Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

Aρμοδιότητες

Δια παν ενδεχόμενον:

Φανή Παπαθωμά : αρμόδια Αντινομάρχης για θέματα Βιομηχανίας – Πολεοδομίας –Περιβάλλοντος και Διοίκησης.Ταυτόχρονα Πρόεδρος της 2ης Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού και Τεχνικών Έργων.
Λουκάς Καράντζαλης αρμόδιος Αντινομάρχης για θέματα Μεταφορών – Εμπορίου και Κτηνιατρικής και Πρόεδρος της 3ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης και Υποδομών.
Νίκος Παπαναγιώτου : αρμόδιος Αντινομάρχης για θέματα Γεωργικής Ανάπτυξης – Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφικής και Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης και Οικονομικών.
Δημήτρης Νταλιάνης : αρμόδιος Αντινομάρχης για θέματα Υγείας – Πρόνοιας – Πολιτικής Προστασίας και Λαϊκής Επιμόρφωσης και Πρόεδρος της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής – Αθλητισμού – Παιδείας – Νεότητας και Τουρισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: