Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Κατηγορηματικός ο Δήμας για την κόκκινη λάσπη του Αλουμινίου


Τα στοιχεία μελέτης 17 ελληνικών πανεπιστημιακών και ερευνητικών ινστιτούτων, για τον Κορινθιακό και την κόκκινη λάσπη του Αλουμινίου, επικαλεσθηκε σε σχετική ερώτηση του ο ευρωβουλευτής κ. Αρναουτάκης. Ο κ. Δήμας εξ ονόματος της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλώνει την άγνοια της Επιτροπής για τη εν λόγω μελέτη και στη συνέχεια απαντάει ότι:
«Η λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρίας Αλουμίνιον της Ελλάδος υπόκειται στην οδηγία 2008/1/EΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) και την οδηγία 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (οδηγία για τα απόβλητα από εξορυκτικές δραστηριότητες).………………… Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις, όπως η εγκατάσταση της Αλουμίνιον της Ελλάδος, όφειλαν να έχουν τεθεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας IPPC έως τις 30 Οκτωβρίου 2007 ..... Επειδή η Ελλάδα δεν εξέδωσε νέες ή επικαιροποιημένες άδειες για μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων εντός της καταληκτικής ημερομηνίας της οδηγίας IPPC, δηλαδή την 30ή Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της χώρας αυτής .......Επιπλέον, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ ορίζει προστασία όλων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με την υποχρέωση να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασης, ώστε, κατά κανόνα έως το 2015, να έχει επιτευχθεί καλή κατάσταση των υδάτων. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο, τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να διεξάγουν εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λεκανών απορροής των ποταμών και να έχουν αποστείλει συνοπτική έκθεση στην Επιτροπή μέχρι το Μάρτιο του 2005 (ΟΠΥ, άρθρο 5 παράγραφος 1 και άρθρο 15 παράγραφος 2). Στην έκθεση που υπέβαλε η Ελλάδα επισημαίνεται ο κίνδυνος, ο κόλπος της Αντίκυρας να μην ανταποκριθεί στους στόχους της ΟΠΥ, προσδιορίζοντας ως κύριο πρόβλημα τις εγκαταστάσεις IPPC. Αυτό σημαίνει ότι ο κόλπος της Αντίκυρας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο του προγράμματος μέτρων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προκειμένου, έως το 2015, να έχει επιτευχθεί καλή κατάσταση ή, υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, να μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις. …………..Όσον αφορά τις ραδιενεργές ουσίες, αυτές υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου. Τα ραδιενεργά στοιχεία στην κόκκινη λάσπη είναι τα αποκαλούμενα φυσικά ραδιονουκλεΐδια και οι απαιτήσεις για τις εν λόγω ουσίες περιέχονται στα άρθρα 40 και 41 της οδηγίας Ευρατόμ. Εναπόκειται στο κράτος μέλος να εξασφαλίσει τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων στις οποίες υπεισέρχονται φυσικές πηγές ακτινοβολίας που μπορεί να προκαλούν ανησυχίες από άποψη ακτινοπροστασίας. Για τις δραστηριότητες αυτές, το κράτος μέλος απαιτεί τη θέσπιση κατάλληλων μέσων για την παρακολούθηση της έκθεσης στην ακτινοβολία.» Περισσότερα :
Η κόκκινη λάσπη της Αλουμίνιο της Ελλάδας ξανά αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τόμπολα!
τι έχουν να πουνε οι εντιμότατοι αρμόδιοι;
τίποτε, το φρονιμότερον.

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ Sometra ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το πρόβλημα
Η Μίκα Copsa ήταν μια από τις πιό μολυσμένες πόλεις της Ευρώπης στη δεκαετία του '90 και παραμένει η πιο μολυσμένη πόλη στη Ρουμανία μέχρι αυτήν την ημέρα. Δύο εργοστάσια Carbosin που παρήγαγαν το Μαύρο άνθρακα και Sometra, ένας μη σιδηρούχο μεταλλουργικό χυτήριο είναι οι κύριε αιτίες πίσω από αυτήν την ρύπανση. Το Carbosin διέκοψε το 1993 αλλά το χυτήριο είναι ακόμα σε λειτουργία.

Αντίκτυπος στην υγεία
Από τους 2.972 ανθρώπους που εξετάστηκαν στην περιοχή, 1.570 παρουσίασαν τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από μόλυβδο. Τα νεογέννητα παιδιά έχουν δύο φορές πάνω από τα ασφαλή επίπεδα μολύβδου στους οργανισμούς τους. Από το 1983, 2.000 άνθρωποι έχουν νοσηλεφθεί για τη δηλητηρίαση από μόλυβδο. Μερικοί ασθενείς έχουν παραλυθεί επειδή οι εγκέφαλοί τους ήταν γεμάτοι με μόλυβδο. το 96% των παιδιών ηλικίας μεταξύ δύο και 14 έχουν τη χρόνια βρογχίτιδα και τα αναπνευστικά προβλήματα. Η υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής σε αυτήν την πόλη είναι εννέα έτη κάτω του εθνικού μέσου όρου των 63 ετών.

Υπάρχει διαδεδομένη ασθένεια πνευμόνων, ανικανότητα, ο υψηλότερος δείκτης θνησιμότητας νηπίων στην Ευρώπη, δηλητηρίαση από μόλυβδο, περιορισμένη λειτουργία πνευμόνων, και neurobehavioral προβλήματα. Ο κίνδυνος για την υγεία από το χυτήριο θεωρείται τόσο υψηλός από την κυβέρνηση ώστε η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 45, έναντι 62 ετών εθνικά.


ΠΗΓΉ: http://www.worstpolluted.org/projects/pollutants/lead

Ανώνυμος είπε...

το εργοστάσιο αυτό που έκλεισε προ ολιγων ημερών ήτων ιδιοκτησίας ποιού άλλου; του Ευ.Μυτιληναίου

Ανώνυμος είπε...

άντε να δούμε τι θα πεί αύριο που θα πάει κάτω;

Ανώνυμος είπε...

για την Άρτεμη και όλους στη Συμπαράταξη είναι πολύ διαφωτιστικά αυτά που γράφει ο Δήμας. Τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που κάποιοι δεν ξέραμε. ή εσεις τα ξέρατε;