Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

Ανακαλούνται πιστοποιητικά απο "βρώμικες" Βιομηχανίες

Ανάκληση περιβαλλοντικών πιστοποιητικών (επιτέλους!) απο βιομηχανίες που βρέθηκαν (και ξαναβρέθηκαν) να ρυπαίνουν.

Ακούστε το σχετικό ρεπορταζ, είναι ενδιαφέρον και επισημαίνει ευθύνες ΥΠΕΧΩΔΕ και Νομαρχίας.

και η απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ:

Aπάντηση σε αίτηση προς την Επιτροπή ΕMAS .

K. Μ.,
Σε απάντηση της παρακάτω αίτησής σας προς την Επιτροπή Εmas που εδρεύει στο ΥΠΕΧΩΔΕ , και όσον αφορά την εγγραφή των εταιρειών Βerling ABEE και Αluminco AE στο μητρώο του Emas, σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Εmas ,μετά από μιαπρώτη εξέταση των εγγράφων που αφορούν τις περιβαλλοντικές παραβιάσεις τωνως άνω εταιρειών ,που απεστάλησαν μετά από σχετική αίτηση της υπηρεσίαςμας, από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ , απεφάσισε ήδη στηνσυνεδρίασή της, στις 16-3-2009 ,την αναστολή της εγγραφής των ως άνω 2εταιρειών από το μητρώο του Emas.
Αγγελική Τσαχάλη
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Θεμάτων Ε.Ε. Αμαλιάδος 15 ,115-23 Αθήνατηλ.210-6465762 φαξ 210-6434470

Δεν υπάρχουν σχόλια: