιακό

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ»


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»

Από την πρόσφατη δραστηριότητα του Συνδέσμου των 32 Δήμων του Κορινθιακού Κόλπου Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», του Πρώτου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο της Κορίνθου, με την συμμετοχή του Προέδρου κ. Γιάννη Νταουσάνη, του Αντιπροέδρου Δρ. Ανδρέα Θανασούλια, καθώς και την συμμετοχή εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων, φορέων του κράτους, τοπικής & νομαρχιακής αυτοδιοί-κησης, οικολογικών οργανώσεων κ.α., παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα:

1. Ο Κορινθιακός κόλπος, συμπεριλαμβανομένης της ζωτικής ενδοχώρας του, αποτελεί ενιαία χωροταξική ενότητα. Συνεπώς, η περιβαλλοντική προστασία του σε συνδυασμό με μια στρατηγική αειφόρου αναπτυξιακής προοπτικής της ευρύτερης περιοχής, απαιτεί την ένταξή της σε ενιαία μονάδα στα πλαίσια της νέας περιφερειακής διοίκησης της χώρας, ή τουλάχιστον τη θεσμοθέτηση ενιαίου κέντρου λήψης των αποφάσεων, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής.

2. Ο Κορινθιακός κόλπος εξακολουθεί να υφίσταται τις επιπτώσεις των στερεών και υγρών αποβλήτων της ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Συνεπώς απαιτούνται τα παρακάτω:
α) Όλοι οι παράκτιοι οικισμοί καθώς και αυτοί της ενδοχώρας που επηρρεάζουν τις ακτές, πρέπει άμεσα να αποκτήσουν αποχετευτικά δίκτυα λυμάτων τα οποία θα επεξεργάζονται σε υφιστάμενες, αναβαθμιζόμενες ή νέες μονάδες επεξεργασίας. Η συνεργασία των Δήμων και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση του στόχου αυτού.
β) Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και τα προγράμματα ανακύκλωσης, πέραν του ότι είναι χρέος μας προς το περιβάλλον, αποτελούν και ένα από τα ουσιώδη μέτρα προστασίας του Κορινθιακού. Το άμεσο κλείσιμο των ΧΑΔΑ, η λειτουργία των ΧΥΤΑ και η μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ, ο συντονισμός των φορέων διαχείρισης σε όλη την περιοχή, η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού.
γ) Η συμμετοχή του συνόλου των πολιτών και η ευθύνη των ΟΤΑ να αντιμετωπίζουν άμεσα τις όποιες αντιδράσεις μικρών ομάδων και τοπικών συμφερόντων οι οποίες παρεμποδίζουν αυτά τα περιβαλλοντικά έργα, αποτελεί αναγκαιότητα για την κατασκευή τους.

3. Εκφράζοντας τη συνολική βούληση των πολιτών της περιοχής του Κορινθιακού κόλπου και των φορέων του, θα αντιταχτούμε σθεναρά και με όλες μας τις δυνάμεις, σε κάθε προσπάθεια εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ενέργειας από ρυπογόνα και αναλώσιμα μέσα, όπως ο λιθάνθρακας ή το φυσικό αέριο.
Ειδικά και ως προς το ζήτημα αυτό διαπιστώνουμε ότι η περιοχή της Αντίκυρας έχει τραυματιστεί βάναυσα από τη λειτουργία θερμοηλεκτρικών σταθμών και συνεπώς στεκόμαστε όλοι αλληλέγγυοι στην προσπάθεια για την αναστολή της λειτουργίας τους.
Αντίθετα, θα σταθούμε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια παραγωγής από ανανεώσιμους πόρους όπως η ηλιακή, αιολική και η Υ/Η ενέργεια, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι θα αντιμετωπίζεται το σύνολο των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή αυτών των έργων.

4. Ο Κορινθιακός κόλπος έχει διαχρονικά υποστεί τις συνέπειες σημαντικών ρυπογόνων βιομηχανιών (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,ΤΙΤΑΝ, κλπ). Είναι αυτονόητο ότι στεκόμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας και νέων ρυπογόνων μονάδων εφόσον αφενός δεν το αντέχει η περιοχή και αφετέρου έρχονται σε αντίθεση με κάθε έννοια προστασίας της αειφόρου ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου. Στα πλαίσια αυτά η ΒΙΠΕ Θίσβης επιβάλλεται να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με ήπιες και μη οχλούσες δραστηριότητες. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην μετατροπή του λιμένα Θίσβης σε εμπορικό ή διαμετακομιστικό κέντρο.

5. Επιβάλλεται η προώθηση του παγίου αιτήματος του ΣΠΟΑΚ που υποστηρίζεται από το σύνολο σχεδόν των βουλευτών των Νομών μας, για τη μέγιστη δυνατή προστασία της ιχθυοπανίδας του Κορινθιακού, σε συνδυασμό με το αίτημα για την προώθηση της σχετικής με το αντικείμενο έρευνας.

6. Επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης των ακτών, αφού αυτό προέρχεται από ανεύθυνες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

7. Θα απαιτήσουμε τη χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος οργάνωσης και παρακολούθησης του Κορινθιακού Κόλπου για την άρση των επιπτώσεων που έχουν επέλθει χωρίς ευθύνη των πολιτών. Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαία:
α) Η συλλογή, επικαιροποίηση και ενοποίηση των χωροταξικών μελετών με στόχο την θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των προτάσεων του υφισταμένου χωρο-ταξικού σχεδίου και της αειφόρου ανάπτυξης.
β) Η περιβαλλοντική παρακολούθηση των συνθηκών του κόλπου.
γ) Η έρευνα για την κατάσταση και της παραγωγικής δυνατότητας της ιχθυοπανίδας.
δ) Η κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση των ώριμων ενεργειών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του προβλήματος των υγρών κα στε-ρεών αποβλήτων .

8. Οι πολίτες της ευρείας περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου θα πρέπει να γίνουν όχι μόνον αρωγοί, αλλά και θεματοφύλακες των δράσεων για την προστασία και ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής. Με όπλο τους συμπολίτες μας, ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. θα απαιτήσει την τήρηση της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και δεν θα διστάσει να καταφύγει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που η Νομοθεσία αυτή συνεχίσει να παραβιάζεται.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ [ ΠΑΕΙ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΜΠΑΝΙΟ ]