Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

Δεν ανησυχούμε για το περιβάλλον

Ο κ.Σουφλιάς παρέμεινε ΥΠΕΧΩΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: