Σάββατο 7 Μαρτίου 2009

Ζητούνται απαντήσεις για ΒΙΟΜΕΚ, ΕΛΒΑΛ color, Μαυρούλης Πριόβολος, Ελληνικά Καλώδια

ΘΗΒΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανοιχτή Επιστολή προς τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Βοιωτίας

Τον Απρίλιο 2008 καταγγείλαμε στην Ειδική Υπηρεσία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), τέσσερις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα Διοικητικά όρια του Δήμου της Θήβας για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες – καταγγελίες από πολίτες της περιοχής ότι τα υγρά επικίνδυνα απόβλητα τα διαθέτουν στο έδαφος ανεπεξέργαστα και τα στερεά απόβλητα από την παραγωγική τους διαδικασία – κατά κανόνα επικίνδυνα – τα προωθούν παράνομα στην χωματερή της Θήβας.

Από την ΕΥΕΠ πήραμε δύο επιστολές - «απαντήσεις» γενικές χωρίς να δίνουν καμία ουσιαστική απάντηση στις καταγγελίες μας. Το πιο «ουσιαστικό» που μας ανακοίνωσαν με τις επιστολές τους είναι ότι διενεργήθηκαν έλεγχοι και όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις εισηγήθηκαν την επιβολή προστίμων. Τίποτα περισσότερο.

Δεν μάθαμε δηλαδή αν το γαλβανιστήριο «ΒΙΟΜΕΚ» απορρίπτει σε λάκκους τα τοξικά υγρά και την λάσπη από τα λουτρά της επιμετάλλωσης.

Δεν μάθαμε αν το εργοστάσιο δευτερογενούς χύτευσης μολύβδου «Μαυρούλης –Πριόβολος» πράγματι στέλνει τις μολυβδούχες σκουριές στην χωματερή της Θήβας και αν όχι τι τις κάνει άραγε;
Δεν μάθαμε επίσης για την ίδια εταιρία αν έχει κατασκευάσει και λειτουργεί σωστά την μονάδα επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών της αποβλήτων όπως βεβαιώνει η Δ/νση Υγιεινής της Νομαρχίας Βοιωτίας (Φ42/543/3362/7-12-2006) η τα διοχετεύει ανεπεξέργαστα σε καταβόθρες εντός του οικοπέδου της. Και αν έχει κατασκευάσει και λειτουργεί τέτοια μονάδα ποιος παρακολουθεί και πιστοποιεί ότι δουλεύει σωστά και πως τέλος διαχειρίζεται η εταιρία την τοξική λάσπη που παράγεται μετά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.

Δεν μάθαμε ακόμη πως διαχειρίζεται τα υγρά και στερεά της απόβλητα η εταιρία ΕΛΒΑΛ Color του γνωστού ομίλου Στασινόπουλου. Θυμίζουμε ότι στην εταιρία ΕΛΒΑΛ Color που βρίσκεται μια ανάσα από την πόλη της Θήβας (5ο χλμ Θηβών – Χαλκίδας) βάφονται προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα και χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες που περιέχουν εξασθενές χρώμιο. Άλλωστε στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας που λάβαμε πρόσφατα από την υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος αναφέρεται ρητά «Να λειτουργεί εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων (2m3 /day), αποτελούμενη από ξεχωριστή επεξεργασία των χρωμικών αποβλήτων……»
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι το εργοστάσιο αυτό βρίσκεται στην λεκάνη απορροής της Υλίκης.

Τον Νοέμβριο με αίτηση μας προς τις υπηρεσίες της Νομαρχίας , της Περιφέρειας και της διεύθυνσης της ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ ζητήσαμε για τις εταιρίες που καταγγείλαμε στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος (Μαυρούλης-Πριόβολος , ΒΙΟΜΕΚ , ΕΛΒΑΛ Color και Ελληνικά Καλώδια) όλες τις περιβαλλοντικές άδειες και άδειες διάθεσης αποβλήτων που έχουν εκδοθεί και συγκεκριμένα :
Τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Τις Άδειες Διάθεσης των υγρών αποβλήτων
Τις άδειες προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων.

Πριν από λίγο καιρό ήρθαν οι απαντήσεις. Δεν μας έστειλαν βέβαια όλα τα έγγραφα που ζητήσαμε αλλά και από αυτά που λάβαμε, αβίαστα συμπεραίνουμε γιατί το νερό που πίνουμε έχει εξασθενές χρώμιο, εύκολα επίσης διαπιστώνουμε ότι αν δεν αντιδράσουμε γρήγορα και πριν από όλους τους άλλους εσείς που συμμετέχετε σε θεσμικά όργανα, σε λίγο καιρό το νερό που χρησιμοποιούμε θα έχει εκτός από εξασθενές χρώμιο και μόλυβδο και νικέλιο και ψευδάργυρο και ότι άλλο χρησιμοποιούν τα εργοστάσια στην περιοχή.
Διαβάζοντας κανείς τα έγγραφα που πήραμε, διαπιστώνει ότι η πολιτεία με τις υπηρεσίες της (ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια, Νομαρχία) είναι εκείνη που ουσιαστικά επιτρέπει στα εργοστάσια να απορρίπτουν ανεξέλεγκτα τα απόβλητα τους στο έδαφος ρυπαίνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα.

Για τα προβλήματα που διαπιστώσαμε για κάθε ένα απο τα τέσσερα εργοστάσια, θα επανέλθουμε αναλυτικά.

Ζητάμε την παρέμβαση σας ως μέλη του Νομαρχιακού συμβουλίου με σκοπό :

1.
Την απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων από το Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας Βοιωτίας. Σταματήστε το επικίνδυνο «τρικ» που χρησιμοποιεί τώρα η Διεύθυνση Υγιεινής , δηλαδή την έκδοση αδειών διάθεσης αποβλήτων όχι υπεδάφια αλλά για πότισμα!!! Πρόκειται για γελοιότητα !!! με τραγικές συνέπειες για την υγεία των πολιτών.
2. Την ανάκληση των αδειών διάθεσης αποβλήτων που έχουν μέχρι τώρα εκδοθεί από το Τμήμα Υγιεινής της Νομαρχίας Βοιωτίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υγειονομικής διάταξης του 1965.
3. Την επανυποβολή επικαιροποιημένων ΜΠΕ για το σύνολο των βιομηχανιών της περιοχής Οινοφύτων - Σχηματαρίου – Θήβας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 69269 /5387/90 και της ΚΥΑ 13588/725/2006
4. Την έκδοση νέων ΑΕΠΟ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της, της ΚΥΑ 11014 / 703/Φ104/2003 και της οδηγίας IPPC 96/61/EK με περιγραφή, διαστασιολόγηση και βαθμό απόδοσης όλων των απαιτούμενων εγκαταστάσεων φυσικοχημικής επεξεργασίας για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων.
5. Την επίσημη κατάργηση της υγειονομικής διάταξης Υ.Α Ειβ 221/1965 «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» δεδομένου ότι αντιβαίνουν διατάξεις του Ν. 1650/1986 καθώς επίσης και της ΚΥΑ 26857/553/88 «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών» (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

According to the details, the ingredients in HGH Advanced have been reported to boost mood,
mental focus, energy, and sex drive. Currently, h - GH cannot be detected in urine, but can
only be detected through a blood test. low-carbohydrate
weight-loss plan, seems never to go away,.

My webpage HGH Supplements